Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

opstand in Iran 2019

1500 martelaren in november 2019

Hevige overstromingen in Iran.De revolutionaire gardes doen niets.

Herdenking van de martelaren van de opstand in Iran, in Centrale Kerk in Den Haag

Op de 40e dag van de sterfdag van de martelaren die in november 2019 deelnamen aan protesten in Iran, zijn iraniers in ballingschap in Nederland bij elkaar gekomen in Centrale kerk in Den haag. Zij riepen de Verenigde Naties op een onderzoeksmissie naar Teheran te sturen om deze misdaden van het regime tegen de menselijkheid te onderzoeken.
Pastoor Dernee In zijn toespraak verwijst naar de algemene opstand van het Iraanse volk tegen de onderdrukking door de mullahs en herdenkt de martelaren van deze opstand.

Lees meer...

Grote demonstraties in Brussel, Berlijn, Washington en Stockholm ter solidariteit met opstand in Iran en politieke gevangenen

22 juli 2019 - Ballingen en mensenrechtenverdedigers op grote schaal gedemonstreerd voor een vrije Iran zonder dictatuur.
Bij de demonstraties werden toespraken gehouden door verscheidene mensenrechtendeskundigen en leden van het parlementen. Ze getuigden van hun solidariteit met de Iraanse bevolking, die sinds het einde van 2017, via toenemende protesten, democratie, sociale rechtvaardigheid en mensenrechten voor hun land opeisen. Ze veroordeelden het geweld en de onderdrukking, waarmee het regime in Teheran de burgerprotesten probeert te beteugelen.

      

      

Twee minderjarigen in het geheim geëxecuteerd