Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

IRAN: De overstromingen nemen toe en spreiden zich verder over het land uit

Shahriar Kia - 28-03-2019 -Volgens de berichten vanuit het binnenland van Iran hebben in bijna all regionen overstromingen plaats gevonden.  Tot nu toe lijkt het erop dat alleen een van 32 provincies van Iran gespaard is gebleven voor de gevolgen van de massale overstroming. Het aantal slachtoffers is met meer dan 120 doden alleen al in Shiraz, hoog. Berichten melden dat de condities afschuwelijk zijn;  ontelbare mensen lijden onder gebrek aan zuiver water, er is geen elektriciteit en volledige woonwijken zijn onbewoonbaar.  

Lees meer...

Hevige overstromingen in Iran

26 maart 2019 -De overstromingsramp in de provincies Golestan, Noord-Khorasan, Mazandaran en noordoosten van Iran heeft enorme schade veroorzaakt. Tientallen dorpen staan onder water, wegen zijn geblokkeerd en de dood van tientallen inwoners heeft veel Iraniërs, vooral in  de provincie Golestan, in rouw gedompeld tijdens de Nowurz-periode (het nieuwe jaar volgens de Iraanse kalender).
Uit rapporten blijkt dat meer dan 120 mensen, waaronder kinderen, het leven hebben verloren.

VN Conferentie werpt licht op Mensenrechten Schendingen in Iran

 Door Mansoureh Galestan, 8 maart 2019
Een VN conferentie in Geneve heeft afgelopen donderdag de zo noodzakelijke verduidelijking gebracht over mensenrechten schendingen in Iran in 2018.  
Tijdens de conferentie, getiteld “De stand van de Mensenrechten in Iran in 2018”, voerden prominente hoogwaardigheidsbekleders en experts het woord over het geweld van het regime tegen het Iraanse volk, met speciale aandacht voor de massamoord van 1988 op 30.000 politieke gevangenen. Het is duidelijk dat niemand is gestraft voor deze misdaad tegen de menselijkheid en dat vele verantwoordelijken nog steeds in Iran aan de macht zijn.

Lees meer...

Iran Mini Rapport Januari 2019

Gezondheid van Brits-Iraanse vrouw in Iraanse gevangenis gaat achteruit
Het hoofd van de Thomson Reuters Stichting gaf maandag te kennen dat zij zich grote zorgen maakt over een gevangen genomen Brits-Iraanse vrouw die in hongerstaking is gegaan uit protest tegen haar behandeling in Iran. Villa zei: “Dit is wrede en langzame marteling, het volgende onrecht dat haar wordt aangedaan.”
• Iraans Regime executeert drie mannen in het openbaar

Lees meer...

Iran Zal Verder Geïsoleerd Raken en Meer Protesten Kennen in 2019

07 jan 2019 - Bij het begin van 2018 werd Iran overspoeld door protesten tegen het regime en de wereld keek toe. Deze protesten hielden het hele jaar en ook bij de start van 2019 aan, zij het met veel minder media aandacht.  
Deze voortdurende protestbeweging is de grootste sinds de opstand van 2009 en wellicht sinds de revolutie van 1979. Het regime is in zijn hart geraakt en dit brengt het land op de rand van enorme sociale veranderingen. Het is ook in de VS en het gehele Westen duidelijk geworden dat het Iraanse regime ongelooflijk kwetsbaar is op het binnenlandse front.

Lees meer...