Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Grote demonstratie in Den haag: Stop Executies in Iran

 

Ter na gedachtenis aan de massamoord in de zomer van 1988 is er vanaf begin zomer 2016 in verschillende landen door Iraanse ballingen veel actie gevoerd.  
Op 20 augustus hebben Iraniërs in Den Haag een grote demonstratie gehouden om  aandacht te vragen voor de schendingen van de mensenrechten in Iran.
Het Iraanse regiem gaat door met terechtstellen en martelen. Het voert een absolute repressie uit en negeert steeds alle internationale normen  en waarden met betrekking tot de mensenrechten.
De massamoord in 1988 was een misdaad tegen de mensheid. "Alle moordpartijen die vanaf de eerste dag tot heden gepleegd zijn, zijn juridisch ongeldig en kunnen gerechtelijk vervolgd worden als misdaden tegen de mensheid.", zei Dr. Mohammad Maleki, de eerste rector van de universiteit  van Tehran na de revolutie van 1979,  in een interview met “ Al Arabie” op 6 augustus 2016 over massamoorden in Iran en dood straf.
Mohammad Maleki woont in Iran.

De Nederlands-Iraanse gemeenschap heeft er bij de Nederlandse regering op aangedrongen om de terechtstellingen in Iran te veroordelen en
om met bondgenoten op te treden en te pleiten voor een onmiddellijke stopzetting van de executies en de martelpraktijken, die in Iran aan de
 orde van de dag zijn.