Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Arrestaties tijdens opstand in Iran

VN neemt 65ste Resolutie over Mensenrechten schendingen in Iran

 

Solidariteit met politieke gevangenen

Sedert de moellahs in 1979 aan de macht kwamen zijn er in Iran meer dan 120.000 mensen geëxecuteerd omdat ze zich verzetten tegen de tirannie. Tijdens de zomer van 1988 alleen al zijn er 30.000 politieke gevangenen geëxecuteerd omdat ze weigerden afstand te nemen van hun overtuigingen en zich niet aan het regime wilden onderwerpen. De overlevenden en de familieleden van het Iraanse verzet waren gedwongen om het land te ontvluchten. Ze hebben in Iraq Camp Ashraf gesticht, met de bouw waarvan in 1986 begonnen is. Camp Ashraf ligt op 65 kilometer van de Iraanse grens, ten noordoosten van Bagdad.
Gedurende 25 jaar verbleven daar de tegenstanders van de Iraanse religieuze dictatuur. In deze  periode werd het kamp omgebouwd tot een moderne stad, met een oppervlakte van 36 vierkante km. Het vormde een bastion van verzet, vergelijkbaar met wat de Fransen in Londen hadden tijdens de tweede wereldoorlog.

Lees meer...

Norouz betekent de terugkeer van de zon naar de licht. Betekent een nieuw begin en een beter leven, en in de oude Iraanse mythologie is de eerste dag van het lente, dag van de overwinning van het licht op het duister en van de vrijheid op de onderdrukking.

Het feest van nieuw jaar wordt in onder meer landen ( Iran, Azerbeidzjan en Afghanistan) gevierd, op de dag van de lente nachtevening, als de zon pal boven de evenaar staat.

Wij willen in deze dagen, iedereen wie in donkerste tijd van onze geschiedenis naast ons zijn en ons steunen van harte  bedanken en iedereen allerbeste wensen.

Op 29 oktober 2015 is Camp Liberty, vlakbij Bagdad, bij een terroristische aanslag door 80 raketten getroffen.
Door deze barbaarse aanslag is bijna 50% van de aanwezige faciliteiten, zoals slaap- en werkplekken,  en de kantine vernield en uitgebrand.
Door de verwoesting van de generatoren is ook de elektriciteit uitgevallen en zijn de vuilverwerking en de rioleringssystemen stuk gegaan.
Na deze aanslag is er niet alleen geen hulp geboden aan slachtoffers en getroffenen, maar is de aanvoer van medicijnen, voedsel en brandstof  door de Iraakse autoriteiten zelfs tegengehouden of bemoeilijkt. De bewoners van het Camp zijn tegenstanders van het fundamentalistische regime van Iran. Ze vallen onder de Geneefse conventie als ‘beschermde  personen’ en zijn als vluchtelingen erkend.

Lees meer...

Zaterdag 12 december 2015 hebben Iraniërs in Nederland in Den Haag gedemonstreerd buiten het Internationaal Hof van Justitie (ICJ) tegen de afgrijselijke  mensenrechten schendingen en executies begaan door het regiem van de mullah’s in Iran. Ter gelegenheid van de internationale dag van de mensenrechten, wezen de demonstranten er in het bijzonder op dat het regiem in Iran nog steeds doorgaat met openbare executies, groepsexecuties  en executies van vrouwen en kinderen. Sinds Hassan Rouhani in 2013 aantrad als President van het regiem, zijn in Iran meer dan 2000 gevangenen geëxecuteerd.

Lees meer...

opstand in Iran

Iraans Regime Executeert nog steeds Kinderen

Verschrikkelijke kinderhandel