ANBI Jaarverslag 2022

Voorwoord

Vrienden en supporters van de Stichting,

Eind 2022 willen we u allereerst bedanken voor uw niet-aflatende steun vorig jaar. Vooral in de tweede helft van 2022, die het begin was van een nieuwe opstand onder alle lagen van het Iraanse volk – vooral vrouwen en jongeren in de straten van Iran tegen het regime van de mullahs.

In deze moeilijke tijd hebben wij de stem van het onderdrukte Iraanse volk door heel Nederland laten horen door middel van een intensieve werkdruk en onze aanwezigheid in verschillende steden door Nederland. De beweging in Iran liet de hele wereld versteld staan.

De groeiende protestbeweging tegen de regering onder de mullah’s en de meedogenloze repressie van de Revolutionaire Garde in Iran is het begin geweest van een pad naar vrijheid en een normaal leven voor het Iraanse volk. Met meer dan 30.000 arrestaties en 700 doden, waaronder minstens 69 kinderen, heeft het volk van Iran de wereld en iedereen die gerechtigheid wil achter zich weten te scharen. Bovenal wekte de rol van jonge vrouwen op de voorgrond van de beweging met hun ongeëvenaarde moed, de bewondering en steun van iedereen.

De beweging begon op 16 september 2022, met de moord op een jonge 22-jarige vrouw genaamd Jhina Mahsa Amini, alleen omdat er een paar lokken haar zichtbaar waren. Aan het eind van het jaar vormde er een revolutie tegen de macht in alle lagen van de samenleving, door vrouwen, jongeren, studenten, academici, leraren, kunstenaars tot aan gepensioneerden en kinderen in alle steden van Iran. Deze revolutie is constant in ontwikkeling en blijft zich voortzetten.

Onze activiteiten in 2022

In een land waarvan de president een van de belangrijkste daders is van het bloedbad in de zomer van 1988, publiceerde de Human Rights Watch in juni 2022 een gedetailleerd onderzoek waarin de massa-executies van de zomer van 1988 een voorbeeld van een misdaad tegen de menselijkheid werden genoemd en voor het proces van alle daders en hun commandanten, waaronder Ibrahim Raisi, aandacht werd gevraagd.

De heer Javaid Rehman, de Speciale Rapporteur voor mensenrechten in Iran, kondigde in zijn eerste halfjaarlijkse rapport over de wijdverbreide mensenrechtenschendingen in Iran aan dat in de eerste zes maanden van 2022 ten minste 251 mensen, waaronder 6 vrouwen, zijn geëxecuteerd, waarvan alleen al in mei 55 mensen werden opgehangen.

Diana Al Tahawi, adjunct-directeur van Amnesty International’s bureau voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika, zei: “In de eerste zes maanden van dit jaar hebben de Iraanse autoriteiten gemiddeld minstens één persoon per dag geëxecuteerd.”
Op basis hiervan is het aantal executies in de eerste zes maanden van 2022 meer dan verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Gholamhossein Mohseni Ajei, het hoofd van de rechterlijke macht van de regering van de mullahs, sprak over de noodzaak om de overbevolking in gevangenissen te verminderen. De toename van het aantal executies is tegelijk met deze verklaringen gedaan.
In hetzelfde rapport wordt ook vermeld dat 25% van degenen die tussen 1 januari en 30 juni 2022 werden geëxecuteerd, afkomstig waren uit Baloch-etnische minderheden.

Volgens de beschikbare statistieken en documenten zijn in 2022 in Iran minstens 565 mensen geëxecuteerd, onder wie vrouwen en kinderen.
Men mag niet vergeten dat de Iraanse regering veel executies in het geheim uitvoert en de overlevenden met bedreigingen en intimidatie tot zwijgen dwingt. Het is daarom realistisch dat het werkelijke aantal executieslachtoffers in Iran in het afgelopen jaar hoger is.

Vanwege de situatie rondom de executies en mensenrechtenschendingen in Iran, was ons belangrijkste project in de eerste zes maanden van 2022 gericht op het stoppen van executies en het vrijlaten van politieke gevangenen, met name de vrijheid van vrouwen, schrijvers, studenten en gevangenen.
Ter beïnvloeding van mensen, mensenrechtenorganisaties en overheidsinstanties om druk uit te oefenen op het Iraanse regime in de eerste zes maanden van 2022:

