Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Grote Hongerstaking Begonnen in de Evin Gevangenis tegen Onrechtmatige Behandeling van Politieke Gevangenen.

25 juli 2019 - In een open brief met een oproep aan de bevolking van Iran om hun eisen te steunen, hebben 6 politieke gevangenen uit Afdeling 4 van de Evin Gevangenis in Teheran aangekondigd dat zij in hongerstaking zijn gegaan uit protest tegen de gerechtelijke behandeling van politieke gevangenen.
De brief zonder datum is op 14 juli 2019 op de officiële Facebook pagina van de gevangen zittende mensenrechten advocaat Nasrin Sotoudeh gezet.

Het volgende is een vertaling van de brief door het Centrum voor Mensenrechten in Iran (CHRI).

Lees meer...

Raheleh Ahmadi 40 dagen na de arrestatie van haar dochter ook gearresteerd.

11 Juli 2019 - Op woensdag 10 juli is Raheleh Ahmadi thuis door agenten gearresteerd en naar de Qarchak gevangenis overgebracht.
Raheleh Ahmadi is donderdag 11 juli beschuldigd van “propaganda tegen het regime”, “samenwerking met oppositie media” en “het aanmoedigen en veroorzaken van corruptie en prostitutie”. Na overgebracht te zijn naar de quarantaine afdeling van de Qarchak gevangenis in Varamin, is zij naar een onbekende plek gebracht.
Mevrouw Raheleh Ahmadi is de moeder van burgeractiviste Saba Kord Afshari, die 40 dagen geleden op 1 juni 2019 is gearresteerd en gevangen gezet in de quarantaine afdeling van de Qarchak gevangenis in Varamin. Op 2 juli 2019 is zij van daaruit naar een onbekende locatie overgebracht.

Lees meer...

Iran: Repressieve Maatregelen tegen Vrouwen Verscherpt

10 - 6 -2019 - Uit angst voor de verspreiding van burgerlijke opstanden en protesten en de groeiende rol van vrouwen hierin, heeft het onmenselijk regime van de mullahs meer onderdrukkende maatregen getroffen tegen vrouwen op basis van de door de mullahs zelf gemaakte voorwendselen zoals het niet dragen van de sluier.
Mohammad Abdullah Poor, het hoofd van de revolutionaire Garde (IRGC) in Guilan, kondigde een nieuwe onderdrukkende maatregel aan in de provincie door de formatie van een " Waarschuwingsgroep in woord en gebaar”, bestaande uit 2000 leden. Hij zei, "De kwestie van kuisheid en sluier is geen normale, maar een politieke en veiligheidszaak voor het land" (Quds Force Tasnim Nieuws Agentschap). Deze verklaringen geven duidelijk de angst van de leiders van het regime aan voor de rol die de vrouwen hebben in sociale protesten.

Lees meer...

Iranees Regime Gaat Handen van 23 Gevangenen Amputeren

2 juni 2019 - In afwachting van een handamputatie kwijnen 23 gevangenen weg in de Grote Centrale Gevangenis van Teheran, ook bekend als de Fashafoyeh gevangenis.
De komende dagen zal de hand van een van deze gevangenen geamputeerd worden. Zijn naam is  Alireza Khan Baluchi en berichten stellen dat zijn zaak naar het Strafimplementatie Departement is gestuurd.
Baluchi is 7 jaar geleden voor diefstal veroordeeld. Zijn hand zal worden geamputeerd, ook al heeft hij het gestolen geld terugbetaald.
Onderzoeken tonen aan dat gevangenen tot amputatie worden veroordeeld op beschuldiging van kleine criminaliteit. De meesten van hen hebben zaken gestolen ter waarde van 5-10 miljoen toman (tussen de $300 tot $600 US).

Lees meer...

Iranees Regime Schendt Internationale Wetten door het Ontzeggen van Rechten aan Gevangenen.

Door Mansoureh Galestan, 18 mei 2019.
Juristen van het Iranese regime zijn bezig Strafrecht Procedures van het land te wijzigen. De voorgestelde verandering zou rechters en aanklagers toestaan bepaalde gevangenen het recht op toegang tot een advocaat te ontzeggen ten tijde van het onderzoek in hun zaak.  
De juridische en gerechtelijke parlementaire commissie van het Iranese regime heeft begin vorige week een voorstel tot wijziging afgerond en hierover zal in de nabije toekomst gestemd worden.
Het gerechtelijk proces in Iran is al schandelijk en vele gevangenen worden de meest basale rechten ontzegd tijdens hun detentie. In 2015 is een wetsbepaling in de Strafrecht Procedures van kracht geworden waardoor gevangenen beschuldigd van bepaalde misdaden alleen een advocaat mochten vragen van de lijst die was goedgekeurd door de hoogste rechterlijke macht. Echter, zelfs dit is niet door het Iranese regime gerespecteerd en vele gevangenen is het recht op een advocaat totaal ontzegd.

Lees meer...