Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

26 september 2018 - Staking van vrachtwagenchauffeurs in 200 steden in Iran

Arrestaties tijdens opstand in Iran

VN veroordeeld Iran voor 64e keer

Solidariteit met politieke gevangenen

20 jarige Alireza Tajiki werd opgehangen

donderdag 01 maart 2012 16:57  Acht Nederlandse Europarlementariërs hebben de Nederlandse regering opgeroepen om een zieke en gewonde inwoners van kamp Ashraf toe te laten in Nederland. Op initiatief van Europarlementariër Peter van Dalen is vandaag een brief aangeboden aan premier Mark Rutte. Van Dalen: ,,Het kamp wordt eind april gesloten. Zo’n 900 inwoners van Ashraf hebben een band met EU landen. We moeten hen helpen zo spoedig mogelijk terug te keren naar Europa. Een aantal van hen heeft banden met Nederland: ons land moet snel diegenen opnemen die ziek en gewond zijn.”
Kamp Ashraf is een 30 jaar oud vluchtelingenkamp op Iraaks grondgebied waar bijna vier duizend leden van de Iraanse oppositie zitten die gevlucht zijn voor vervolging in hun thuisland. Het Europees Parlement nam op 24 april 2009 een resolutie aan waarin het de Iraakse regering wijst op haar verplichtingen voor een humanitaire behandeling van de inwoners van Ashraf. De Secretaris Generaal van de VN, Ban Ki-Moon en EU Hoge Vertegenwoordiger, Catherine Ashton hebben de Europese lidstaten opgeroepen om de vluchtelingen van Ashraf te accepteren en te verdelen onder elkaar om ze zo een kans te bieden voor een betere toekomst. De vluchtelingenorganisatie van de VN, de UNHCR, heeft de inwoners van kamp Ashraf als internationale vluchtelingen erkend.

Toekomst

Volgens Van Dalen moet Nederland daar zijn steentje bijdragen aan een betere toekomst voor de inwoners. ,,Zo’n 900 inwoners van Ashraf hebben een band met EU landen. Bijvoorbeeld omdat hun kinderen daar wonen, of omdat ze er zelf hebben gewoond. Het is nu zaak met name de zieken en gewonden onder hen snel te helpen. Het is mogelijk om functionarissen van ons consulaat in Bagdad naar Ashraf te sturen. Zij kunnen de identiteit van deze mensen vaststellen, een visum uitvaardigen en de mensen naar Nederland brengen.”

Sommige EU landen hebben al dergelijke stappen ondernomen voor de inwoners. Italië heeft een aantal gewonde kampbewoners geaccepteerd voor behandeling in een ziekenhuis in Rome, waardoor hun leven is gered. Ook België heeft een aantal vluchtelingen opgenomen. Van Dalen: ,,Dit voorbeeld moeten wij volgen. Elk jaar overlijden mensen in Ashraf door gebrek aan medische verzorging. Het Iraakse leger is ook al meermalen met veel geweld het kamp binnengetrokken. Niemand staat te wachten op een nieuwe geweldsuitbarsting. Daarom roepen wij de regering op positief te reageren op de oproep van de VN en de EU voor het accepteren van een aantal vluchtelingen, met name de meest zwakkeren onder hen.”

22,feb, 2012 - De verhuizing van 400 bewoners van kamp Ashraf is op18 februari begonnen.Ze zijn na urenlang intimidatie en vernedering aangekomen in het doorgangskamp Camp Liberty bij Baghdad. Aan geen enkele voorwaarde die de bewoners van kamp Ashraf voor hun overplaatsing hadden gesteld, is voldaan. De Iraanse ballingen worden er in een soort detentiecentrum vastgehouden  Ze hebben er geen bewegingsvrijheid, geen recht op vrije toegang tot hun advocaten of familieleden of tot de noodzakelijke medische zorg Groot onrecht wordt deze dappere mensenrechten activisten en slachtoffers van de Iraanse diktatuur aangedaan.

Lees meer...

Reuters - PARIS - Feb 16, 2012- De leidster van een Iraanse oppositiegroep in ballingschap zei afgelopen donderdag dat ze erin had toegestemd een begin te maken met de verplaatsing van de bewoners van Kamp Ahraf, een omstreden vluchtelingenkamp in Irak, nadat de Verenigde Staten hun veiligheid hadden gegarandeerd.
Kamp Ashraf, dat op zo’n  65 kilometer van Bagdad ligt, vormt de basis van de Iraanse opposities.
De Iraakse regering, die op goede voet staat met Teheran, heeft gezegd dat het van plan is het kamp te sluiten, dat naar schatting 3000 Iraanse dissidenten herbergt en het toneel geweest is van bloedige botsingen tussen de bewoners en de Iraakse veiligheidstroepen.

