Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Iran: Aantal Doden Coronavirus boven de 34.700 in 297 Steden

26 april 2020 - Nieuws uit de provincie Sistan en Baluchestan toont een duidelijke stijging in het aantal doden. Het exacte aantal is onbekend, maar in de laatste 24 uur zijn tenminste 90 mensen overleden. Het aantal slachtoffers is momenteel in Teheran 5.870, in Khorasan Razavi 2.775, in Oost Azerbaijan 1.348, West Azerbaijan 1.130, Hamedan 886, Kurdistan 590, Semnan 575, Zanjan 475, North Khorasan 375, en in Lorestan 795.
Terwijl het regime doorgaat met het verdoezelen van het aantal Coronavirus doden, vertelde Alireza Zali, hoofd van de Nationale Taskforce ter Bestrijding van het Coronavirus (NCCT) in Teheran, aan het staatsgecontroleerde dagblad Asr-e Iran: “Sinds de uitbraak van de ziekte hebben we 58.000 bevestigde Corona patiënten in Teheran.”

Lees meer...

Alle inwoners van een stadsdeel van Izeh in zuidwest Iran besmet met het coronavirus

14-04-2020 - Omdat de stad niet in quarantaine was gegaan, zijn alle inwoners van een wijk van de stad Izeh met het coronavirus besmet.
Zo’n 400 mensen in de wijk Gonjeshgir in Izeh, in de zuidwestelijke provincie Khuzestan zijn besmet geraakt, omdat zij niet de beschikking hadden over de meest basale medische en hygiënische hulpmiddelen door het hardvochtige beleid van het religieuze regime en het falen van de officials de steden niet in quarantaine te plaatsen.
De infectiegolf is waarschijnlijk begonnen toen een besmette familie uit Yazd in de stad aankwam. Het COVID-19 virus heeft zich zo gaandeweg over de hele wijk Gonjeshgir verspreid.
Bijna de helft van de wijkbewoners is er slecht aan toe en naar ziekenhuizen in Ahvaz overgebracht. Andere zieken moeten thuis in isolatie blijven.

Lees meer...

Coronavirus Crisis Leidt tot Op-roer in Iraanse Gevangenissen

1 april 2020 - Op zaterdag 28 en zondag 29 maart, jongstleden is oproer uitgebroken in meerdere Iraanse gevangenissen vanwege de coronavirus crisis in gevangenissen.
Er is bericht over onrust in de Adelabad gevangenis van Shiraz op zondagavond 29 maart 2020. Een groot aantal geïnfecteerde gevangenen kwam zonder enige medi-sche zorg te zitten, waarop een aantal heeft kunnen ontsnappen. Lokale bronnen vertellen dat ze geweervuur hoorden vanuit de gevangenis.

Lees meer...

Iran: Dodental Coronavirus boven 13.600 in 232 Steden

Op 29 Maart het dodental door het coronavirus is gestegen tot 13.600 in 232 steden in Iran. Het aantal slachtoffers is gestegen tot 235 in Ardabil, 1800 in Teheran, 1480 in Qom, 610 in Khuzestan, 360 in Lorestan, 220 in Zanjan en 90 in Kohgiluyeh en Boyer Ahmad.
Terwijl het Coronavirus dagelijks meer slachtoffers eist door de leugens, de incompetentie en het verheimelijken door het religieuze regime, verkondigde Hassan Rouhani vandaag schaamteloos: “Veiligheid is ons grondbeginsel. Al onze legereenheden, grensbewaking en politie zijn paraat; als de veiligheid al ondermijnd zou worden, zou dit geen enkele kans van slagen hebben.”

Lees meer...