Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

opstand in Iran 2019

1500 martelaren in november 2019

Hevige overstromingen in Iran.De revolutionaire gardes doen niets.

Het Fenomeen van de Graf-Slapers, een kwestie waarover rivaliserende facties binnen het regiem botsen.

Iran - december 2016 - Als vervolg op de publieke afkeer van de zogenaamde graf-slapers ramp en te midden van de door de staat gesponsorde enorme plundering en corruptie, maken rivaliserende groepen binnen het Iraanse regiem gebruik van de pijn en het lijden van de arme en dakloze mensen in hun eigen machtstrijd en roofzucht.
 In een aanval op de President van het regiem, Hassan Rouhani, waarschuwde de burgemeester van Teheran (van hetzelfde regiem) Mohammad Bagher  Ghalibaf voor de gevaren die het hele systeem bedreigen: “Dit model om het land te managen zal verborgen schades en problemen naar boven  brengen die zwaardere klappen aan ons systeem zullen toebrengen”, aldus Ghalibaf.

Javan, de krant van de Revolutionaire Garde, heeft Rouhani aangevallen in een artikel getiteld “blij met astronomische salarissen, niet blij  met graf-slapers”. De krant schrijft: “De regering betreurt het verschijnsel van het graf-slapen, uit haar gevoelens, herinnert ons aan een  brief van een artiest en plengt tranen, maar vergeet het feit dat voor zaken als graf-slapen, armoede en tegenspoed de regering de schuldige is en niet de eiser kan zijn. Waarom treedt de regering niet voor het voetlicht en zegt: “we werden vanmorgen wakker en kwamen plotseling te weten dat er 11 miljoen gemarginaliseerde mensen zijn en honderdduizenden bedelaars. We waren op de hoogte van alles, maar zoveel werklozen en  gemarginaliseerden…”
Bang voor de uitbraak van publieke woede en aversie tegen het gehele system, schrijft het nieuwsagentschap van de Revolutionaire Garde: “het  verhaal van onze dakloze graf-slapers heeft onze eer in de wereld op het spel gezet. De huidige graf-slapers zijn het resultaat van het beleid  van onze officials”.
“Wanneer wij, in plaats van het creëren van banen en het bouwen van huizen en onderdak, ons toeleggen op ofwel hen (de armen en daklozen) door  de wielen van de ontwikkeling platgewalst te laten worden, ofwel hen te steriliseren om hun generatie af te schaffen, zullen dergelijke vreemde gebeurtenissen in de gemeenschap niet als onverwacht mogen worden beschouwd”.

Twee minderjarigen in het geheim geëxecuteerd