Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Twee politieke gevangenen geëxecuteerd na door martelingen afgedwongen bekentenissen

19 mei 2011 Iran - Sinds begin mei vonden 33 executies plaats, waarbij onder de slachtoffers minderjarigen.Volgens berichten van mensenrechtenactivisten, zijn de broers Mohammed Fathi (28) en Abdollah Fathi (27) op de ochtend van 17 mei  in de Iraanse gevangenis Dastgerd in de centraal Iraanse stad Isfahan opgehangen. Het executiebevel was noch de familie, noch de advocaat werd officieel gemeld. Op 16 Mei werd de moeder van de twee broers alleen telefonisch vanuit de gevangenis op de hoogte gesteld, dat de opgelegde straffen op de volgende dag zouden worden voltrokken. U kunt om 15 uur naar de gevangenis komen om uw zonen voor de laatste keer te zien. Maar zelfs dit laatste afscheid werd toen ook niet toegestaan, omdat de twee jonge mannen waren overgebracht naar de isolatievleugel van de gevangenis, opgesloten in de dodencellen. In de vroege ochtend van 17 mei verzamelde zich talrijke mensen uit Isfahan voor de gevangenis en trachten tevergeefs de executie door protesten te voorkomen.

Abdollah en Mohammad Fathi werden in februari 2011 wegens staatsvijandige activiteiten (door het regime als "vijandschap tegen God" bestempeld) in februari 2011 en contacten met oppositiegroepen, ter dood veroordeeld. Volgens hun vader, die zelf in de 80 jaren politiek gevangenen was, was de deelname aan demonstraties tegen het regime, de enige politieke activiteit van zijn zonen.
Na hun arrestatie in april 2010, werden de twee mannen in de gevangenis in Isfahan zwaar gemarteld. Tot aan hun ter dood veroordeling, hadden ze geen toegang tot een advocaat. Zelfs daarna werden de pogingen van de advocaat om een omzetting van het vonnis te verkrijgen steeds weer tegengewerkt. Het doodvonnis werd na een twee uur durend oneerlijk proces geveld voor het Revolutionaire Hof in Isfahan en was gebaseerd op bekentenissen die door marteling aan de twee gevangenen was afgedwongen. Bezwaarschriften over de marteling en mishandeling in detentie hadden echter geen effect, en de doodstraffen werden in april 2011 door het Hooggerechtshof bevestigd. De broers verklaarden in brieven dat ze herhaaldelijk werden gegeseld, geslagen en met hun handen op de rug gebonden werden opgehangen.
Reeds op 5 mei zijn in de zuidwestelijke Iraanse provinciehoofdstad Ahwaz, negen mannen geëxecuteerd. Ze werden allemaal gearresteerd in april 2011, toen het in de provincie Khuzestan tot protesten door de Arabischsprekende minderheid tegen het regime kwam. Drie van de mannen, in de leeftijd 21 tot 25 jaar, werden in het openbaar in de stad Ahwaz opgehangen. De andere zes gevangenen, waarvan een volgens rapporten van mensenrechtenactivisten slechts 16 jaar oud was, werden geëxecuteerd in de Karungevangenis in Ahwaz.

Moorddadige aanval op Kamp Ashraf

April 2011 - Gisteravond heeft Nouri Al-Maliki’s gewapende en moorddadige leger een aanval gedaan op Kamp Ashraf met machinegeweren op pantserwagens, BMP-1 en Humvees. Ten minste 2500 moordlustige Irakese strijdkrachten onder bevel van Nouri Al-Maliki zijn betrokken bij deze aanval die om 4:45am Irakese tijd begon. De commandant van dit leger is lieutenant-generaal Ali Gheidan, commandant van de Irakese infanterie. Het schieten op de kampbewoners dat om 4:45am vanmorgen begon, duurt voort

 

De moorddadige strijdkrachten vielen de bewoners aan met stokken, ijzeren staven, traangas en waterkanonnen en gebruikten granaten tegen de bewoners.Tot dusver zijn 23 inwoners van Ashraf gedood. De namen van de vermoorde slachtoffers zijn: Zahir Zakeri, Hassan Avani, Mohammad-Reza Yazdan-Doust, Fereydoun Eini, Jaafar Bareji, Saeed Chavoushi, , Naser Sepah-Pour, Qasem Etemadi, Akbar Madad-Zadeh, Mehdi Barzegar, Saeed Reza Poorhashem, Mohammad Qayoumi, Massoud Hajiloo, Hanif Kafai, Fateme Masih, Gholam Reza Talghari, Marzieh Pournaghi en anderen.

