Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Hevige overstromingen in Iran.De revolutionaire gardes doen niets.

Verschrikkelijke Kinderhandel

Een van de meest afschuwelijke verschijnselen onder het regime van de Mollah’s in Iran is het ontstaan van kinderhandel als direct resultaat  van werkloosheid, armoede en maatschappelijk verval als gevolg van grenzeloze corruptie, diefstal en plunderingen door de machthebbers.
Zelfs het parlementslid van het regime, Homayoun Hashemi lid van de Gezondheidscommissie, waarschuwt hiertegen. Hij zegt: “ We zijn momenteel  getuige van de verspreiding van het verschijnsel kinderhandel, dat zich van de grote steden naar de provincies en kleine dorpen uitbreidt.” Dit  gebeurt terwijl het regime zich onthoudt van officiële  openbaarmaking van dergelijke misstanden in de maatschappij. Er zijn wel voorbeelden  bekend die incidenteel de gecontroleerde media van het regime halen:
Op 22 juni 2016 citeert het door het regime gecontroleerde persbureau ILNA, Shahiendokhte Molaverdi, een adviseur van Rouhani in  vrouwenzaken: “Vandaag zijn we getuige van het feit dat baby’s al in de baarmoeder van hun moeder worden verkocht. Er is geen statistiek  beschikbaar over dit verschijnsel, maar het groeit zo snel  dat het ‘nieuws’ is geworden”.

Persbureau TASNIM, verbonden aan de Revolutionaire Gardisten (IRGC) meldt op 29 februari 2016: “ Farahnaz Raffe, voorzitter van de  vrijwilligersorganisatie Rode Halve Maan, betreurt het dat kinderen voor ongeveer 3 euro per dag worden verhuurd om te bedelen en voor een bedrag van ongeveer 450 euro worden verkocht. Zij wijst op enkele pogingen om dit verschijnsel, dat voorkomt bij dakloze vrouwen, tegen te gaan.
Op 13 mei 2015 meldt persbureau ISNA dat Mehri Khadami, de HIV deskundige uit de provincie Mazandaran, waarschuwt voor de kinderhandel, die een serieus probleem aan het worden is onder vrouwen die aan aids en verslaving leiden en leven aan de randen  van steden als Sari en Amol.
Op 8 oktober 2015 haalt persbureau Mehr een docent sociologie van een universiteit aan: “ In sommige gevallen verkoopt de vader van het gezin zijn kind(eren) om zijn drugs te kunnen bekostigen.”
Op 16 mei 2015, haalt de site Tahliel-e Iran een maatschappelijk werker aan: “ We kennen voorbeelden, waarin een verslaafde moeder in een vuile omgeving van haar kind moet bevallen,  waarna de ouders in een depressie raken en hun kind om het leven brengen.”
Persbureau Mashreegh maakte een verslag onder de titel: “ Een jongen van 5 jaar te koop om een huis aan te schaffen”.   Het was geen grap.
 Er was een handgeschreven ‘advertentie’ op een muur ergens op straat, waarop een telefoonnummer was vermeld. We hebben gebeld en kregen een vrouw aan de lijn met een oude en depressieve stem. Ze klonk oud maar ze was niet oud. Het ging er niet om een ‘nier’ te verkopen, maar een kind!
 Ze zijn een stel uit Zabel in de provincie Balouchestan. Ze hebben hun kind te koop aangeboden, in de hoop een huis te kunnen kopen en ook dat  hun kind bij een betere familie een beter leven zou krijgen. Het is schokkend dat een gezin een  kind te koop aanbiedt om daarvan rond te kunnen  komen en de andere kinderen te kunnen onderhouden en zodoende tenminste geen honger te hoeven lijden.

Twee minderjarigen in het geheim geëxecuteerd