Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Hevige overstromingen in Iran.De revolutionaire gardes doen niets.

Iran: Duizenden Mensen in Protest voor het Parlement van het Regiem

Op 11 Januari 2017 hebben meer dan 2500 ontslagen en/of gepensioneerde ex-werknemers uit de staalindustrie geprotesteerd voor het parlement van het regiem. De deelnemers aan het protest kwamen uit verschillende provincies.
Zij hadden een groot spandoek bij zich met  de tekst: “Wij willen gewoon ons recht”. “De ontslagenen en gepensioneerden uit de staalindustrie willen opgenomen worden in een  staatspensioen.” De demonstranten eisen de afschaffing van het zelf beheerde  pensioenplan van de staalindustrie en de overgang  naar een door de staat gecontroleerd pensioenplan, alsmede de betaling van nog uitstaande claims, waaronder salarissen en gezondheidszorg  toelagen voor gepensioneerden.

Lees meer...

Urgent project

Sedert de moellahs in 1979 aan de macht kwamen zijn er in Iran meer dan 120.000 mensen geëxecuteerd omdat ze zich verzetten tegen de tirannie. Tijdens de zomer van 1988 alleen al zijn er 30.000 politieke gevangenen geëxecuteerd omdat ze weigerden afstand te nemen van hun overtuigingen en zich niet aan het regime wilden onderwerpen. De overlevenden en de familieleden van het Iraanse verzet waren gedwongen om het land te ontvluchten. Ze hebben in Iraq Camp Ashraf gesticht, met de bouw waarvan in 1986 begonnen is. Camp Ashraf ligt op 65 kilometer van de Iraanse grens, ten noordoosten van Bagdad.
Gedurende 25 jaar verbleven daar de tegenstanders van de Iraanse religieuze dictatuur. In deze  periode werd het kamp omgebouwd tot een moderne stad, met een oppervlakte van 36 vierkante km. Het vormde een bastion van verzet, vergelijkbaar met wat de Fransen in Londen hadden tijdens de tweede wereldoorlog.

Lees meer...

Gelukkig Norouz (Iraanse niew Jaar)

Norouz betekent de terugkeer van de zon naar de licht. Betekent een nieuw begin en een beter leven, en in de oude Iraanse mythologie is de eerste dag van het lente, dag van de overwinning van het licht op het duister en van de vrijheid op de onderdrukking.

Het feest van nieuw jaar wordt in onder meer landen ( Iran, Azerbeidzjan en Afghanistan) gevierd, op de dag van de lente nachtevening, als de zon pal boven de evenaar staat.

Wij willen in deze dagen, iedereen wie in donkerste tijd van onze geschiedenis naast ons zijn en ons steunen van harte  bedanken en iedereen allerbeste wensen.

Twee minderjarigen in het geheim geëxecuteerd