 • 24 grote acties over mensenrechtenschendingen in Iran op het Damplein in Amsterdam en voor de Tweede Kamer, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en in het centrum van Den Haag.
 • 10 exposities over jongeren en kinderen die slachtoffer zijn gevallen van het regime op de Dam, Amsterdam om de onderdrukking en moord op vrouwen, jongeren en kinderen weer te geven tijdens de vreedzame opstand van het Iraanse volk van 15 oktober 2022 tot 30 december 2022.
 • 960 uur boekentafel in de steden Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht om bewustzijn te creëren en aandacht te vestigen op Iran. Dit is geresulteerd in ondertekeningen om executies te stoppen en gevangenen vrij te laten.
 • 100.000 handtekeningen tijdens een protestactie voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken werden overhandigd aan de functionarissen van de afdelingen mensenrechten en buitenlandse zaken, samen met de gedetailleerde informatie van de geëxecuteerden samen met hun namen en foto’s. Dit heeft de aandacht gewekt en in reactie daarop hebben zij beloofd steun en druk uit te oefenen op het regime.
 • 1295 uur voor de acties van het project om de uitvoering te stoppen en er financiële steun voor te verzamelen.

Op vrijdag 14 januari vond er een actie plaats ter gelegenheid van de tweede herdenkingsjaar van het afvuren van een raket door de Revolutionaire Garde op een Oekraïens passagiersvliegtuig.

De deelnemers aan deze actie betuigden respect en de herdachten de slachtoffers van de verschrikkelijke misdaad van de Revolutionaire Garde (IRGC). Tegelijkertijd verzochten zij de internationale gemeenschap om deze misdaad aan te pakken en de belangrijkste daders ervan te vervolgen.

Ook hielden we op zaterdag 29 januari voor de half miljoen slachtoffers van de corona-pandemie in Iran een bijeenkomst voor het Nederlandse parlement uit protest tegen het volksvijandige beleid van het regime om de invoer van authentieke vaccins in Iran te voorkomen. Gezondheidsexperts benadrukten via Zoom dat het heel goed mogelijk was om de zware slachtoffers van Corona te voorkomen, als de overheid handelde volgens internationale normen.

Khamenei dacht dat hij rust en stilte kon opleggen door door te gaan met het onderdrukken van de dappere mensen van Iran, net als de protesten van november 2019, toen mensen de straat opkwamen om te protesteren tegen de hoge benzineprijs. Hij afslachtte daarbij meer dan 1500 mensen die niets anders wilden dan vrijheid en een normaal leven. Terwijl de woede en rebellie van de mensen in Iran tot leven kwamen op 16 september, toen een jong meisje genaamd Mehsa Amini werd vermoord, brak de vlammen van een nieuwe opstand uit als een vuur onder de as en ontstak een landelijke protestbeweging van de bevolking van Iran.

Met het uitbreken van de opstand in Iran hebben we meteen een onlinenoodbijeenkomst gehouden met al onze leden en vrijwilligers, zodat we al onze energie konden richten op het zo snel mogelijk ondersteunen van de opstand van het Iraanse volk. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we alle leden en vrijwilligers gevraagd om meer vrijwilligerswerk te doen, omdat de vorige manier van werken niet langer beantwoordde aan de behoeften van de activiteiten van deze tijd. Onze landgenoten in Iran bevonden zich in gevaarlijke omstandigheden en eisten een opstand/revolutie in Iran.

Graag willen wij alle leden en vrijwilligers bedanken die positief hebben gereageerd op onze oproep tijdens de eerste bijeenkomst. Door de collectieve en intensieve inzet waren we in staat om snel onze systemen opnieuw op te bouwen, vooral omdat we tijdens de corona-pandemie minder aanwezig waren in de kringen.

Het opnieuw opbouwen en verbeteren van het organiseren van bijzondere bijeenkomsten tijdens de opstand door het houden van themabijeenkomsten met vrijwilligers om hun ideeën samen te vatten en te horen, evenals de ideeën van de supporters tijdens acties en diverse campagnes, hebben ons geholpen om onze doelen te bereiken.

In een 24-uurs collectieve inspanning, met de unieke steun van vrijwilligers en hun gezinnen in de meeste steden van Nederland, evenals de steun van onze Nederlandse supporters door het houden van acties en demonstraties, tentoonstellingen, boekentafels, bijeenkomsten en persoonlijke ontmoetingen, een brede en landelijke campagne ter ondersteuning van de dappere mensen van Iran, met name vrouwen en jongeren, brengen wij hun rechtzoekende stem aan het Nederlandse volk en de wereldwijde mensenrechtensystemen.

