Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Arrestaties tijdens opstand in Iran

VN neemt 65ste Resolutie over Mensenrechten schendingen in Iran

 

Solidariteit met politieke gevangenen

 19 en 20 April 2018 - Protesten van arbeiders, bestolen mensen en andere benadeelden gaan overal in het land door
De opstand van duizenden inwoners van Kazerun, waaronder vele moedige jongeren, is in de middag van 29 April de vijfde dag ingegaan. De demonstratie werd gehouden, ondanks het feit dat het zogenaamde stadsbestuur, de prediker van het vrijdaggebed en de overheidsmedia alle bijeenkomsten hadden verboden totdat het herinrichtingsplan van de stad Kazerun is bepaald.
De demonstranten, bijeen op het Shohada (martelaars) plein scandeerden: “Wees niet bang, we zijn samen sterk, wij zweren bij het bloed van de martelaren dat we elke dag zullen samenkomen op het martelaarsplein; vernedering accepteren wij niet; terwijl onze vijand hier is, zeggen zij keer op keer dat Amerika onze vijand is; wij zijn strijdbare mannen en vrouwen, we vechten tegen het herinrichtingsplan….” Andere leuzen waren: “Eerbiedwaardige Iraniërs ondersteun ons, eerbiedwaardig Kazerun, leve je waardigheid; onze staatstelevisie is een schande; wee de dag dat we ons bewapenen; als we verraden worden zal hel en verdoemenis over het regime komen; wij zijn bereid Kazerun te verdedigen”.

Lees meer...

 12 April 2018 - Op woensdag 11 April hebben Iraanse boeren en mensen uit de omgeving een demonstratie gehouden in Isfahan in centraal Iran. Een moeder schreeuwde vanuit de demonstratie tegen watergebrek: “Totdat er weer water stroomt in de rivier, gaan wij niet naar huis terug”.
Lokale handelaren in het district Khorasgan waar Isfahan in ligt, zijn op woensdag in algemene staking gegaan ter ondersteuning van de protesterende boeren.
Het protest houdt verband met het omleiden van de rivier de Zayanderud  in opdracht van de autoriteiten, wat de regionale landbouw te niet heeft gedaan.
De onderdrukkingsmacht van het regime heeft tevergeefs geprobeerd de menigte te verspreiden. De demonstranten schreeuwden beledigingen naar een politiecommandant die met een megafoon de mensen opriep het demonstratieterrein te verlaten.

Lees meer...

04 April 2018 - In de avond van 3 April hebben duizenden mensen tegen het regime gedemonstreerd in  Kuy-e Alavi, gelegen in het  district Ahvaz, in het zuidwesten van Iran. Agenten van het veiligheidsministerie hebben het vuur geopend op de demonstranten. Tenminste een agent is gedood en een andere is door de menigte ontwapend.
Tijdens de avondlijke schermutselingen in Ahvaz tussen de bewoners en de onderdrukkingsmacht van het regime, is een voertuig van de oproerpolitie in brand gestoken.
De ordetroepen van het Iraanse regime hebben traangas afgevuurd op de demonstranten van Kuy-e Alavi.
Naar verluidt is de stad Hamidieh door militairen bezet in een poging van het regime om anti regeringsprotesten te voorkomen.

15 maart 2018 - De protesten van duizenden wanhopige boeren uit de steden Varzaneh, Sarshiadoran,Ejiyeh e.a. plaatsen namen in omvang toe op vrijdag ,gesteund door de bevolking van Isfahan.
Een grote menigte verzamelde zich bij de Khajo brug om te protesteren tegen het beleid van de regering, waarmee zij de boeren het recht op watergebruik ontzegt,
en de catastrofale gevolgen die dit heeft t.a.v. het bestaan van landbouwers en veeboeren.
Vandaar vormden ze een stoet en liepen door de stad met de volgende slogans:"Dit is de dag van rouw" ;" het leven van de arbeider staat op het spel " ;"Rouhani, leugenaar : waar is onze Zayandeh Rood"? " Schande over U,Autoriteiten : treedt af! "

Lees meer...

20 februari 2018 - De protesten van de verschillende bevolkingslagen en mensen die er genoeg van hebben en niet in staat zijn in hun basisbehoeften en die van hun
familie te voorzien, gaan in meerdere steden gewoon door. Hieronder een overzicht van een aantal protesten op woensdag 14 februari:
1. Een groep specialisten van het Imam Reza Ziekenhuis in Lar in de provincie Fars protesteerden tegen het uitblijven van hun salarissen.
2. Arbeiders van de Urumieh staalfabriek verzamelden zich voor het provinciale gouverneurskantoor uit protest tegen het uitblijven van hun salarissen gedurende een heel jaar.
3. In Sirjan is een groep vrachtwagenchauffeurs en laders van de Gol Gohar mijn in staking gegaan uit protest tegen een verlaging van de vrachtprijs. Zij hebben de weg naar het industriële Gol Gohar mijncomplex geblokkeerd. Andere chauffeurs hebben hun vrachtwagens bij het zien van de staking stilgezet en zich bij de stakers gevoegd.
4. De arbeiders van de rietsuikerfabriek Haft Tapeh zijn in staking gegaan uit protest tegen achterstallig salaris.

Lees meer...

opstand in Iran

Iraans Regime Executeert nog steeds Kinderen

Verschrikkelijke kinderhandel