Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Arrestaties tijdens opstand in Iran

VN neemt 65ste Resolutie over Mensenrechten schendingen in Iran

 

Solidariteit met politieke gevangenen

Straatsburg, 25-01-2012 – In een verklaring die vandaag is aangenomen tijdens haar bijeenkomst in Straatsburg, riep de Commissie van Politieke Zaken en Democratie van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) de Irakese autoriteiten op om Camp Liberty niet in een gevangenis te veranderen, en riep de UNHCR op om met zijn werk in Ashraf te beginnen en een einde te maken aan het uitstel in de erkenning van de vluchtelingenstatus van de bewoners.
Terwijl de internationale gemeenschap erop uit is een vreedzame oplossing voor Ashraf te zoeken en de vluchtelingen meehelpen die te realiseren door afstand te doen van onbetwistbare rechten, is het Iraanse regime erop uit deze oplossing te dwarsbomen via de Irakese regering.

Het gebied dat de bewoners van Camp Liberty was toegewezen is uiteindelijk tachtig keer zo klein geworden en de leefomstandigheden in het kamp zijn veel slechter dan aanvankelijk was voorgesteld. Om het gebied zullen betonnen muren worden opgetrokken; men wil Irakese politie in het kamp plaatsen; bewegingsvrijheid is niet geoorloofd; de vluchtelingen worden met toenemende beperkingen geconfronteerd, zoals een verbod om hun voertuigen naar Camp Liberty over te brengen en om de omstandigheden in het kamp te laten beoordelen door een team specialisten van Ashraf. Dit betekent een gedwongen verplaatsing naar een gevangenis.
De Commissie dringt er bij de Irakese regering op aan de belemmeringen op te heffen en de internationale wetten en richtlijnen tot op de letter na te leven bij de verplaatsing van de vluchtelingen naar Camp Liberty, en dringt er bij de UNHCR op aan de rechten van de vluchtelingen te beschermen en meteen met zijn werk in Ashraf te beginnen – en niet te wachten tot Camp Liberty klaar is – ten einde de opname van de vluchtelingen in andere landen te bespoedigen.
Wij moedigen de lidstaten en de waarnemende staten van de Raad van Europa aan om de herhuisvestingsverzoeken van Ashraf-bewoners positief te beoordelen.

Vrijdag, 06 januari 2012 - BRUSSEL (KerkNet/The Tablet) – 18 anglicaanse en katholieke bisschoppen spreken hun bezorgdheid uit over het lot van 3.400 Iraanse dissidenten, die naar een militair kamp in Bagdad worden overgebracht. De dissidenten verblijven momenteel in het vluchtelingenkamp van Ashraf, in het oosten van Irak. Door het vertrek van de coalitietroepen genieten zij er niet langer bescherming.
De vluchtelingen stemden tijdens de kersttijd in met de verhuis naar een verlaten Amerikaanse legerbasis in een buitenwijk van Bagdad. Dat legerkamp dreigt feitelijk een detentiecentrum te worden. De bisschoppen vrezen ook dat hun veiligheid niet kan worden gegarandeerd tijdens de overbrenging. Bij een aanval tegen het vluchtelingenkamp van Ashraf vielen al eens 34 doden.

In hun gemeenschappelijke verklaring roepen de bisschoppen politici op om druk uit te oefenen op Irak om de sluiting van het vluchtelingenkamp uit te stellen en de bewoners veilig over te brengen. Waarnemers van de Verenigde Naties moeten in alle geval toegang krijgen tot het kamp en er de bewoners de VN-vluchtelingenstatus geven, opdat zij internationale bescherming genieten en om te vermijden dat zij terug worden gestuurd naar Iran. Irak ontzegde VN-waarnemers eerder de toegang tot het kamp. “Zonder internationale tussenkomst kunnen de veiligheid en de rechten van deze vluchtelingen onmogelijk worden gegarandeerd. Wij kunnen niet hulpeloos toezien, terwijl het bloed van de kampbewoners nodeloos wordt vergoten.

Novum/AP - BAGDAD - December 2011 - Militanten hebben dinsdag een Katjoesja-raket afgeschoten op het ballingenkamp Ashraf in het noordoosten van Irak. Dat heeft een ambtenaar van de provincie Diyala woensdag gezegd. Er vielen geen gewonden. Het was de tweede keer deze week dat het kamp werd getroffen door een raket.

De bewoners van het kamp zijn veelal lid van de Iraanse Volksmujahedeen, die in de jaren tachtig aan de zijde van Saddam Hussein tegen Iran streed. De Iraakse regering en de Verenigde Naties hebben een overeenkomst gesloten om de ballingen de komende dagen over te brengen naar een andere plek, nabij Bagdad.

In reactie op de grote internationale campagne, en de wereldweide ondersteuning van duizenden instanties en organisaties van kamp Ashraf, organiseerde het barbaarse mullah regime van Iran een bespottelijk theater rondom Ashraf, om de bewoners met bedreigingen angst aan te jagen, en hun moraal te verzwakken. Ook bereidt Al Maleki zich voor op een nieuwe aanval op kamp Ashraf.
Op vrijdag 9 december 2011, reed een kolone van de provinciale Diyala troepen en commandanten van de 5e divisie van het Iraakse leger naar Ashraf, en verzamelde zich samen met de politie commandanten van het ministerie van Binnenlandse Zaken buiten de omheining van kamp Ashraf voor verkenning en planning voor een nieuwe aanval op Ashraf, en paste de operationele plannen aan de nieuw verkregen gegevens aan.
 door 22 militaire voertuigen, begonnen met het fotograferen en het maken van videotapes van binnen en buiten Ashraf. Zij bereiden zich op bevel van Maliki, de Iraakse premier, voor op de aangekondigde aanval na de illegale deadline van 31 december 2011.

Lees meer...

opstand in Iran

Iraans Regime Executeert nog steeds Kinderen

Verschrikkelijke kinderhandel