Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

26 september 2018 - Staking van vrachtwagenchauffeurs in 200 steden in Iran

Arrestaties tijdens opstand in Iran

VN veroordeeld Iran voor 64e keer

Solidariteit met politieke gevangenen

20 jarige Alireza Tajiki werd opgehangen

Mensenrechtenactivisten en politici roepen op tot vrijlating van de predikant, die uitsluitend is aangehouden wegens het uitoefenen van zijn recht op godsdienstvrijheid.

De Iraanse dominee Youcef Nadarkhani (op de foto met zijn zoontjes) zit in de noord Iraanse stad Rasht al langer dan 1.000 dagen in de gevangenis omdat hij tot het christendom is bekeerd en predikant is van een kleine protestantse gemeenschap. De doodstraf die hem is opgelegd is nog niet geannuleerd.

Wereldwijd hebben mensenrechtenactivisten en politici ,waaronder ook het US State Department , opnieuw de vrijlating van Nadarkhani geëist.

In april hebben de Duitse Bondskanselarij en het ministerie van Buitenlandse Zaken Teheran  via de Iraanse ambassadeur in Berlijn "dringend verzocht"  om af te zien van het voltrekken van het doodvonnis.

 

CDU secretaris-generaal Hermann Grohe heeft herhaaldelijk campagne gevoerd voor de vrijlating van Nadarkhani. De beschuldigingen "afvalligheid van het islamitische geloof" en "het verspreiden van niet-islamitische leer" zijn geen rechtvaardiging voor strafmaatregelen – laat staan de doodstraf.

Ook de gevolmachtigde voor de mensenrechten van de Bondsregering, Markus Loening, heeft Iran opgeroepen Nadarkhanis vrij te laten en herhaaldelijk herinnerd aan de internationale verplichting tot respecteren van het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.

20 november 2011
"Door het aantal terechtstellingen in de eerste helft van het jaar 2011 is Iran - per hoofd van de bevolking - wereldwijd  het land met de meeste terechtstellingen geworden."
Het Europese Parlement heeft op 17 november met grote meerderheid een motie aangenomen, waarin de toenemende mensenrechtenschendigen in Iran scherp veroordeeld worden. Daarin spreekt het EU-Parlement „zijn diepste bezorgdheid uit over de voortdurend verslechterende menschenrechtensituatie in Iran, het groeiende aantal politieke gevangenen, het nog steeds hoge aantal terechtstellingen - ook van minderjarigen - , en de algemene inzet van folteringen en unfaire procedures“. In de motie wordt erop gewezen dat „ Iran door het aantal terechtstellingen in de eerste helft van het jaar 2011 - per hoofd van de bevolking - wereldwijd  het land met de meeste terechtstellingen geworden. is en daarmee in  tegenstelling tot de werlewijde tendens tot afschaffing van de doodstraf staat“.

Iran stelt volgens verscheidene berichten meer jeugdige delinquenten terecht dan welk ander land ook. Het EU-Parlement „keurt de in Iran gepraktizeerde doodstraf nadrukkelijk af en roept de Iraanse staat op om conform de resoluties 62/149 en 63/138 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in afwachting van de afschaffing van de doodstraf een moratorium voor terechtstellingen in te stellen.“
Het Europaparlement verklaart zich bereid om bijkomende sancties tegen individuele personen te bepleiten, die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen in Iran. Het roept de EU-lidstaten die permanente leden van de UNO-Veiligheidsraad zijn, op om het initiatief te nemen tot een onderzoek door de UNO of de misdaden die door de Iraanse overheidsorganen begaan worden, misdaden tegen de menselijkheid zijn.

Het regime in Iran heeft in het geheim honderden executies uitgevoerd. Het gaat om 300 executies vorig jaar en tot nu toe 146 dit jaar. Dat staat in een tussenrapport van de mensenrechtenrapporteur van de VN.

Volgens hem zijn de vonnissen voltrokken zonder advocaten of familieleden in te lichten. Ook de gevangenen zelf zouden niets te horen hebben gekregen over hun executie. De doodvonnissen zouden zijn uitgevoerd in een beruchte gevangenis in de stad Mashhad, in het oosten van Iran.

Het rapport somt vele schendingen van de mensenrechten in Iran op. Zo worden journalisten, bloggers en activisten vervolgd en worden gevangenen gefolterd om een bekentenis af te dwingen. (NOS Nieuws)

The present report aims to show a picture – although inadequate -- of the pervasive crimes committed against the oppressed people of Iran in the month of September and seeks help to restitute their trampled rights.
The Iranian regime announced the executions of 57 people in the ninth month of 2011. Four people were hanged in public including 17 year old Alireza Molla Soltani who says he panicked and stabbed Ruhollah Dadashi in self-defense after the athlete attacked him in the dark, according to local media reports.
Ruhollah Dadashi reportedly punched Alireza Molla-Soltani in the mouth and slammed him against the car while the two were arguing.

Lees meer...

woensdag 21 september 2011 -  Een 17-jarige Iraanse jongen is woensdag in het openbaar opgehangen in de stad Karaj. Dat meldde het Iraanse staatspersbureau IRNA.De zaak trok veel aandacht, omdat de jongen, Alireza Molla-Soltani, de populaire atleet Rouhollah Dadashi had doodgestoken. Dadashi stond bekend als de sterkste man van Iran.De jongen hield vol dat hij de atleet, met wie hij een slepend conflict had, had gedood uit zelfverdediging. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International riep tot het laatste moment ertoe op de executie af te blazen.

opstand in Iran

Iraans Regime Executeert nog steeds Kinderen

Het Rapport van Mev. Jahangiri aan Algemene Vergadering van VN

Verschrikkelijke kinderhandel