Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Arrestaties tijdens opstand in Iran

VN veroordeeld Iran voor 64e keer

Solidariteit met politieke gevangenen

20 jarige Alireza Tajiki werd opgehangen

Feb 2017 - Woensdag, dag van de moeders die gevangen zitten in de Evin gevangenis en hun jonge kinderen / verslag van  Narges Mohammadi over een dag in de vrouwengevangenis.
Harana: 4 feb. 2017.
Sommige dagen van de week zijn bijzondere dagen in de vrouwengevangenis. Acht van de eenendertig vrouwen hebben kleine kinderen en dit zijn: Maryam  Akbari Monfared, Layla Djama’at, Nigara Afsharzadeh, Narges Mohammadi, Zahra ZohtabChi, Fatemeh Mosan’na, Azita RafieZadeh en Nazanin Zagheri.
 Dit is een verslag van Narges Mohammadi, mensenrechtenactiviste vanuit de gevangenis.  Volgens het reglement van de gevangenis kunnen de kleine kinderen op woensdagen tussen 13:00 – 14:00 uur hun moeder in de gevangenis bezoeken. Dit bezoek tussen moeder en kind vindt plaatst in de ontmoetingszaal, waar de gevangenen worden bezocht  in het bijzijn van bewakers  en onder toezicht van vijf camera’s. De kinderen komen met  hun familieleden tot voor de deur van de gevangenis.  Daar worden de kinderen overgedragen aan de bewakers. Waarna ze naar de ontmoetingszaal  worden gebracht voor een ontmoeting van 1 uur met hun moeder. Op woensdagen zijn alle vrouwen van de gevangenis  opgetogen over de ontmoetingen  tussen de moeders en hun kinderen. Als Azita terugkomt van de ontmoeting met haar kind, begint ze gelijk te vertellen over Bashier.

Lees meer...

Op 11 Januari heeft het inhumane regiem van de mullahs een gevangene geëxecuteerd in de Urmia Gevangenis in noordwest Iran. Een dag eerder is een andere gevangene naar de galg geleid in de Maraghe Gevangenis, ook in noordwest Iran. Op 8 Januari zijn nog 2 gevangenen, beschuldigd  van diefstal, publiekelijk opgehangen in de stad Sarpol Zahab, gelegen in de Provincie Kermanshah in west Iran. Jongeren worden publiekelijk opgehangen in een tijd waarin senior officials van het regiem, hun families en beste vrienden betrokken zijn bij de grootste verduisteringen in de geschiedenis van Iran.
In 1 geval gaat het om bijna $3 miljard en zij die betrokken zijn bij zulke diefstal en plundering van de door God gegeven rijkdommen van het Iraanse volk blijven ongedeerd en worden hier niet op afgerekend.Vanaf 1 Januari tot nu toe zijn al tenminste 21 executies geregistreerd.

Lees meer...

Shabnam Madadzadeh is een van de meest bekende studentactivisten en heeft zes jaar in de gevangenis gezeten vanwege haar studentenrechten activiteiten op de universiteit.
Zij wist onlangs uit Iran weg te komen en is nu in staat te spreken over de verschrikkelijke condities in Iran en in de vrouwengevangenissen.
De Engelse  International Business Times heeft op 26 November 2016 een interview met haar gepubliceerd. Passages uit dit interview afgenomen door Callum Paton volgen hieronder:
De 29 jarige Shabnam Madadzadeh heeft 6 jaar vastgezeten, waarvan 5 jaar in sommige van de meest beruchte gevangenissen van het zeer gepolitiseerde, criminele rechtssysteem in Iran. Door middel van heimelijk verstuurde brieven vanuit haar cellen liet Madadzadeh licht schijnen op de vaak draconische condities waaraan zij en duizenden andere vrouwen waren blootgesteld…
"op elk moment, elke seconde kun je de dood voelen. De ondervragers hebben het elke dag over executie en zelf denk je elke dag dat je geëxecuteerd gaat worden”, aldus Madadzadeh in een telefonisch interview met de IBTimes.

Lees meer...

Oproep om het leven te redden van 13 ter dood veroordeelde gevangenen.
Op donderdag 22 September, de dag van de start van het academisch jaar, heeft het inhumane geestelijk regiem een gevangene opgehangen in het  Neyriz sportstadion in de Fars Provincie in Zuid Iran. Dat het religieus fascisme dat over Iran heerst zelfs sportstadions als executie terrein gebruikt, is een nieuwe stap in hun traject van misdaad en wreedheid. Het Iraanse Verzet roept alle atleten, sportorganisaties en sportfederaties  op dit inhumane gedrag te veroordelen.
Tegelijkertijd zijn 13 gevangenen in de Gohardasht gevangenis in isoleercellen geplaatst als stap naar de uitvoering van de inhumane dood straf.
 Een van de veroordeelden zit al 13 jaar in de gevangenis in afwachting van de executie, anderen zitten al vele jaren vast.

Lees meer...

opstand in Iran

Iraans Regime Executeert nog steeds Kinderen

Het Rapport van Mev. Jahangiri aan Algemene Vergadering van VN

Verschrikkelijke kinderhandel