Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Hevige overstromingen in Iran.De revolutionaire gardes doen niets.

Bewoners van Camp Liberty vragen de internationale gemeenschap om hulp. december 2015

Op 29 oktober 2015 is Camp Liberty, vlakbij Bagdad, bij een terroristische aanslag door 80 raketten getroffen.
Door deze barbaarse aanslag is bijna 50% van de aanwezige faciliteiten, zoals slaap- en werkplekken,  en de kantine vernield en uitgebrand.
Door de verwoesting van de generatoren is ook de elektriciteit uitgevallen en zijn de vuilverwerking en de rioleringssystemen stuk gegaan.
Na deze aanslag is er niet alleen geen hulp geboden aan slachtoffers en getroffenen, maar is de aanvoer van medicijnen, voedsel en brandstof  door de Iraakse autoriteiten zelfs tegengehouden of bemoeilijkt. De bewoners van het Camp zijn tegenstanders van het fundamentalistische regime van Iran. Ze vallen onder de Geneefse conventie als ‘beschermde  personen’ en zijn als vluchtelingen erkend.

Lees meer...

Iraniërs in Nederland demonstreren voor het Internationaal Hof van Justitie

Zaterdag 12 december 2015 hebben Iraniërs in Nederland in Den Haag gedemonstreerd buiten het Internationaal Hof van Justitie (ICJ) tegen de afgrijselijke  mensenrechten schendingen en executies begaan door het regiem van de mullah’s in Iran. Ter gelegenheid van de internationale dag van de mensenrechten, wezen de demonstranten er in het bijzonder op dat het regiem in Iran nog steeds doorgaat met openbare executies, groepsexecuties  en executies van vrouwen en kinderen. Sinds Hassan Rouhani in 2013 aantrad als President van het regiem, zijn in Iran meer dan 2000 gevangenen geëxecuteerd.

Lees meer...

Dringende oproep aan VN, EU en VS om Irak onder druk te zetten het wrede beleg tegen de bewoners van Camp Liberty te beëindigen

De blokkade van de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty in de buurt van Bagdad duurt voort. De 2.800 vluchtelingen, met inbegrip van 800 vrouwen, zijn nu volledig van brandstof verstoken. Generatoren zijn gestopt. Waterpompen zijn niet in staat om te werken. Het in de koelkasten opgeslagen voedsel bederft nu. Afvalwatertanks zijn overvol doordat de Iraakse regering verhindert dat afvalwater uit het kamp wordt verwijderd.
Op dinsdag 26 augustus 2014 stopte het pompen van water naar Camp Liberty, aangezien de brandstof voor de generatoren van het kamp op was. Iraakse regeringstroepen hebben sinds 16 augustus verhinderd dat brandstof, voedsel en medische goederen het kamp binnenkwamen, wat catastrofistische problemen veroorzaakt.

Lees meer...

UN NGO’s: Dringend medische zorg nodig voor Iraniërs in Camp Liberty, Irak

NCRI - Armoedige omstandigheden en gebrek aan medische zorg in Camp Liberty zijn een zaak van ernstige bezorgdheid en behoeven dringend onderzoek,  zo stelden vier non-gouvernementele organisaties met speciale adviserende status in de United Nations tijdens de 23ste zitting van Human Rights Council. De vertegenwoordiger van De Beweging Tegen Racisme en Voor Vriendschap tussen mensen [The Movement  Against Racism and For Friendship between people - MRAP],  Gianfranco Fattorino vertelde de UN’s Human Rights Council dat de levens van tenminste 11 Iraanse vluchtelingen verloren waren gegaan omdat hen de meest fundamentele medische zorg was onthouden.

Lees meer...

Voorkom een humanitaire ramp en mensenrechtenschendingen in Camp Ashraf

Straatsburg, 15-11-2011 - In een vandaag aangenomen verklaring bij een bijeenkomst van de Commissie Politieke Zaken van de Parlemenaire Assemblé van de Raad van Europa (PACE), worden de Iraakse autoriteiten opgeroepen een humanitaire ramp en mensenrechtenschndingen in Camp Ashraf te verhinderen: “De Commissie is bezorgd over de situatie van de bewoners van Camp Ashraf (ook wel Camp Nieuw Irak genoemd), die gevaar lopen op gewelddadige wijze door Iraakse veiligheidstroepen verdreven te worden. Het kamp is woonplaats van circa 3.400 Iraniërs die verzet bieden aan het heersende regime in hun land. De Iraakse Regering heeft haar beslissing meegedeeld het kamp tegen eind 2011 definitief te sluiten, en heeft de bewoners bevolen naar een andere plaats in Irak te verhuizen, of terug te kerren naar Iran.

Lees meer...

Twee minderjarigen in het geheim geëxecuteerd