Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Iran executeert vijf Koerden

9 mei 2010 - De Iraanse autoriteiten hebben op zondag vijf Koerdische politieke gevangen opgehangen. Iran zegt dat ze lid zijn van de pro-Koerdische groepering PJAK. PJAK waarschuwde Iran eerder nog om hun leden niet te executeren.

Farzad Kamangar, Ali Haydarian, Farhad Vakili, Shirin Alam- Houli and Mehdi Eslamian werden ervan beschuldigd lid te zijn van de Partij voor een Vrije Leven van Koerdistan (PJAK), die nauwe banden heeft met de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK). Eslamian zou echter lid zijn van de beweging Tondar.

 Iran ziet de PJAK als een terroristische groep gesteund door Amerika en beschuldigt de beschuldigden van het uitvoeren van bomaanslagen tegen Iran. Er zijn de afgelopen jaren regelmatig botsingen geweest. Op 5 mei kwamen vijf PJAK-strijders om in de Kermanshah provincie en op 21 april werden drie Iraanse soldaten doodgeschoten in Khoy.

Volgens de pro-Koerdische website Kurdishrights.org zijn de nieuwe executies onderdeel van een intimidatiecampagne tegen etnische minderheden in Iran. Daarnaast zijn er nog 15 Koerdische gevangenen die de doodstraf kunnen krijgen. Westerse mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International hebben het Iraanse beleid veroordeeld en hebben Iran opgeroepen om geen politieke gevangenen meer te executeren.

Oproep aan Iran om mensenrechten te respecteren

(ANP) Brussel - 8 februari 2010 - De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben maandag in een gezamenlijke verklaring de Iraanse regering opgeroepen om de mensenrechten te respecteren. In de verklaring worden de voortdurende schendingen van de mensenrechten sinds de Iraanse presidentsverkiezingen op 12 juni veroordeeld. Als voorbeelden worden genoemd het op grote schaal vastzetten van mensen, rechtszaken waarbij grote groepen verdachten tegelijk terecht staan, het dreigen met het executeren van demonstranten en het niet erkennen van het recht van burgers om vreedzaam te protesteren. De EU en de VS zijn bezorgd dat er de komende dagen sprake zal zijn van meer geweld en onderdrukking in Iran. Met name rond de viering van stichting van de Islamitische Republiek op 11 februari. Ze vragen de Iraanse regering om op te treden tegen mensenrechtenschenders.

Hooggerechtshof van mullahs handhaaft doodvonnissen voor drie Koerdische activisten

Het Hooggerechtshof heeft een eerdere ter dood veroordeling door een lagere rechtbank voor drie Koerdische politieke activisten Farzad Kamangar, Ali Heidarian en Farhad Vakili op vrijdag gehandhaafd. De drie werden voor het eerst in april 2006 gearresteerd en berecht in de lagere rechterbank in februari 2007.
De drie politieke gevangenen zijn gedurende de afgelopen drie jaar herhaaldelijk in de gevangenis gemarteld.

Iran vervolgt moslimbekeerlingen

In de stad Shiraz zijn afgelopen maand leden van drie gezinnen gearresteerd die zich tot het christendom hadden bekeerd.
De opgepakte christenen, voormalige moslims, waren betrokken bij godsdienstige activiteiten in huiselijke kring. Hun boeken en computers zijn in beslag genomen. De meeste arrestanten zijn inmiddels vrijgelaten, enkelen zitten nog vast. De afgelopen twee jaar trad het strengislamitische regime steeds harder op tegen de naar verluidt sterk in aantal toenemende christelijke huisbijeenkomsten. Degenen die tot het christendom overgaan, kunnen rekenen op fysieke en psychologische mishandeling. Arrestanten brengen dagen- of wekenlang door in eenzame opsluiting. Voor hun vrijlating moeten vaak flinke borgsommen worden betaald. In januari kwam het Iraanse parlement met een voorstel dat het mogelijk moet maken om „afvalligen" die de islam de rug toekeren de doodstraf op te leggen.

Iran bevestigt vonnis tot steniging van overspelige vrouw

(AFP) — Zondag 30 november 2008 - Iran's Hooggerechtshof heeft het vonnis van dood door steniging tegen een vrouw bevestigd. De vrouw heet Afsaneh R. In juli vertelde een Iraanse mensenrechtengroepering dat 8 vrouwen en een man veroordeeld zijn tot dood door steniging.