Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Arrestaties tijdens opstand in Iran

VN neemt 65ste Resolutie over Mensenrechten schendingen in Iran

 

Solidariteit met politieke gevangenen

05-November-2012 - TEHERAN - De rechterlijke macht in Iran werkt aan plannen voor een massaexecutie van circa duizend ter dood veroordeeldn de Gohardasht-gevangenis.

Dat heeft Human Rights and Democracy Advocates in Iran zaterdag gemeld. De gevangenen moeten een formulier invullen waarin ze instemmen met de doodstraf of verklaren dat ze voor hun verblijf in de cel betalen. (nd – buitenland)

Dinsdag, 18 september 2012 15:59 - The Observer -Saeed Kamali Dehghan

In Iran, het land waar ik geboren ben en tot drie jaar geleden woonde, zijn publieke ophangingen voor velen een gruwelijk maar vertrouwd toneel, in elk geval voor degenen die in de buurt van een stadscentrum of een plein wonen.  Ooit toen ik als kind op weg was naar school, maakte ik onbedoeld een executie mee – ik was geschokt om de bewakers een touw om de hals van een veroordeelde te zien doen. De herinnering eraan achtervolgt me nog altijd. Ophanging is de gangbare methode van executie in Iran. De gerechtelijke moorden vinden doorgaans bij zonsopgang plaats, vaak op de plaats van het misdrijf of in een stadscentrum. De families van de slachtoffers en de veroordeelden verzamelen zich terwijl de autoriteiten de voorbereidingen treffen om de veroordeelden op te hangen aan een kraan.

Lees meer...

Mensenrechtenactivisten en politici roepen op tot vrijlating van de predikant, die uitsluitend is aangehouden wegens het uitoefenen van zijn recht op godsdienstvrijheid.

De Iraanse dominee Youcef Nadarkhani (op de foto met zijn zoontjes) zit in de noord Iraanse stad Rasht al langer dan 1.000 dagen in de gevangenis omdat hij tot het christendom is bekeerd en predikant is van een kleine protestantse gemeenschap. De doodstraf die hem is opgelegd is nog niet geannuleerd.

Wereldwijd hebben mensenrechtenactivisten en politici ,waaronder ook het US State Department , opnieuw de vrijlating van Nadarkhani geëist.

In april hebben de Duitse Bondskanselarij en het ministerie van Buitenlandse Zaken Teheran  via de Iraanse ambassadeur in Berlijn "dringend verzocht"  om af te zien van het voltrekken van het doodvonnis.

 

CDU secretaris-generaal Hermann Grohe heeft herhaaldelijk campagne gevoerd voor de vrijlating van Nadarkhani. De beschuldigingen "afvalligheid van het islamitische geloof" en "het verspreiden van niet-islamitische leer" zijn geen rechtvaardiging voor strafmaatregelen – laat staan de doodstraf.

Ook de gevolmachtigde voor de mensenrechten van de Bondsregering, Markus Loening, heeft Iran opgeroepen Nadarkhanis vrij te laten en herhaaldelijk herinnerd aan de internationale verplichting tot respecteren van het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.

20 november 2011
"Door het aantal terechtstellingen in de eerste helft van het jaar 2011 is Iran - per hoofd van de bevolking - wereldwijd  het land met de meeste terechtstellingen geworden."
Het Europese Parlement heeft op 17 november met grote meerderheid een motie aangenomen, waarin de toenemende mensenrechtenschendigen in Iran scherp veroordeeld worden. Daarin spreekt het EU-Parlement „zijn diepste bezorgdheid uit over de voortdurend verslechterende menschenrechtensituatie in Iran, het groeiende aantal politieke gevangenen, het nog steeds hoge aantal terechtstellingen - ook van minderjarigen - , en de algemene inzet van folteringen en unfaire procedures“. In de motie wordt erop gewezen dat „ Iran door het aantal terechtstellingen in de eerste helft van het jaar 2011 - per hoofd van de bevolking - wereldwijd  het land met de meeste terechtstellingen geworden. is en daarmee in  tegenstelling tot de werlewijde tendens tot afschaffing van de doodstraf staat“.

Iran stelt volgens verscheidene berichten meer jeugdige delinquenten terecht dan welk ander land ook. Het EU-Parlement „keurt de in Iran gepraktizeerde doodstraf nadrukkelijk af en roept de Iraanse staat op om conform de resoluties 62/149 en 63/138 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in afwachting van de afschaffing van de doodstraf een moratorium voor terechtstellingen in te stellen.“
Het Europaparlement verklaart zich bereid om bijkomende sancties tegen individuele personen te bepleiten, die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen in Iran. Het roept de EU-lidstaten die permanente leden van de UNO-Veiligheidsraad zijn, op om het initiatief te nemen tot een onderzoek door de UNO of de misdaden die door de Iraanse overheidsorganen begaan worden, misdaden tegen de menselijkheid zijn.

Het regime in Iran heeft in het geheim honderden executies uitgevoerd. Het gaat om 300 executies vorig jaar en tot nu toe 146 dit jaar. Dat staat in een tussenrapport van de mensenrechtenrapporteur van de VN.

Volgens hem zijn de vonnissen voltrokken zonder advocaten of familieleden in te lichten. Ook de gevangenen zelf zouden niets te horen hebben gekregen over hun executie. De doodvonnissen zouden zijn uitgevoerd in een beruchte gevangenis in de stad Mashhad, in het oosten van Iran.

Het rapport somt vele schendingen van de mensenrechten in Iran op. Zo worden journalisten, bloggers en activisten vervolgd en worden gevangenen gefolterd om een bekentenis af te dwingen. (NOS Nieuws)

opstand in Iran

Iraans Regime Executeert nog steeds Kinderen

Verschrikkelijke kinderhandel