Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Hooggerechtshof Handhaaft Doodstraf voor in Zweden Wonende Ahmadreza Djalali

10 dec 2017 - Het Iraanse Hooggerechtshof heeft de doodstraf gehandhaafd tegen de in Iran geboren en in Zweden wonende Ahmadreza Djalali, die sinds April 2016 in Teheran gevangen zit na zijn arrestatie door het Ministerie van Veiligheid.
Zijn vrouw, Vida Mehran-nia, vertelde het Centrum voor Mensenrechten in Iran (CHRI) dat de hoofdadvocaat van haar echtgenoot tijdens een zitting op 5 December 2017 het besluit van het Hooggerechtshof had vernomen, maar dat een afschrift van de beslissing hem onthouden was. Een lid van het verdedigingsteam van Djalali, advocaat Zeynab Taheri, heeft op 10 December de beslissing van het Hooggerechtshof aan CHRI bevestigd.

Lees meer...

António Guterres benadrukt de voortdurende oproepen voor de waarheid over de massamoord van 1988 in Iran

De Secretaris Generaal van de VN, António Guterres, heeft in een nieuw rapport de voortdurende oproepen voor waarheid en gerechtigheid ten aanzien van de massamoord van 1988 op politieke gevangenen in Iran benadrukt.
In een nieuw rapport van de Secretaris Generaal aan de Algemene Vergadering van de VN over de “Situatie van Mensenrechten in de Islamitische  Republiek Iran” van 31 Oktober 2017 wordt een paragraaf gewijd aan de massamoord van 1988.

Lees meer...

Derde Comité van de VN Aanvaart Resolutie die de Mensenrechten Schendingen in Iran Afkeurt.

12 november 2017 - Het Derde Comité van de VN  heeft “zijn grote zorg geuit over het alarmerend hoge aantal uitgesproken en uitgevoerde doodstraffen…waaronder de opgelegde doodstraffen aan minderjarigen en personen die ten tijde van hun vergrijp onder de 18 waren, als ook executies die zijn uitgevoerd  voor misdaden die niet tot de meest ernstige behoren, of op basis van afgedwongen bekentenissen”, en heeft het Iraanse regime opgeroepen  “publieke executies bij wet en in praktijk af te schaffen”.
De resolutie heeft het Iraanse regime ook opgeroepen “ bij wet en in praktijk  te waarborgen dat niemand zal worden gemarteld of een andere  wrede, inhumane of vernederende behandeling of afstraffing zal ondergaan” en verzocht het regime met klem “ te stoppen met het  wijdverbreide  en systematische gebruik van willekeurige opsluiting, waaronder het gebruik van dit soort praktijken tegen dubbele en buitenlandse nationaliteiten, en  bij wet en in praktijk procedurele garanties ten behoeve van correcte processtandaarden te garanderen.”

Lees meer...

Een Brief uit de Gevangenis van de Iraanse Blogger en Politieke Gevangene Soheil Arabi

IRAN, 11 November 2017—In antwoord op de aan hem toegekende jaarlijkse prijs van Reporters Zonder Grenzen, schreef de Iraanse politieke gevangene  Soheil Arabi in een brief: “Geen enkele prijs kan me gelukkig maken, tenzij we samen een eind maken aan onderdrukking en de onderdrukkers  ten val brengen.”
In een bepaalde passage van zijn brief schreef deze politieke gevangene die vast zit in sectie 8 van de Evin Gevangenis: “Toen de meeste  media in handen waren van twee facties die elkaar beconcurreren in censuur en conservatisme, toen enkele mensen betaald kregen om ongeletterdheid en bijgeloof te promoten teneinde ons te misleiden, toen besloot ik om een onafhankelijk journalist te worden om te reflecteren op de waarheid zonder geschipper en censuur.”
“De arrogante heerser en zijn ondergeschikten hebben echter een onvoorstelbare angst voor ons waarheidsbegrip en de overdracht hiervan aan anderen. Zij houden ons bezig met mythen en bijgeloof en sussen ons in slaap teneinde onze rijkdom en ons land gemakkelijk te kunnen  blijven plunderen. Ja, het ontwaken uit deze toestand staat gelijk aan het zich ontdoen van de tirannen, en daarom onderdrukken zij  op wrede wijze de burgerjournalisten.”

Lees meer...

Iraans Regime Verbiedt de Staatsradio en -TV Interviews met Protesterenden uit te Zenden.

Donderdag 02 November 2017  – Een parlementslid van het Iraanse regime heeft meegedeeld  dat de Nationale Veiligheidsraad een besluit heeft doen uitgaan waarin de Radio en TV Organisatie van het regime (IRIB) wordt opgedragen geen interviews uit te zenden met mensen die protesteren tegen de plundering van hun banktegoeden door financiële instellingen gelieerd aan de IRGC.
Ali Vafghchi  stelde afgelopen woensdag 1 november in een interview met het door de staat gecontroleerde nieuwsagentschap ILNA dat IRIB recentelijk heeft afgezien van het uitzenden van twee door hem gemaakte TV interviews met spaarders/beleggers waarvan de tegoeden zijn geplunderd door financiële instellingen gelieerd aan de IRGC. Toen hij dieper op de kwestie wilde ingaan werd hem verteld dat de Nationale Veiligheidsraad de IRIB had opgedragen te stoppen met het laten horen van de stemmen van protesterende spaarders.
Hij voegde hieraan toe: “Ongeveer 10 % van de Iraniërs is op een of andere manier betrokken geweest bij de problemen van financiële en  krediet instellingen, en dit is een van de grootste uitdagingen in het land en onze vraag is of deze mensen het verdienen dat hun stem tot  zwijgen wordt gebracht, juist door de staats TV en radio.”

Lees meer...