Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Staking van vrachtwagenchauffeurs door het hele land vanaf 22 mei 2018

Arrestaties tijdens opstand in Iran

VN veroordeeld Iran voor 64e keer

Solidariteit met politieke gevangenen

20 jarige Alireza Tajiki werd opgehangen

(ANP) Brussel - 8 februari 2010 - De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben maandag in een gezamenlijke verklaring de Iraanse regering opgeroepen om de mensenrechten te respecteren. In de verklaring worden de voortdurende schendingen van de mensenrechten sinds de Iraanse presidentsverkiezingen op 12 juni veroordeeld. Als voorbeelden worden genoemd het op grote schaal vastzetten van mensen, rechtszaken waarbij grote groepen verdachten tegelijk terecht staan, het dreigen met het executeren van demonstranten en het niet erkennen van het recht van burgers om vreedzaam te protesteren. De EU en de VS zijn bezorgd dat er de komende dagen sprake zal zijn van meer geweld en onderdrukking in Iran. Met name rond de viering van stichting van de Islamitische Republiek op 11 februari. Ze vragen de Iraanse regering om op te treden tegen mensenrechtenschenders.

Het Hooggerechtshof heeft een eerdere ter dood veroordeling door een lagere rechtbank voor drie Koerdische politieke activisten Farzad Kamangar, Ali Heidarian en Farhad Vakili op vrijdag gehandhaafd. De drie werden voor het eerst in april 2006 gearresteerd en berecht in de lagere rechterbank in februari 2007.
De drie politieke gevangenen zijn gedurende de afgelopen drie jaar herhaaldelijk in de gevangenis gemarteld.

In de stad Shiraz zijn afgelopen maand leden van drie gezinnen gearresteerd die zich tot het christendom hadden bekeerd.
De opgepakte christenen, voormalige moslims, waren betrokken bij godsdienstige activiteiten in huiselijke kring. Hun boeken en computers zijn in beslag genomen. De meeste arrestanten zijn inmiddels vrijgelaten, enkelen zitten nog vast. De afgelopen twee jaar trad het strengislamitische regime steeds harder op tegen de naar verluidt sterk in aantal toenemende christelijke huisbijeenkomsten. Degenen die tot het christendom overgaan, kunnen rekenen op fysieke en psychologische mishandeling. Arrestanten brengen dagen- of wekenlang door in eenzame opsluiting. Voor hun vrijlating moeten vaak flinke borgsommen worden betaald. In januari kwam het Iraanse parlement met een voorstel dat het mogelijk moet maken om „afvalligen" die de islam de rug toekeren de doodstraf op te leggen.

(AFP) — Zondag 30 november 2008 - Iran's Hooggerechtshof heeft het vonnis van dood door steniging tegen een vrouw bevestigd. De vrouw heet Afsaneh R. In juli vertelde een Iraanse mensenrechtengroepering dat 8 vrouwen en een man veroordeeld zijn tot dood door steniging.

Een Iraanse rechtbank heeft een dissidente vakbondsleider tot 5 jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Mansoor Osanloo, die leider is van de vakbond voor buschauffeurs, werd in juli afgevoerd omdat hij berichten tegen de staat had gepropageerd. Hij is al eerder gevangen genomen.
Westerse mensenrechtengroepen melden dat Iran de aanval heeft geopend op ‘dissidente’ geluiden.

opstand in Iran

Iraans Regime Executeert nog steeds Kinderen

Het Rapport van Mev. Jahangiri aan Algemene Vergadering van VN

Verschrikkelijke kinderhandel