Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Arrestaties tijdens opstand in Iran

VN veroordeeld Iran voor 64e keer

Solidariteit met politieke gevangenen

20 jarige Alireza Tajiki werd opgehangen

Brussel, 5 May 2015, Belgisch Parlement - Het Belgisch Comité van Parlementsleden en Burgemeesters voor een Democratisch Iran heeft vandaag in het Nationale Parlement een conferentie gehouden over de huidige situatie van de mensenrechten in Iran.
Onder voorzitterschap van burgemeester Dirk Claes hebben meerdere parlementsleden en Europese hoogwaardigheidsbekleders de vergadering toegesproken, waaronder de parlementsleden David Clarinval (MR), Nele Lijnen (Open VLD), Els Van Hoof (CD&V), An Capoen (N-VA), Peter Van Rompuy  (CD&V) en Professor Alego Vidal-Quadras, President van het Internationale Comité ter Bevordering van Gerechtigheid (ISJ) en voormalig Vice-President van het Europees Parlement, Professor Eric David van het Departement voor Internationaal Recht van de ULB Universiteit en Pierre Galand, President van de  Europese Humanistische Federatie. Alle sprekers veroordeelden ten zeerste de executies in Iran onder de zogenaamd gematigde  president Rouhani, wiens regering meer dan 1500 mensen  heeft geëxecuteerd.

Lees meer...

Donderdag 4 december 2014
Gedurende de afgelopen negen dagen zijn ten minste 43 gevangenen in Iran opgehangen, onder wie twee vrouwen en een minderjarige.
De stijging van het aantal executies komt door  twee factoren die beide de oorzaak kunnen zijn van de woede-uitbarstingen tegen het regime, onderhuids altijd aanwezig in de Iraanse maatschappij. Ten eerste, het regime heeft gefaald in zijn onderhandelingen om een allesomvattende nucleaire deal met de wereldgemeenschap te bereiken.
Ten tweede, het Iraanse regime heeft wegens de economische omstandigheden de  prijs van brood, het belangrijkste voedingsmiddel van de Iraanse bevolking, met maar liefst 30% verhoogd.
De meerderheid van deze 43 executies is tussen 24 november en 2 december in het geheim uitgevoerd zonder publieke kennisgeving door de autoriteiten.
Op 2 december werden 11 gevangenen geëxecuteerd in de Ghezel Hesar gevangenis in de stad Karaj. Onder de geëxecuteerden waren een vrouw en haar man, evenals een Afghaanse burger. Dit was de vijfde reeks van massa-executies in de afgelopen weken in deze gevangenis.
Een grote groep gevangenen uit afdeling twee van deze gevangenis begon op 1 december  een hongerstaking uit protest tegen de massa-executies en om verdere executie van  celgenoten te voorkomen. De  gevangenischef  bedreigde hen na deze protestactie door te zeggen dat hij 200 mensen zou executeren bij voortzetting van hun protest.

Op dezelfde dag, 2 december, werden vier andere gevangenen waaronder één vrouw in de stad Orunieh en drie gevangenen in de stad Bandar Abbas geëxecuteerd.
Op 27 november werden drie gevangenen in de steden  Mashhad en Jaghtay in het openbaar opgehangen. De opgehangen gevangene in Jaghtay - in de provincie Khorasan - was een 20-jarige jongeman. Hij werd opgehangen ondanks het verlenen van clementie door de familie van het vermoorde slachtoffer.
Op 28 november werden twee gevangenen in de steden Ardabil en Qom geëxecuteerd.

Op woensdag 26 november werden vijf gevangenen samen geëxecuteerd in de beruchte gevangenis Gohardasht in de stad Karaj.
Verder werden op dezelfde dag twee andere gevangenen, waaronder een 23-jarige in de Qazvin gevangenis, en een gevangene in de Sari gevangenis geëxecuteerd.
Op 25 november werd een groep van tien gevangenen in de Ghezel Hesar gevangenis in de stad Karaj opgehangen.

Op dezelfde dag werd Rahim Nourallah-Zadeh, een jonge gevangene die op het moment van zijn arrestatie slechts 14 jaar oud was, in de Tabriz gevangenis geëxecuteerd.
Ten minste vier andere jeugdige delinquenten zijn in de afgelopen maanden in deze gevangenis geëxecuteerd. Fardin Jafarian, Ahad Akbari, Behnam Hakim Khani en
Mohsen Moghadam waren allemaal jonger dan 18 jaar op het moment van hun arrestaties.
Op 24 november werd een gevangene geëxecuteerd in de centrale gevangenis van de stad Kashan.
Naast al deze misdaden werden vier personen in de derde week van november, in de stad  Cheram in de provincie Kohgilouye en Boyerahmad, door de staatsveiligheidstroepen gegeseld.

