Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

opstand in Iran november 2019

1500 martelaren in november 2019

Hevige overstromingen in Iran.De revolutionaire gardes doen niets.

IRAN: Demonstratie van duizenden boeren, in spreekkoren scanderend : “”We strijden, we sterven, we zullen het water dat ons toekomt, terugkrijgen.”!

15 maart 2018 - De protesten van duizenden wanhopige boeren uit de steden Varzaneh, Sarshiadoran,Ejiyeh e.a. plaatsen namen in omvang toe op vrijdag ,gesteund door de bevolking van Isfahan.
Een grote menigte verzamelde zich bij de Khajo brug om te protesteren tegen het beleid van de regering, waarmee zij de boeren het recht op watergebruik ontzegt,
en de catastrofale gevolgen die dit heeft t.a.v. het bestaan van landbouwers en veeboeren.
Vandaar vormden ze een stoet en liepen door de stad met de volgende slogans:"Dit is de dag van rouw" ;" het leven van de arbeider staat op het spel " ;"Rouhani, leugenaar : waar is onze Zayandeh Rood"? " Schande over U,Autoriteiten : treedt af! "

Lees meer...

Iran: Protesten van Artsen, Arbeiders, Studenten en Ondernemers in Verschillende Steden

20 februari 2018 - De protesten van de verschillende bevolkingslagen en mensen die er genoeg van hebben en niet in staat zijn in hun basisbehoeften en die van hun
familie te voorzien, gaan in meerdere steden gewoon door. Hieronder een overzicht van een aantal protesten op woensdag 14 februari:
1. Een groep specialisten van het Imam Reza Ziekenhuis in Lar in de provincie Fars protesteerden tegen het uitblijven van hun salarissen.
2. Arbeiders van de Urumieh staalfabriek verzamelden zich voor het provinciale gouverneurskantoor uit protest tegen het uitblijven van hun salarissen gedurende een heel jaar.
3. In Sirjan is een groep vrachtwagenchauffeurs en laders van de Gol Gohar mijn in staking gegaan uit protest tegen een verlaging van de vrachtprijs. Zij hebben de weg naar het industriële Gol Gohar mijncomplex geblokkeerd. Andere chauffeurs hebben hun vrachtwagens bij het zien van de staking stilgezet en zich bij de stakers gevoegd.
4. De arbeiders van de rietsuikerfabriek Haft Tapeh zijn in staking gegaan uit protest tegen achterstallig salaris.

Lees meer...

300 Iraanse Voorstanders van Vrouwenrechten Betuigen Steun aan de Protesten en Eisen Gelijkheid

Meer dan 300 Iraanse vrouwenrechten activisten hebben steun betuigd aan de recente protesten tegen de overheid in Iran en eisten het einde van de staatspolitiek die vrouwen ontmoedigt zich op de arbeidsmarkt te begeven. Een verklaring uitgegeven op 11 Januari 2018 en ondertekend door  prominente mensenrechten verdedigers, waaronder Shirin Ebadi en Parastou Forouhar, stelde: “Als campagnevoerders tegen discriminatie en voorstanders van gelijkheid voelen wij het als onze plicht deel uit te maken van deze veelzijdige beweging en aanwezig te zijn in de straten en andere publieke ruimtes teneinde onze rechten op te eisen.”
De verklaring gaat als volgt verder: “Ons standpunt is dat de eisen van het volk op het conto van de regering kunnen worden geschreven en dat  deze niet zijn toevlucht kan nemen tot intimidatie, discriminatie en onderdrukking. Buiten de eis dat alle politieke en gewetensbezwaarde gevangenen moeten worden vrijgelaten, eisen wij de vrijheid van groepsvorming en bijeenkomsten en het einde van politieke maatregelen die vrouwen verplichten thuis te blijven.”

Lees meer...

Duizenden Mensen bij Begrafenis van een Actievoerder die door de Revolutionaire Gardes is Gedood

Dinsdag, 23 Januari 2018 - In aanwezigheid van duizenden mensen heeft op zondag 21 januari de begrafenis plaatsgevonden van Pahlevan (de voorvechter) Seyyed Ebrahim Rasouli , de moedige zoon van het volk van Eghlid in de provincie Fars. Ebrahim Rassouli, bekend om zijn ridderlijkheid, zijn hoogstaand ethisch handelen en zijn hulp aan de armen van Eghlid, is op 18 Januari gedood bij een aanval van politiehuurlingen. Hij heeft zichzelf nog verdedigd met een jachtgeweer tegen de aanvallers van zijn huis. In een confrontatie die tien uur heeft geduurd is deze moedige held uiteindelijk gedood.
Khosrow Razmjouee, de criminele commandant van de politie van Eghlid, noemde Ebrahim een “bandiet” in een poging deze lage misdaad te verhullen.
De politiecommandant claimde zelfmoord, zich baserend op een drugslijst die zou zijn gevonden in het huis van Ebrahim (Club van Jonge Reporters, verbonden met de Revolutionaire Gardes, 18 Januari, 2018).

Lees meer...

Protesten in Iran gaan niet alleen over Economische Corruptie van het Regime

 De wijdverbreide protesten in Iran tegen het regime zijn gevoed door corruptie op alle regeringsniveaus door het aftappen van de economie, vooral  sinds het nucleaire akkoord van 2015.
Lee Smith, een senior medewerker van het  Hudson Instituut, merkte op dat de protesten wel degelijk van politieke aard zijn, daar de demonstranten overal het einde van het Regime eisen, maar dat zij gedreven zijn door economische factoren, die niet verbeterd zijn door het nucleaire akkoord.
Smith stelde: “Economieën onder autoritaire regimes zoals dat in Teheran, zijn altijd een afspiegeling van de politieke structuur in een land.
Het aanwenden van financiële bronnen en privileges is de manier waarop een autoritair regime politieke gunsten uitdeelt en zijn politieke voorkeuren aangeeft. Protesten over de economie zijn per definitie protesten tegen de politieke structuur van het regime.”
Bij het sluiten van de nucleaire overeenkomst voorspelden velen het einde van Irans financiële ellende en dat het Iraanse volk het beter zou  krijgen. Een studie voorzag zelfs een groei van de Iraanse economie van 4% per jaar in de komende 5 jaar.

Lees meer...

Twee minderjarigen in het geheim geëxecuteerd