Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

300 Iraanse Voorstanders van Vrouwenrechten Betuigen Steun aan de Protesten en Eisen Gelijkheid

Meer dan 300 Iraanse vrouwenrechten activisten hebben steun betuigd aan de recente protesten tegen de overheid in Iran en eisten het einde van de staatspolitiek die vrouwen ontmoedigt zich op de arbeidsmarkt te begeven. Een verklaring uitgegeven op 11 Januari 2018 en ondertekend door  prominente mensenrechten verdedigers, waaronder Shirin Ebadi en Parastou Forouhar, stelde: “Als campagnevoerders tegen discriminatie en voorstanders van gelijkheid voelen wij het als onze plicht deel uit te maken van deze veelzijdige beweging en aanwezig te zijn in de straten en andere publieke ruimtes teneinde onze rechten op te eisen.”
De verklaring gaat als volgt verder: “Ons standpunt is dat de eisen van het volk op het conto van de regering kunnen worden geschreven en dat  deze niet zijn toevlucht kan nemen tot intimidatie, discriminatie en onderdrukking. Buiten de eis dat alle politieke en gewetensbezwaarde gevangenen moeten worden vrijgelaten, eisen wij de vrijheid van groepsvorming en bijeenkomsten en het einde van politieke maatregelen die vrouwen verplichten thuis te blijven.”

Lees meer...

Duizenden Mensen bij Begrafenis van een Actievoerder die door de Revolutionaire Gardes is Gedood

Dinsdag, 23 Januari 2018 - In aanwezigheid van duizenden mensen heeft op zondag 21 januari de begrafenis plaatsgevonden van Pahlevan (de voorvechter) Seyyed Ebrahim Rasouli , de moedige zoon van het volk van Eghlid in de provincie Fars. Ebrahim Rassouli, bekend om zijn ridderlijkheid, zijn hoogstaand ethisch handelen en zijn hulp aan de armen van Eghlid, is op 18 Januari gedood bij een aanval van politiehuurlingen. Hij heeft zichzelf nog verdedigd met een jachtgeweer tegen de aanvallers van zijn huis. In een confrontatie die tien uur heeft geduurd is deze moedige held uiteindelijk gedood.
Khosrow Razmjouee, de criminele commandant van de politie van Eghlid, noemde Ebrahim een “bandiet” in een poging deze lage misdaad te verhullen.
De politiecommandant claimde zelfmoord, zich baserend op een drugslijst die zou zijn gevonden in het huis van Ebrahim (Club van Jonge Reporters, verbonden met de Revolutionaire Gardes, 18 Januari, 2018).

Lees meer...

Protesten in Iran gaan niet alleen over Economische Corruptie van het Regime

 De wijdverbreide protesten in Iran tegen het regime zijn gevoed door corruptie op alle regeringsniveaus door het aftappen van de economie, vooral  sinds het nucleaire akkoord van 2015.
Lee Smith, een senior medewerker van het  Hudson Instituut, merkte op dat de protesten wel degelijk van politieke aard zijn, daar de demonstranten overal het einde van het Regime eisen, maar dat zij gedreven zijn door economische factoren, die niet verbeterd zijn door het nucleaire akkoord.
Smith stelde: “Economieën onder autoritaire regimes zoals dat in Teheran, zijn altijd een afspiegeling van de politieke structuur in een land.
Het aanwenden van financiële bronnen en privileges is de manier waarop een autoritair regime politieke gunsten uitdeelt en zijn politieke voorkeuren aangeeft. Protesten over de economie zijn per definitie protesten tegen de politieke structuur van het regime.”
Bij het sluiten van de nucleaire overeenkomst voorspelden velen het einde van Irans financiële ellende en dat het Iraanse volk het beter zou  krijgen. Een studie voorzag zelfs een groei van de Iraanse economie van 4% per jaar in de komende 5 jaar.

Lees meer...

Veiligheidsraad Verwijt Iraans Regime Massamoord en Arrestatie van Betogers.

5 januari 2018 - Het legitieme recht van het volk op omverwerping van het religieus fascisme en op het tot stand brengen van democratie moet erkend worden.
Het Iraanse Verzet verzoekt de vergadering van vandaag van de VN Veiligheidsraad zich op te stellen achter het legitieme en natuurlijke recht van het Iraanse volk het religieus fascisme dat in Iran de macht heeft omver te werpen en de vrijheid te verwerven waarvoor zij in opstand zijn gekomen. Ook verzoekt het Iraanse Verzet de VN Veiligheidsraad het regime van de mullahs ten zeerste te veroordelen en verantwoordelijk te stellen voor het doden van onweerbare en ongewapende demonstranten: maatregelen van het regime die een duidelijke indicatie zijn van een misdaad tegen de menselijkheid. Hen hiermee te confronteren is de verantwoordelijkheid van de VN Veiligheidsraad.

Lees meer...

Iran: Arrestaties in het Wilde Weg om het Voortduren en de Uitbreiding van de Opstand een Halt toe te Roepen

Arrestaties in Iran: het antwoord van de overheid op de legitieme eisen van het volk

90% van de gedetineerden zijn jongeren onder de 25 jaar

Riyadh, de Riyadh Daily, 05 Januari 2018 – Het religieuze regime, niet in staat de opstand van mensen verspreid over het hele land onder controle te krijgen, heeft de lukrake arrestaties in vele andere steden opgevoerd.
In een voorlopig rapport wordt een aantal van 2500 arrestaties in de eerste week van de opstand en in meer dan 120 steden genoemd.
2500 arrestaties in de eerste week van de opstand
Autoriteiten en geledingen binnen het regime kwamen met de volgende cijfers betreffende arrestaties in 15 steden:

1- Ali Asghar Naser Bakht, de plaatsvervangend veiligheidschef van het Bestuur van Teheran heeft de arrestatie bekendgemaakt van 450 mensen in een tijdsbestek van 3 dagen, 30 en 31 December en 1 Januari.

Lees meer...