Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

opstand in Iran november 2019

1500 martelaren in november 2019

Hevige overstromingen in Iran.De revolutionaire gardes doen niets.

De Revolutionaire Gardes doen niets om de Iraanse slachtoffers van de overstromingen te helpen

Iran, 4 April, 2019 - In de eerste uren van de overstromingen in Shiraz zagen de bewoners het leger van het Iraanse regime met bewapende aanvalsvoertuigen, zoals de Russische BMP-1, binnenkomen in hun gebied. Niet lang daarna kwam de gemotoriseerde ME binnen die ’s nachts in de straten van de stad ging patrouilleren.
Om dit verschijnsel te begrijpen, moet men zich afvragen wat de rol en de aard is van de aanwezigheid in door overstromingen getroffen gebieden van het Corps van de Islamitische Revolutionaire Gardes (IRGC).
Legers zijn overal ter wereld uitgerust met grote, krachtige trucks en zwaar overig materieel, dat gemakkelijk en grootschalig kan worden ingezet bij bijvoorbeeld overstromingen. Maar waarom heeft het Iraanse regime dit soort materieel niet ingezet om slachtoffers van de overstromingen te helpen?   

Lees meer...

IRAN: De overstromingen nemen toe en spreiden zich verder over het land uit

Shahriar Kia - 28-03-2019 -Volgens de berichten vanuit het binnenland van Iran hebben in bijna all regionen overstromingen plaats gevonden.  Tot nu toe lijkt het erop dat alleen een van 32 provincies van Iran gespaard is gebleven voor de gevolgen van de massale overstroming. Het aantal slachtoffers is met meer dan 120 doden alleen al in Shiraz, hoog. Berichten melden dat de condities afschuwelijk zijn;  ontelbare mensen lijden onder gebrek aan zuiver water, er is geen elektriciteit en volledige woonwijken zijn onbewoonbaar.  

Lees meer...

Hevige overstromingen in Iran

26 maart 2019 -De overstromingsramp in de provincies Golestan, Noord-Khorasan, Mazandaran en noordoosten van Iran heeft enorme schade veroorzaakt. Tientallen dorpen staan onder water, wegen zijn geblokkeerd en de dood van tientallen inwoners heeft veel Iraniërs, vooral in  de provincie Golestan, in rouw gedompeld tijdens de Nowurz-periode (het nieuwe jaar volgens de Iraanse kalender).
Uit rapporten blijkt dat meer dan 120 mensen, waaronder kinderen, het leven hebben verloren.

VN Conferentie werpt licht op Mensenrechten Schendingen in Iran

 Door Mansoureh Galestan, 8 maart 2019
Een VN conferentie in Geneve heeft afgelopen donderdag de zo noodzakelijke verduidelijking gebracht over mensenrechten schendingen in Iran in 2018.  
Tijdens de conferentie, getiteld “De stand van de Mensenrechten in Iran in 2018”, voerden prominente hoogwaardigheidsbekleders en experts het woord over het geweld van het regime tegen het Iraanse volk, met speciale aandacht voor de massamoord van 1988 op 30.000 politieke gevangenen. Het is duidelijk dat niemand is gestraft voor deze misdaad tegen de menselijkheid en dat vele verantwoordelijken nog steeds in Iran aan de macht zijn.

Lees meer...

Iran Mini Rapport Januari 2019

Gezondheid van Brits-Iraanse vrouw in Iraanse gevangenis gaat achteruit
Het hoofd van de Thomson Reuters Stichting gaf maandag te kennen dat zij zich grote zorgen maakt over een gevangen genomen Brits-Iraanse vrouw die in hongerstaking is gegaan uit protest tegen haar behandeling in Iran. Villa zei: “Dit is wrede en langzame marteling, het volgende onrecht dat haar wordt aangedaan.”
• Iraans Regime executeert drie mannen in het openbaar

Lees meer...

Twee minderjarigen in het geheim geëxecuteerd