Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Het religieus fascisme dat over Iran heerst, verandert een sportstadion in een executie terrein.

Oproep om het leven te redden van 13 ter dood veroordeelde gevangenen.
Op donderdag 22 September, de dag van de start van het academisch jaar, heeft het inhumane geestelijk regiem een gevangene opgehangen in het  Neyriz sportstadion in de Fars Provincie in Zuid Iran. Dat het religieus fascisme dat over Iran heerst zelfs sportstadions als executie terrein gebruikt, is een nieuwe stap in hun traject van misdaad en wreedheid. Het Iraanse Verzet roept alle atleten, sportorganisaties en sportfederaties  op dit inhumane gedrag te veroordelen.
Tegelijkertijd zijn 13 gevangenen in de Gohardasht gevangenis in isoleercellen geplaatst als stap naar de uitvoering van de inhumane dood straf.
 Een van de veroordeelden zit al 13 jaar in de gevangenis in afwachting van de executie, anderen zitten al vele jaren vast.

Het Iraanse Verzet roept internationale mensenrechten organisaties, en in het bijzonder de VN Gevolmachtigde voor Mensenrechten, de Speciale  Rapporteur over de Mensenrechtensituatie in Iran en de Werkgroep over Willekeurige Executies, op om onmiddellijk actie te ondernemen om deze  gevangenen te redden.
Massale en willekeurige executies zijn een belangrijk bestanddeel  van de strategie van een regiem dat haat en afschuw oproept bij de grote  meerderheid van de Iraanse maatschappij. Stilte over de wandaden van een dergelijk regiem  staat in schril contrast met de waarden en principes van universele mensenrechten. Economische en politieke relaties met dit regiem moeten afhankelijk zijn van een moratorium op executies.

opstand in Iran

Iraans Regime Executeert nog steeds Kinderen

VN neemt 65ste Resolutie over Mensenrechten schendingen in Iran