Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Nieuwe aanklachten tegen mensenrechten advocaat Nasrin Sotoudeh

20 Juli 2018-  Tegen mensenrechten advocaat Nasrin Sotoudeh zijn nieuwe aanklachten geformuleerd, aldus informatie van haar echtgenoot Reza Khandan aan de pers en overige media.
Mensenrechten advocaat Nasrin Sotoudeh is vorige week opgeroepen te verschijnen voor Afdeling 2 van het Evin Inspectiebureau van de Officier van Justitie om nieuwe aanklachten te aanhoren.
Reza Khandan stelde dat er twee dossiers over haar zijn aangemaakt door de rechterlijke macht en dat de nieuwe beschuldiging bestaat uit het deelnemen in “de oprichting en het leiden van de verboden groep LEGAM.” LEGAM bestaat uit een groep burgeractivisten in Iran die campagne voert om de doodstraf af te schaffen.

Lees meer...

Onderwijscrisis in Iran

     Enkele indicatoren van een crisis in het onderwijssysteem in Iran zijn: voortijdige schoolverlaters, onvoldoende opleidingsplaatsen, gebrek aan leerkrachten, onveilige leeromgevingen en gebrekkige basisvoorzieningen.
Ook zijn er vele incidenten betreffende ongewenste seksuele intimiteiten die op enkele scholen weer de kop opsteken en de hoop op een betere toekomst dienaangaande de bodem inslaan.
Volgens het Hoofd van het Departement van Vernieuwing, Mehrale Rakhshani, is de kwaliteit van het onderwijs in termen van beschikbare ruimte en voorzieningen “onder de armoedegrens” en “in crisis” in 11 provincies: Sistan, Baluchestan, Northern Khorasan, Alborz, Teheran, Qom en Gilanare staan er het slechts voor en veel provincies staan aan de rand van de armoedegrens, waardoor er maar weinig provincies overblijven met acceptabele condities.
Een van de oorzaken van de onderwijscrisis is de vervallen staat van de scholen. Veel gebouwen moeten worden gesloopt of gerenoveerd. Rakhshani stelt dat 27% van de scholen renovatie behoeft en dat 34% versterkt moet worden.

Lees meer...

Amnesty International Benadrukt Wederom het Afschuwelijke Rechtssysteem in Iran

 24 mei 2018 - Het Iran van nu verschilt in hoge mate van het Iran uit de geschiedenisboeken. Een land met zo’n kleurrijke en indrukwekkende geschiedenis, wordt tegenwoordig ten gronde gericht door het corrupte leiderschap dat het volk om willekeurige redenen martelt en executeert.
Amnesty International heeft een rapport gepubliceerd met enige gruwelijke statistieken, waarin Iran naar voren komt als een van de verschrikkelijkste landen in termen van bruut leiderschap.
In de loop van 2016 hebben meer dan 500 geregistreerde executies plaatsgevonden.  Met nadruk op “geregistreerd” omdat zonder twijfel veel executies zonder officiële verslaglegging zijn uitgevoerd. Meer dan de helft van de wereldwijd gepleegde executies vindt plaats in Iran.

Lees meer...

Gesprek met de Sjouwer die was Neergeschoten door de Grenswacht van het Iraanse Regime

mei 2018 - Zijn naam is Jamil en hij is 24 jaar. Hij is 4 jaar geleden getrouwd en heeft nu een dochter van 8 maanden.
Jamil was een jaar lang sjouwer (kolbar), tot 3 november 2017, toen hij werd neergeschoten, gewond raakte en thuis moest blijven.
Enkele dagen geleden heeft de veiligheidsdienst van het regime Jamil opgeroepen om zijn klacht in te trekken die hij had ingediend tegen de grenswacht voor het beschieten en verwonden van hem, met als gevolg werkloosheid.
Als gevolg van zijn weigering, heeft de dienst van de grenswachten Jamil een boete van 2 miljoen tomans opgelegd vanwege zijn sjouwerswerk, met een termijn van 1 week om te betalen, zo niet dan moet hij de gevangenis in.
Volgens de staatsgecontroleerde krant Ghanoon in een artikel van 7 Mei 2018, heeft Jamil al enige maanden zijn huur niet kunnen betalen en is hij nu bang dat zijn huisbaas hem spoedig uit zijn huis zal zetten. Iedereen moet uiteindelijk zijn kosten van levensonderhoud betalen.

Lees meer...

Advocaat die de Dekmantel Onthulde over de Dood in Gevangenschap van zijn Cliënt zou voor Jaren Celstraf Kunnen Krijgen in Iran

27 april 2018 - Mensenrechten advocaat Mohammad Najafi wordt geconfronteerd met aanklachten van drie verschillende rechtbanken en met jaren gevangenschap in Iran, door in het openbaar te stellen dat lokale politie de ware doodsoorzaak van een jongeman in hechtenis heeft achtergehouden. Najafi is op 17 April 2018 op borgtocht vrijgelaten in de stad Arak, bijna drie maanden nadat hij bepaalde mediakanalen had verteld dat zijn cliënt, Mohammad Heydari, in politiehechtenis gedood was, nadat hij was gearresteerd tijdens de protesten van December 2017 in Iran.
“We hebben de aanklacht gelezen en zijn tot de conclusie gekomen dat Mr. Najafi geen enkele misdaad of overtreding heeft begaan”, aldus Najafi’s advocaat, Arash Keykhosravi, aan het Centrum voor Mensenrechten in Iran (CHRI) op 20 April. “We weten niet waarom zij zulke zware aanklachten tegen hem hebben ingebracht….Maar uit wat wij in zijn documentatie hebben gelezen blijkt niets zijn arrestatie en hechtenis te rechtvaardigen.”
“Mr. Najafi’s zaak is in tweeën gesplitst: de zaak betreffende politieke en veiligheidsbeschuldigingen is naar het Revolutionaire Hof in Arak gestuurd en de zaak met algemene beschuldigingen zoals “het verstoren van de openbare orde” is naar het Strafhof gestuurd.”

Lees meer...