Passiviteit en stilte binnen de internationale gemeenschap ten opzichte van onmenselijke bestraffingen en willekeurige massa-executies in Iran,
heeft de regerende religieuze dictatuur in Iran aangemoedigd om door te gaan met de schendingen van de mensenrechten.

Het dossier van de schendingen van de mensenrechten van dit regime moet door de wereld gemeenschap hard  beoordeeld worden en voor verdere maatregelen naar
de Veiligheidsraad van de VN verwezen worden. De leiders van dit regime moeten worden berecht.
Secretariaat van de Nationale Raad van Verzet van Iran
3 December 2014

In de afgelopen dagen hebben er meerdere aanvallen  op Iraanse vrouwen plaatsgevonden  door hen met bijtend zuur in het gezicht  te gooien.
Deze misdaden zijn door de georganiseerde bendes van het Iraanse regime, voornamelijk in Isfahan, uitgevoerd.
De aanleiding voor deze aanvallen zou zijn dat de vrouwen de door het regime opgelegde  kledingvoorschriften overtraden.
Tot nu toe zijn er door deze barbaarse daad zeker 15 slachtoffers gevallen, waarvan er 6 in een ziekenhuis in Isfahan zijn opgenomen.
Een jong meisje is hierbij helaas om het leven gekomen. Deze barbaarse misdaad beperkt zich niet alleen tot Isfahan.  Volgens de adjunct politie in Teheran zijn er de afgelopen dagen soortgelijke aanvallen in Teheran geregistreerd.

Lees meer...

In de zomer van 1988 op basis van fetwa van Khomeini is  een van zijn grootste misdaden, namelijk de massamoord van 30.000 politieke gevangenen plaats gevonden.Bijna 50% van hen zijn vermoord onder marteling, kwellingen en door publieke ophanging.
De meeste van die geëxecuteerden zaten gevangenisstraf uit wegens hun politieke activiteiten, of ze hadden die al uitgezeten, maar zaten nog steeds in de gevangenis. Sommigen van hen waren al eerder vrijgelaten, maar werden tijdens de massamoord opnieuw gearresteerd en geëxecuteerd. De echte plannen van de massa-executies waren, volgens een rapport, al een jaar op voorrand in aanmaak. De politieke gevangenen werden toen weer ondervraagd, en vanaf 19 juli 1988 werden ze ook gescheiden van de buitenwereld. Het bloedbad op de politieke gevangenen begon eind juli en ging een paar maanden onverminderd door. Bijna alle toenmalige leiders van Iran hebben een rol gespeeld in de massamoord.

Lees meer...

Christenen in Iran staan al jaren onder druk. Het lijkt er niet op dat de huidige president Rouhani daar verandering in gaat brengen. Het islamitische regime treedt hard op tegen moslimbekeerlingen. Ex-moslims die actief zijn in de huiskerkbeweging worden regelmatig ondervraagd, gevangengezet en soms mishandeld. Sommige christenen zitten al jaren gevangen.

Ook geregistreerde kerken ervaren steeds meer tegenwerking. Armeense en Assyrische christenen worden getolereerd en mogen samenkomen, maar de druk op hen neemt toe. Het afgelopen jaar hebben de Iraanse autoriteiten verschillende kerkleiders opgedragen te stoppen met hun activiteiten.Soms worden christenen voorwaardelijk vrijgelaten uit de gevangenis op voorwaarde dat ze blijven zwijgen. Zo kwam pastor Robert Asserian uit Teheran na 43 dagen gevangenschap voorwaardelijk vrij. Vaak gebeurt dit pas na het betalen van een borgsom, deze kan oplopen tot 15.000 euro. Maar voorwaardelijk vrij is niet echt vrij. Dossiers zijn niet gesloten en ze kunnen elk moment weer opgepakt worden
https://www.opendoors.nl/bid/gevangenen-iran/

opstand in Iran

Iraans Regime Executeert nog steeds Kinderen

Het Rapport van Mev. Jahangiri aan Algemene Vergadering van VN

Verschrikkelijke kinderhandel