Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Arrestaties tijdens opstand in Iran

VN veroordeeld Iran voor 64e keer

Solidariteit met politieke gevangenen

20 jarige Alireza Tajiki werd opgehangen

Secretariaat van de Nationale Raad van Verzet van Iran. Op Maandag 23 November hebben agenten van de Inlichtingendienst (MOIS) op brute wijze families van martelaren en politieke gevangenen  aangevallen op het Vanak Plein in Teheran, waarbij sommigen zijn gearresteerd en naar niet nader aangeduide locaties zijn overgebracht.
Deze maatregel ter verhindering van hun protestbijeenkomst was de tweede overval deze week door de onderdrukkende krachten tegen deze families. Nog maar twee dagen geleden hebben dezelfde krachten een vergadering van families van martelaren en politieke gevangenen overvallen tegenover de Evin gevangenis. Hierbij zijn tientallen mensen gearresteerd en overgebracht naar de Evin of Qerchak gevangenis in Varamin.

Lees meer...

25 Oktober 2015-NCRI – Uit een rapport verkregen uit de Sanandaj gevangenis, gelegen in de provinciehoofdstad van Iraans Kurdistan in   West Iran, blijkt dat  vier minderjarige gevangenen tot de doodstraf veroordeeld zijn. Volgens het rapport zijn de gevangenen:
Youssef Mohammadi, 20. Gearresteerd op 14-jarige leeftijd
Himan Ourami-nejad, 18. Gearresteerd op 17-jarige leeftijd
Amanj Hosseini. Gearresteerd op 17-jarige leeftijd
Siavosh Mahmoudi, 20. Gearresteerd op 17-jarige leeftijd. Volgens hemzelf heeft hij een moord begaan uit zelfverdediging tegen verkrachting.

Lees meer...

Juli 2015 - Het Iraanse regime heeft, volgens de staatsmedia, in de steden Shiraz, Tabriz, Hamadan en Ilam minstens 900 personen  gearresteerd en laten geselen.
De plaatsvervangende officier van Justitie in Shiraz, Ali Keshavarz, bevestigt dat in die stad  500 personen gearresteerd zijn omdat ze niet  vastten. Tegen 480 van hen werd binnen 24 uur een veroordeling uitgesproken. In de meeste gevallen betekende  Het Iraanse regime heeft, volgens de staatsmedia, in de steden Shiraz, Tabriz, Hamadan en Ilam minstens  900 personen gearresteerd en laten geselen. De plaatsvervangende officier van Justitie in Shiraz, Ali Keshavarz, bevestigt dat in die stad  500 personen gearresteerd zijn omdat ze niet  vastten. Tegen 480 van hen werd binnen 24 uur een veroordeling uitgesproken dat een bestraffing met zweepslagen, die uitgevoerd werd door de handlangers van  de “Implementation of Verdicts Unit”. Veel van deze bestraffingen,   met name die van jongeren, werden in het openbaar uitgevoerd. Bovendien kregen tegen de  3000 personen "mondelinge of schriftelijke waarschuwingen" en werden ze onderworpen ondervragingen op  straat of werden ze door vervolgd door de onderdrukkende Basij troepen.

Lees meer...

Het barbaarse regime van Iran heeft zondag 28 juni de handen van twee jonge mannen afgehakt omdat ze beschuldigd worden van diefstal.
Dit gebeurt terwijl de staatsmedia van het regime vol staan met berichten over de astronomische bedragen die door hoge leiders en functionarissen  van het regime verduisterd zijn. De Staats gecontroleerde krant Khorasan meldt dat M. E. 26 jaar oud is en dat hij door de ”rechtbank “ van het regime veroordeeld  is tot het afhakken van een hand omdat hij in   een huis een brandkast opengebroken heeft. De tweede persoon is een jonge man die slachtoffer is geworden van de armoede en de werkloosheid onder het regime van Velayate Faghieh.

Lees meer...

Woensdag, 20 Mei 2015 - Het vrouwen comité van de NCRI roept op tot onmiddellijke vrijlating van Narges Mohammadi. De mensenrechten activiste Narges Mohammadi is sinds Maandag 18 Mei in hongerstaking uit protest tegen het weigeren van toegang  tot medische zorg en medicijnen die zij nodig heeft. Volgens haar  behandelend arts heeft het onthouden van de medicijnen die zij dagelijks moet innemen,  haar gezondheidstoestand verslechterd. Gisteren hebben medegevangenen haar tot 6 keer toe naar de kliniek van de Evin gevangenis gebracht vanwege hartritme stoornissen, maar de vazallen van het regiem blijven weigeren haar de noodzakelijke medicijnen te verstrekken.
Narges Mohammadi is op 5 Mei thuis door agenten van de staatsveiligheid op illegale wijze en zonder gerechtelijk bevel gearresteerd en naar  de Evin gevangenis gebracht. Bij aankomst aldaar hebben de vazallen van het regiem haar medicijnen afgenomen.

Lees meer...

opstand in Iran

Iraans Regime Executeert nog steeds Kinderen

Het Rapport van Mev. Jahangiri aan Algemene Vergadering van VN

Verschrikkelijke kinderhandel