Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Hevige overstromingen in Iran.De revolutionaire gardes doen niets.

Iran: opgroeien in de dodencel

26 JAN 2016 - Twintig jaar nadat Iran het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind ratificeerde, wordt een van de belangrijkste uitgangspunten ervan door de autoriteiten geminacht: het verbod op de doodstraf voor minderjarige criminelen. Tussen 2005 en 2015 noteerde Amnesty International  3 executies. Volgens een VN-rapport uit augustus 2014 wachten meer dan 160 minderjarige criminelen op de voltrekking van hun doodvonnis.


Iran voert daarmee de macabere lijst van executies op minderjarige criminelen wereldwijd aan.
Het aantal voltrekkingen van het doodvonnis heeft de afgelopen tien jaar flink geschommeld. In 2010 was deze het laagst met slechts één executie.
De daarop volgende jaren was er weer een stijging te zien, maar in 2015 ging het aantal weer omlaag. Voor zover bekend werden vorig jaar vier  minderjarige criminelen ter dood gebracht.
Opeenvolgende Iraanse regeringen en parlementen zijn er niet in geslaagd fundamentele hervormingen door te voeren die nodig zijn om een einde  te maken aan deze ernstige mensenrechtenschending. Terwijl rechtbanken minderjarige criminelen naar de galg sturen, proberen de autoriteiten  in antwoord op internationale druk de aandacht af te leiden door de veroordelingen te ontkennen of de waarheid te verdraaien. Ook wordt  geprobeerd het debat af te zwakken door te benadrukken dat de veroordeelde op het moment van de executie volwassen was. In april 2014 verklaarde ayatollah Sadeq Amoli Larijani dat ’in de islamitische republiek Iran geen executies van mensen onder de achttien jaar plaatsvinden’.

Lees meer...

Duizenden mensen in Shandiz protesteren tegen plundering van hun eigendommen door instellingen, gelieerd aan het Iraanse regiem

Januari 2016 - Aanval van onderdrukkingsmacht leidt tot lichamelijk letsel, verwondingen en arrestatie van een aantal demonstranten.
Duizenden inwoners van Shandiz (in de Provincie Khorassan Razavi in het Noord-Oosten van Iran) hebben op 31 December een protestmars gehouden tegen plunderende facties van het Iraanse regiem. De mensen protesteerden tegen het feit dat hun schaarse bezittingen - alles wat zij hebben als bewijs van levenslange ontberingen -  waren gestolen door Padideh, een institutie gelieerd aan de overheid en eisten de teruggave van  hun gestolen eigendommen.
Dit protest vond plaats ondanks het feit dat het Iraanse regiem een overmacht aan politie en M.E. in de regio op de been had gebracht, inclusief op het Taqiabad Plein, hiermee een klimaat van terreur creërend om de demonstratie te dwarsbomen.

Lees meer...

Uit vrees voor studentenprotest heeft het Iraans regime diverse bijeenkomsten in universiteiten geannuleerd

8 dec 2015 - Theocratisch regime in Iran heeft uit angst voor studentenprotesten op de “ Dag van Student” op 7 dec. (16 Azaar) , diverse bijeenkomsten op universiteiten verboden, waarvan ook enkele lezingen van eigen gelederen. Hiermee wordt de onderdrukkingsregime op de universiteiten opgevoerd.
Het debat in de Chamran Universiteit in de stad Ahwaz(ZW Iran), dat over de komende zogenaamd ‘verkiezingen’ zal gaan is geannuleerd.
Evenals het debat in de universiteit Bu-Ali Sina (Avecina) in de stad Hamadan geannuleerd waar het over de gang van zaken in de universiteit zal gaan.
Binnengekomen berichten geven aan dat er tijdens de toespraak van Aref., betrokken bij de bende van Rafsanjani, gisteren op 6 december jl.
In Sharif Universiteit,  aanwezige studenten boorden omhoog hebben gehouden waarop de vrijlating van de politieke gevangenen werd geëist.
Berichten uit Teheran melden dat de politie en milities van het regime (Basidj) rond het Plein van Revolutie op weg naar de Vrijheid straat (Khiabane Azadi) checkpoint opgezet.

Tweeënzestigste veroordeling van de religieuze en terroristische dictatuur van Iran in de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de VN

19.11.2015 - De VN veroordeelt het stijgende aantal wrede executies in Iran en de aanhoudende foltering en onderdrukking van journalisten en het schenden van vrouwenrechten en de rechten van religieuze en etnische minderheden. 
Op donderdag 19 november jl. heeft de derde Commissie van de Algemene Vergadering van de VN in haar zeventigste zitting een resolutie aangenomen waarin de barbaarse en systematische schendingen van de mensenrechten door het Iraanse regime veroordeeld wordt.
De resolutie spreekt de ernstige bezorgdheid van de VN uit over de hoge frequentie van de executies, bij afwezigheid van een internationaal erkend beschermingssysteem. Er vinden executies plaats zonder dat de familieleden en/of de advocaat van de verdachten geïnformeerd zijn. Ook wordt de doodstaf opgelegd  en uitgevoerd bij minderjarigen en bij volwassenen die minderjarig waren toen ze hun misdaad begingen.

Lees meer...

Aanslag in Parijs

Parijs is op vrijdag 13 november 2015 geraakt door een afschuwelijke gebeurtenis. Een groep zwaar bewapende terroristen hebben in Parijs een bloedbad aangericht die haar weerga in Europa niet kent. Honderden onschuldige burgers zijn daarbij van het leven beroofd of gewond geraakt. Wij veroordelen deze onmenselijke en wrede terreurdaad ten zeerste. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden. We zijn solidair met het Franse volk en roepen een ieder op om deze onmenselijke terreurdaad te veroordelen.

Twee minderjarigen in het geheim geëxecuteerd