Lees meer...

Straatsburg, 25-01-2012 – In een verklaring die vandaag is aangenomen tijdens haar bijeenkomst in Straatsburg, riep de Commissie van Politieke Zaken en Democratie van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) de Irakese autoriteiten op om Camp Liberty niet in een gevangenis te veranderen, en riep de UNHCR op om met zijn werk in Ashraf te beginnen en een einde te maken aan het uitstel in de erkenning van de vluchtelingenstatus van de bewoners.
Terwijl de internationale gemeenschap erop uit is een vreedzame oplossing voor Ashraf te zoeken en de vluchtelingen meehelpen die te realiseren door afstand te doen van onbetwistbare rechten, is het Iraanse regime erop uit deze oplossing te dwarsbomen via de Irakese regering.

Het gebied dat de bewoners van Camp Liberty was toegewezen is uiteindelijk tachtig keer zo klein geworden en de leefomstandigheden in het kamp zijn veel slechter dan aanvankelijk was voorgesteld. Om het gebied zullen betonnen muren worden opgetrokken; men wil Irakese politie in het kamp plaatsen; bewegingsvrijheid is niet geoorloofd; de vluchtelingen worden met toenemende beperkingen geconfronteerd, zoals een verbod om hun voertuigen naar Camp Liberty over te brengen en om de omstandigheden in het kamp te laten beoordelen door een team specialisten van Ashraf. Dit betekent een gedwongen verplaatsing naar een gevangenis.
De Commissie dringt er bij de Irakese regering op aan de belemmeringen op te heffen en de internationale wetten en richtlijnen tot op de letter na te leven bij de verplaatsing van de vluchtelingen naar Camp Liberty, en dringt er bij de UNHCR op aan de rechten van de vluchtelingen te beschermen en meteen met zijn werk in Ashraf te beginnen – en niet te wachten tot Camp Liberty klaar is – ten einde de opname van de vluchtelingen in andere landen te bespoedigen.
Wij moedigen de lidstaten en de waarnemende staten van de Raad van Europa aan om de herhuisvestingsverzoeken van Ashraf-bewoners positief te beoordelen.

Vrijdag, 06 januari 2012 - BRUSSEL (KerkNet/The Tablet) – 18 anglicaanse en katholieke bisschoppen spreken hun bezorgdheid uit over het lot van 3.400 Iraanse dissidenten, die naar een militair kamp in Bagdad worden overgebracht. De dissidenten verblijven momenteel in het vluchtelingenkamp van Ashraf, in het oosten van Irak. Door het vertrek van de coalitietroepen genieten zij er niet langer bescherming.
De vluchtelingen stemden tijdens de kersttijd in met de verhuis naar een verlaten Amerikaanse legerbasis in een buitenwijk van Bagdad. Dat legerkamp dreigt feitelijk een detentiecentrum te worden. De bisschoppen vrezen ook dat hun veiligheid niet kan worden gegarandeerd tijdens de overbrenging. Bij een aanval tegen het vluchtelingenkamp van Ashraf vielen al eens 34 doden.

In hun gemeenschappelijke verklaring roepen de bisschoppen politici op om druk uit te oefenen op Irak om de sluiting van het vluchtelingenkamp uit te stellen en de bewoners veilig over te brengen. Waarnemers van de Verenigde Naties moeten in alle geval toegang krijgen tot het kamp en er de bewoners de VN-vluchtelingenstatus geven, opdat zij internationale bescherming genieten en om te vermijden dat zij terug worden gestuurd naar Iran. Irak ontzegde VN-waarnemers eerder de toegang tot het kamp. “Zonder internationale tussenkomst kunnen de veiligheid en de rechten van deze vluchtelingen onmogelijk worden gegarandeerd. Wij kunnen niet hulpeloos toezien, terwijl het bloed van de kampbewoners nodeloos wordt vergoten.

opstand in Iran

Iraans Regime Executeert nog steeds Kinderen

Het Rapport van Mev. Jahangiri aan Algemene Vergadering van VN

Verschrikkelijke kinderhandel