Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Arrestaties tijdens opstand in Iran

VN veroordeeld Iran voor 64e keer

Solidariteit met politieke gevangenen

20 jarige Alireza Tajiki werd opgehangen

12 november 2017 - Het Derde Comité van de VN  heeft “zijn grote zorg geuit over het alarmerend hoge aantal uitgesproken en uitgevoerde doodstraffen…waaronder de opgelegde doodstraffen aan minderjarigen en personen die ten tijde van hun vergrijp onder de 18 waren, als ook executies die zijn uitgevoerd  voor misdaden die niet tot de meest ernstige behoren, of op basis van afgedwongen bekentenissen”, en heeft het Iraanse regime opgeroepen  “publieke executies bij wet en in praktijk af te schaffen”.
De resolutie heeft het Iraanse regime ook opgeroepen “ bij wet en in praktijk  te waarborgen dat niemand zal worden gemarteld of een andere  wrede, inhumane of vernederende behandeling of afstraffing zal ondergaan” en verzocht het regime met klem “ te stoppen met het  wijdverbreide  en systematische gebruik van willekeurige opsluiting, waaronder het gebruik van dit soort praktijken tegen dubbele en buitenlandse nationaliteiten, en  bij wet en in praktijk procedurele garanties ten behoeve van correcte processtandaarden te garanderen.”

Lees meer...

IRAN, 11 November 2017—In antwoord op de aan hem toegekende jaarlijkse prijs van Reporters Zonder Grenzen, schreef de Iraanse politieke gevangene  Soheil Arabi in een brief: “Geen enkele prijs kan me gelukkig maken, tenzij we samen een eind maken aan onderdrukking en de onderdrukkers  ten val brengen.”
In een bepaalde passage van zijn brief schreef deze politieke gevangene die vast zit in sectie 8 van de Evin Gevangenis: “Toen de meeste  media in handen waren van twee facties die elkaar beconcurreren in censuur en conservatisme, toen enkele mensen betaald kregen om ongeletterdheid en bijgeloof te promoten teneinde ons te misleiden, toen besloot ik om een onafhankelijk journalist te worden om te reflecteren op de waarheid zonder geschipper en censuur.”
“De arrogante heerser en zijn ondergeschikten hebben echter een onvoorstelbare angst voor ons waarheidsbegrip en de overdracht hiervan aan anderen. Zij houden ons bezig met mythen en bijgeloof en sussen ons in slaap teneinde onze rijkdom en ons land gemakkelijk te kunnen  blijven plunderen. Ja, het ontwaken uit deze toestand staat gelijk aan het zich ontdoen van de tirannen, en daarom onderdrukken zij  op wrede wijze de burgerjournalisten.”

Lees meer...

Donderdag 02 November 2017  – Een parlementslid van het Iraanse regime heeft meegedeeld  dat de Nationale Veiligheidsraad een besluit heeft doen uitgaan waarin de Radio en TV Organisatie van het regime (IRIB) wordt opgedragen geen interviews uit te zenden met mensen die protesteren tegen de plundering van hun banktegoeden door financiële instellingen gelieerd aan de IRGC.
Ali Vafghchi  stelde afgelopen woensdag 1 november in een interview met het door de staat gecontroleerde nieuwsagentschap ILNA dat IRIB recentelijk heeft afgezien van het uitzenden van twee door hem gemaakte TV interviews met spaarders/beleggers waarvan de tegoeden zijn geplunderd door financiële instellingen gelieerd aan de IRGC. Toen hij dieper op de kwestie wilde ingaan werd hem verteld dat de Nationale Veiligheidsraad de IRIB had opgedragen te stoppen met het laten horen van de stemmen van protesterende spaarders.
Hij voegde hieraan toe: “Ongeveer 10 % van de Iraniërs is op een of andere manier betrokken geweest bij de problemen van financiële en  krediet instellingen, en dit is een van de grootste uitdagingen in het land en onze vraag is of deze mensen het verdienen dat hun stem tot  zwijgen wordt gebracht, juist door de staats TV en radio.”

Lees meer...

Donderdag, 26 Oktober 2017 - Mevr. Asma Jahangir, de Speciale VN Rapporteur over de Mensenrechten Situatie in Iran, heeft in haar eerste toespraak tot het Derde Comité van de Algemene Vergadering van de VN in New York opgeroepen tot een uitgebreid en onafhankelijk onderzoek naar de massamoord op politieke gevangenen in 1988. Zij stelde: "Het zeer grote aantal petities, berichten en documenten over de gemelde executie in 1988 van duizenden politieke gevangenen,
 mannen, vrouwen en jongeren, duiden op  een diepe en aanhoudende pijn, waar we ons absoluut op moeten richten. De moorden zelf zijn door sommigen  uit de hoogste staatsniveaus toegegeven. Bijna dagelijks ontvang ik hartverscheurende brieven van familieleden van vermoorde mensen die om  antwoorden vragen. De families van de slachtoffers hebben recht op verhaal, genoegdoening, de waarheid achter deze gebeurtenissen en wat  de slachtoffers is overkomen, zonder het risico van vergelding.”De Speciale Rapporteur herhaalde haar oproep tot een uitgebreid en onafhankelijk onderzoek naar de massamoord.

Lees meer...

 Moeders van Laleh Park, waaronder moeders van de martelaren van de massamoord van 1988 op 30.000 politieke gevangenen in Iran, en moeders van de martelaren van de opstand in 2009 en van in recente jaren geëxecuteerde politieke gevangenen, hebben donderdag 31 augustus 2017 een verklaring uitgegeven waarin wordt opgeroepen tot berechting van de leiders van het Iraanse regime voor de massamoord op politieke gevangenen in de zomer van 1988.
Zij benadrukten in hun verklaring dat de enige weg om te komen tot vrijheid en democratie in Iran bestaat uit het voor de rechter brengen van  de leiders en de uitvoerders van de massa executies op politieke gevangenen in de jaren 80 en van alle andere misdaden begaan door de leiders van het mullah regime.
De moeders van Laleh Park ondersteunden in hun verklaring ook de legitieme eisen van de politieke gevangenen in hongerstaking in de gevangenis  van Gohardasht.Een deel van de verklaring luidt als volgt:
Op de 29ste gedenkdag van de massamoord op de politieke gevangenen in de zomer van 1988 zijn we bijna op het punt gekomen dat we een deel van  de waarheid hebben kunnen achterhalen over de moorden op politieke gevangenen in de jaren 80, in het bijzonder de massamoord op gevangenen in  de zomer van 1988; deze gevangenen waren tot een gevangenisstraf veroordeeld maar zijn later tot de doodstraf veroordeeld via processen achter gesloten deur die slechts enkele minuten duurden en waarop executie volgde…

Lees meer...

opstand in Iran

Iraans Regime Executeert nog steeds Kinderen

Het Rapport van Mev. Jahangiri aan Algemene Vergadering van VN

Verschrikkelijke kinderhandel