Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

opstand in Iran 2019

1500 martelaren in november 2019

Hevige overstromingen in Iran.De revolutionaire gardes doen niets.

Reporters zonder Grenzen: Iran is Een van de Grootste Gevangenissen ter Wereld voor Journalisten

Op Woensdag 26 April berichtte ‘Reporters zonder Grenzen’ dat Iran  een van de vijf grootste gevangenissen ter wereld blijft voor media activisten en dat Khamenei nog steeds op de lijst van grootste vijanden van de persvrijheid staat.
Het rapport stelt dat het Iraanse regime tientallen journalisten en web bloggers gevangen heeft gezet op beschuldiging van "handelen tegen de nationale veiligheid" en zelfs "morele corruptie."
Vanwege verschrikkelijke condities in de gevangenissen en het ontzeggen van medische behandeling, moeten vele gewetensbezwaarden en wel in hongerstaking gaan om hun basisrechten op te eisen. Hiervoor hebben tenminste 10 journalisten hun leven geriskeerd in het afgelopen jaar.

Lees meer...

Iran: Verstoring van Satelliet TV door Militaire en Politie Organisaties volgens een Parlementslid van het Regiem

Terwijl hij rapporten bevestigde over gezondheidskwesties ontstaan door het gebruik van storingsapparatuur, heeft een parlementslid van  het regiem uit Shiraz gezegd dat de stoorsignalen afkomstig zijn van militaire en politie organisaties in de stad.
In een interview op 27 Maart met het door de staat gecontroleerde nieuwsagentschap ILNA stelde Aliakbari dat het waar is wat de mensen in Shiraz  zeggen over storingssignalen en dat sommige binnenlandse TV en radio kanalen ook moeilijk te ontvangen zijn door het verstoren van satelliet  uitzendingen.
In antwoord op de bezorgdheid zoals naar voren gebracht door representanten van Shiraz, stelden officials van de publieke omroep dat het ontvangstprobleem van de binnenlandse kanalen wordt veroorzaakt door enkele structurele veranderingen in de TV en radio netwerken, een probleem dat tot volgende maand voortduurt, aldus Aliakbari.

Lees meer...

Het Fenomeen van de Graf-Slapers, een kwestie waarover rivaliserende facties binnen het regiem botsen.

Iran - december 2016 - Als vervolg op de publieke afkeer van de zogenaamde graf-slapers ramp en te midden van de door de staat gesponsorde enorme plundering en corruptie, maken rivaliserende groepen binnen het Iraanse regiem gebruik van de pijn en het lijden van de arme en dakloze mensen in hun eigen machtstrijd en roofzucht.
 In een aanval op de President van het regiem, Hassan Rouhani, waarschuwde de burgemeester van Teheran (van hetzelfde regiem) Mohammad Bagher  Ghalibaf voor de gevaren die het hele systeem bedreigen: “Dit model om het land te managen zal verborgen schades en problemen naar boven  brengen die zwaardere klappen aan ons systeem zullen toebrengen”, aldus Ghalibaf.

Lees meer...

Iran: Studenten Protesten in Meerdere Steden ter gelegenheid van de 'Dag van de Student'

Dinsdag, 06 December 2016 -Spreekkoren van Studenten: "De Student sterft, maar accepteert geen vernedering", "politieke gevangenen moeten vrij"
Ter gelegenheid van de Dag van de Student ( 6 December) hebben universiteitsstudenten in meerdere steden protestbijeenkomsten en demonstraties gehouden uit woede tegen het regiem van de mullahs.
In Tabriz, organiseerden de studenten een bijeenkomst tegenover de universiteit, ondanks de grootschalige aanwezigheid van de geheime dienst en agenten in uniform van het regiem. Zij riepen leuzen als: "Onze laatste boodschap aan het incompetente regiem: de vrijheidslievende natie komt in opstand!"

Lees meer...

VN neemt 63ste resolutie aan waarin de mensenrechten schendingen in Iran worden veroordeeld.

16 November 2016 -  Het Derde Comité van de Algemene Vergadering van de VN heeft op Dinsdag 15 November 2016 met 85 vóórstemmen een resolutie over
de mensenrechten schendingen in Iran aangenomen.
De resolutie meldt “ernstige bezorgdheid over de alarmerend hoge aantallen opleggingen en uitvoeringen van de doodstraf door  het (Iraanse regiem)…waaronder executies voor minder ernstige misdaden, op basis van afgedwongen bekentenissen of van minderjarigen en personen die ten tijde van hun vergrijp nog minderjarig waren….”
De resolutie riep het Iraanse regiem ook op "openbare executies bij wet en in praktijk af te schaffen," en eiste van het regiem "bij wet en in praktijk te waarborgen dat niemand wordt gemarteld of een andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of straf zal ondergaan, waaronder seksueel geweld en bestraffingen in geen verhouding tot het begane vergrijp…”

Lees meer...

Twee minderjarigen in het geheim geëxecuteerd