Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Arrestaties tijdens opstand in Iran

VN veroordeeld Iran voor 64e keer

Solidariteit met politieke gevangenen

20 jarige Alireza Tajiki werd opgehangen

Novum/AP - BAGDAD - December 2011 - Militanten hebben dinsdag een Katjoesja-raket afgeschoten op het ballingenkamp Ashraf in het noordoosten van Irak. Dat heeft een ambtenaar van de provincie Diyala woensdag gezegd. Er vielen geen gewonden. Het was de tweede keer deze week dat het kamp werd getroffen door een raket.

De bewoners van het kamp zijn veelal lid van de Iraanse Volksmujahedeen, die in de jaren tachtig aan de zijde van Saddam Hussein tegen Iran streed. De Iraakse regering en de Verenigde Naties hebben een overeenkomst gesloten om de ballingen de komende dagen over te brengen naar een andere plek, nabij Bagdad.

In reactie op de grote internationale campagne, en de wereldweide ondersteuning van duizenden instanties en organisaties van kamp Ashraf, organiseerde het barbaarse mullah regime van Iran een bespottelijk theater rondom Ashraf, om de bewoners met bedreigingen angst aan te jagen, en hun moraal te verzwakken. Ook bereidt Al Maleki zich voor op een nieuwe aanval op kamp Ashraf.
Op vrijdag 9 december 2011, reed een kolone van de provinciale Diyala troepen en commandanten van de 5e divisie van het Iraakse leger naar Ashraf, en verzamelde zich samen met de politie commandanten van het ministerie van Binnenlandse Zaken buiten de omheining van kamp Ashraf voor verkenning en planning voor een nieuwe aanval op Ashraf, en paste de operationele plannen aan de nieuw verkregen gegevens aan.
 door 22 militaire voertuigen, begonnen met het fotograferen en het maken van videotapes van binnen en buiten Ashraf. Zij bereiden zich op bevel van Maliki, de Iraakse premier, voor op de aangekondigde aanval na de illegale deadline van 31 december 2011.

Lees meer...

(Novum/AP) - 6 december 2011 - NEW YORK - Irak moet de deadline voor de ontruiming van ballingenkamp Ashraf verlengen. Dat heeft de gezant van de Verenigde Naties voor Irak, Martin Kobler, dinsdag gezegd. De levens van de bewoners van het ballingenkamp moeten worden beschermd en een gedwongen ontruiming van het kamp is 'onverstandig en onacceptabel', aldus Kobler.

De Iraakse premier Nouri al-Maliki wil dat kamp Ashraf tegen het einde van het jaar wordt ontruimd. In het kamp wonen meer dan drieduizend Iraanse ballingen. De ballingen, grotendeels leden van de Iraanse Volksmujahedeen, willen het klerikale regime in Teheran ten val brengen. Zij vrezen dat ze door Irak worden uitgewezen naar Iran, waar ze vervolgd en opgesloten kunnen worden. 

De Iraakse VN-gezant Hamid Al-Bayati zei dat Irak 'niemand wil dwingen terug te keren naar Iran', maar hij gaf wel aan dat het kamp gewoon volgens plan tegen het einde van het jaar wordt ontruimd. Volgens Al-Bayati hebben ongeveer negenhonderd ballingen een dubbele nationaliteit, waar ze gebruik van kunnen maken om onderdak te vinden in het buitenland.
Volgens Kobler werken de VN aan een vreedzame oplossing voor het probleem, maar 'we kunnen dit niet doen in de tijd die ons rest'. Hij vroeg Irak om meer tijd 'om ons de ruimte te geven met een humanitaire oplossing te komen'. Hij riep andere landen tevens op om inwoners van het ballingenkamp op te nemen, zodat de ballingen niet gedwongen worden terug te keren naar Iran.

1 december 2011 -BRUSSEL - De Europese Unie heeft besloten haar sancties tegen Iran te verscherpen. Een embargo op Iraanse olie bleef echter uit.
Dat bevestigden diplomaten in Brussel. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU plaatsten ongeveer 180 personen en bedrijven op de zwarte lijst. Hun tegoeden in de EU worden bevroren.
Ook mogen de personen die op de lijst staan Europa niet meer in. Over een embargo op Iraanse olie dat eerder door de Franse president Nicolas Sarkozy was voorgesteld, wisten de ministers geen overeenstemming te bereiken.
De EU kijkt wel of nog andere strafmaatregelen mogelijk zijn, zoals sancties tegen de financiële sector of de transportsector. De unie wil voorkomen dat Iran een atoomwapen ontwikkelt.

Lees meer...

opstand in Iran

Iraans Regime Executeert nog steeds Kinderen

Het Rapport van Mev. Jahangiri aan Algemene Vergadering van VN

Verschrikkelijke kinderhandel