Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

opstand in Iran 2019

1500 martelaren in november 2019

Hevige overstromingen in Iran.De revolutionaire gardes doen niets.

Het Medisch Comité van de Camp Liberty:

Medische uitgaven 2014 en 2015 voor bewoners op $4,754,000.
907 bewoners, waaronder 245 vrouwen wachten op urgente behandeling.
117 bewoners sinds 2012 op wachtlijst.

 Het Medisch Comité van de  Camp Liberty heeft verklaard dat de medische uitgaven voor Liberty bewoners in 2013 $2,168,866 en in 2014 $2,585,610 bedroegen, een totaal van $4,754,476. Hierbij inbegrepen zijn medicijnen, medisch en tandheelkundig materiaal en operaties in ziekenhuizen in Baghdad. Het merendeel van deze uitgaven is betaald door de National Council of Resistance of Iran en de families van de bewoners. Eind 2014 is dit comité meer dan $750,000 verschuldigd.De verklaring van het Medisch Comité van de Camp Liberty is ondertekend door de voorzitter en 11 artsen. De verklaring stelt: “Op dit moment wachten 907 bewoners, waaronder 245 vrouwen, op urgente medische behandeling, waarbij 117 van hen sinds 2012 op de  wachtlijst staan. De medische blokkade van Camp Liberty en het grote aantal restricties opgelegd door de Irakese strijdkrachten voor doorverwijzing van bewoners naar

Lees meer...

Rapportage en aanbevelingen Ad Melkert

Ad Melkert, voormalig Speciaal Vertegenwoordiger van de VN Secretaris-generaal voor Irak

 

Januari 2015
Noot van de schrijver
Na als Speciale vertegenwoordiger van de VN Secretaris-generaal voor Irak gediend te hebben (juli 2009 – september 2011), ben ik me natuurlijk continu betrokken blijven voelen bij het lot en de toekomst van de mensen in Irak. Ik ben vaak gevraagd commentaar te geven op politieke, economische, sociale en humanitaire ontwikkelingen en om bijdragen te leveren aan beleidsdiscussies en –aanbevelingen.
Onder de vele thema’s van zorg valt de willekeurige detentie[1] van de asielzoekers[2] in Camp Liberty op als een humanitair noodgeval: lastig op het eerste gezicht, maar relatief eenvoudig op te lossen wanneer politieke wil en humanitair mededogen zouden prevaleren boven politieke berekening en passiviteit.

Lees meer...

VOOR DE 61e KEER HEEFT DE VN DE SCHENDING VAN DE MENSENRECHTEN IN IRAN VEROORDEELD

De derde commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft zijn 61e resolutie ter veroordeling van de mensenrechten schendingen in Iran aangenomen. Bij deze resolutie drong de VN er bij het Iraanse regime nog eens op aan te stoppen met de martelingen, executies en openbare ophangingen. Tevens heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met zijn nieuwe resolutie diepe bezorgdheid geuit met betrekking tot de ernstige, voortdurende schendingen van de mensenrechten, met name de toename van het aantal doodvonnissen en het alarmerend hoge aantal executies. Sinds het begin van Hassan Rohani’s presidentschap een jaar geleden zijn de executies in Iran op ongekende schaal toegenomen. In het afgelopen jaar hebben in Iran meer dan 1000 executies plaatsgevonden.

 

Reihaneh Jabbari is geëxecuteerd

25 oktober 2014 - Ondanks uitgebreide national en internationale protest en pogingen,heeft onmenselijke iraanse geestelijke, vanochtend vroeg de 26 jarige Reihane Jabari,die een man uit zelfverdediging doodde, toen ze zich tegen verkrachting verzette, geëxecuteerd. Jabbari werd in 2007 gearresteerd voor de moord op Morteza Abdolali Sarbandi, een voormalige werknemer van het Iraanse ministerie van Inlichtingen. Na haar arrestatie werd Jabbari twee maanden in afzondering geplaatst en had ze niet de kans haar familie of een advocaat te zien. Ze werd in 2009 door een rechtbank in Teheran veroordeeld omdat haar claim van zelfverdediging niet bewezen zou kunnen worden.

Lees meer...

Twee minderjarigen in het geheim geëxecuteerd