Lees meer...

Europarlement en VS-Congres veroordelen Iran

BRUSSEL (ANP), 9 juni 2010 - Het Europees Parlement en het Amerikaanse Congres hebben in een gezamenlijke verklaring de systematische mensenrechtenschendingen in Iran scherp veroordeeld. De acties van het regime miskennen de fundamentele mensenrechten zoals beschreven in het Handvest van de Verenigde Naties'', aldus de verklaring van de zogeheten Transatlantische Wetgevers Dialoog. Zaterdag is het precies een jaar geleden dat in Iran omstreden presidentsverkiezingen plaatsvonden. Betogingen tegen de uitslag zijn hard neergeslagen door het regime. Gezamenlijke initiatief Europarlementslid Marietje Schaake (D66), die voor het parlement werkt aan een rapport over de sancties tegen Iran, had aangedrongen op dit gezamenlijke initiatief van het Congres en het Europarlement. ,,We roepen onze regeringen op hun inspanningen te vergroten om te zorgen dat de mensenrechten van de Iraniërs gewaarborgd worden'', zei ze woensdag. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties stemt woensdag over nieuwe strafmaatregelen tegen Iran.

"Jullie kunnen ons niet bang maken met onthoofding"

15 mei 2010 - Saeed Massouri, een Iraanse politieke gevangene sinds 2001 veroordeeld tot executie, schreef op 12 mei een brief vanuit Gohardasht gevangenis over de executie van de 5 Koerden die wegens politieke redenen door het regime vorige week werden geëxecuteerd.
Massouri begint zijn brief: "Op het moment dat het land zich in een ernstige onrust bevindt, kwam ik op hoogte van de executie van mijn vrienden en kennissen met wie wij jaren in de zelfde gevangeniscellen waren in Sectie 209 (van het Evin-gevangenis in Tehran, red.)." Maar volgens Saeed veroorzaakt een dergelijke executie hem enkel meer motivatie in zijn strijd.

 

Saeed Massouri zegt: "Waarschijnlijk denken ze dat ze door hen te executeren ze ons en onze volk kunnen bang maken. Maar schaamte voor ons indien wij in plaats van meer gemotiveerd te worden door de executie van onze vrienden, landgenoten en kamaraden wij bang zouden worden. Integendeel, wat moet er gedaan worden in tijden dat een volk geen andere lot heeft dan gevangen, gemarteld en geëxecuteerd te worden, enkel om als mens te kunnen leven, en wanneer dit de prijs is dat betaald moet worden voor de geringste poging om vrij te zijn en mensheid te hebben? Waar trekken diegene die blijven zwijgen wanneer tergelijke misdrijven worden gepleegd de grens tussen mens zijn of niet?"

Hij vervolgt zijn brief, dat waarschijnlijk hem enkel meer onder druk zal zetten, als volgt: "Hitler eindigde met het vermoorden en verwonden van honderdduizenden mensen alvorens mensen die het zouden hebben moeten geweten tot het besef kwamen dat hij niet waardig was om te respecteren en dat onderhandelingen met hem zinloos waren. Moeten dergelijke kosten opnieuw worden gemaakt?"

Ten slotte schrijft Massouri: "In ieder geval, wat mijzelf betreft, wil ik duidelijk zijn over de mate van angst dat deze executies echt inprent in mij: Ik verklaar dat na de ophangingen van deze vijf, ik meer dan klaar ben om de zesde te zijn om de strop te kussen."

"Land leve hun geheugen en dat van al degenen wiens bloed stroomt door de aderen van de geschiedenis."

Saeed Massouri
Gohardasht Gevangenis

Politieke gevangene ter dood veroordeeld

5 januari 2010 - Ali Saremi is een politieke gevangene in Evin die ter dood veroordeeld is. Hij wordt beschuldigd van deelname aan een ceremonie ter herdenking van de massamoord op politieke gevangenen,19 jaar geleden in 1988.
Akbar Saremi (zijn zoon in Camp Ashraf): ‘Mijn vader is 62 en heeft Engelse literatuur gestudeerd. In de afgelopen 20 jaar heeft hij een aantal malen in de gevangenis gezeten en is gewelddadig gemarteld. Als gevolg van deze martelingen heeft hij een hartaanval gehad. Ook heeft hij problemen met zijn ogen als gevolg van de druk die op hem uitgeoefend is in de gevangenis.
Hij moet geopereerd worden maar ze hebben hem alle medische zorg ontzegd...
Mijn vader heeft geen justitie verleden en de doodstraf is hem zonder enige toelichting opgelegd’ (Radio Farda).