Ook willen we onze bijzondere dank betuigen aan alle gerechtigheid zoekende mensen van Nederland. In alle bijeenkomsten en demonstraties stonden ze aan onze zijde en gingen ze actief met ons mee met ter ondersteuning van de bevolking van Iran. Zij vormden een bron van aanmoediging en steun voor ons.
Op deze manier waren we in staat om zonder enige onderbreking campagnes tegen de misdaden van het regime van de mullah’s aan de kaak te stellen en kunnen wij op onze beurt een bron van hoop, aanmoediging en steun aan het Iraanse volk zijn zodat zij hun weg naar vrijheid kunnen voortzetten.

Onze activiteiten in de tweede helft van 2022

 • 4 grote mars demonstraties op de Dam, voor het parlement en Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • 86 protestacties en tentoonstellingen op de Dam in Amsterdam, voor de Tweede Kamer en in het centrum van Den Haag
 • 6 grote tentoonstellingen met meer dan 200 foto’s en posters van de martelaren van de opstand en protest scènes van het Iraanse volk, op de Dam en voor het Parlement en voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland
 • 15 performance-acts op de Dam in Amsterdam waarbij de scènes van de Iraanse opstand vertolkt werden door een groep jonge mannen en vrouwen
 • 1152 uur boekentafel acties gedurende 192 dagen in verschillende Nederlandse steden
 • 30 persoonlijke ontmoetingen
 • 20 online sessies
 • 90.000 brochures in het Nederlands en Engels om te informeren over de onderdrukking door het regime en de protesten van de moed en het doorzettingsvermogen van het Iraanse volk tegen de repressie.
 • 20 kits met daarin een verslag van activiteiten en beelden van moed en verzet van de Iraanse jongeren, om zo aan hen hoop te geven en ze motiveren hun verzet op straat voort te zetten, overhandigd aan de internationale mensenrechtenautoriteiten. Hiermee vroegen we hun steun en aandacht voor het treffen van daadwerkelijke en praktische maatregelen om de bereikbaarheid van internet en de installatie van internetfaciliteiten voor Iraanse mensen te vergemakkelijken.
 • Deelname en solidariteitsverklaring aan 10 grote demonstraties in Parijs, Berlijn, Genève, Luxemburg en Brussel ter ondersteuning van de opstand van het Iraanse volk;
 • 3.200 uur om een documentaties te produceren van demonstraties, campagnes, tentoonstellingen, boekentafels en fondsenwervingscampagnes om op de Iraanse Nationale Televisie uit te zenden en zo aan het Iraanse volk hoop te geven en te laten zien dat ze een sterke steun onder Iraniërs in het buitenland en de wereldburgers hebben.
 • 70 uur ontmoetingen met parlementariërs en mensenrechtenorganisaties en kerken om hen te motiveren het verzet van vrouwen, jongeren en het Iraanse volk tegen repressie en straat-executies te steunen.

Daarom:
Samen met de aanwezigheid van Iraanse mensen in de straten van Iran, waren we in staat om continue campagnes uit te voeren ter ondersteuning van de opstand van de bevolking van Iran in verschillende vormen. Dit gebeurde soms op opeenvolgende dagen en weken, door het opzetten van tentoonstellingen en het houden van grote demonstraties en boekentafels. Tevens hebben wij exposities met foto’s van de martelaren, met name vrouwen en kinderen, van de opstand met hun namen en foto’s opgezet op de Dam in Amsterdam, voor de Tweede Kamer, in het centrum van Den Haag en voor de ambassade van het regime van de mullahs.

69 kinderen werden doodgeschoten door het regime tijdens de opstand van het Iraanse volk

Op zaterdag 24 september hielden we een protestactie voor het parlement voor het voormalige gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken. We protesteerden tegen de brute moord op Mahsa Amini en steunden de volksopstand in de steden Diwandara, Sanandaj, Saqqez, Teheran, Mashhad, Isfahan, Rasht en andere steden in Iran.

Twee leden van het parlement namen deel aan onze actie. Terwijl ze de opstand van het Iraanse volk steunden en het doden van onschuldige vrouwen en kinderen van het Iraanse volk veroordeelden, eisten ze dat de IRGC op de terroristenlijst van het parlement van de Europese Unie zou worden geplaatst. RTL maakte ook nieuws van deze actie.

Deelname aan de Grote Demonstratie in Malieveld, Den Haag

Op 8 oktober namen we actief deel aan een grote demonstratie georganiseerd door Nederlandse vakbonden en vluchtelingenorganisaties op het Malieveld Den Haag.

Aanval van de gevangenisbewakers op gevangenissen

Tijdens de opstand waren zelfs gevangenissen in verschillende delen van het land niet veilig voor aanvallen van agenten van het Iraanse regime. De aanval op de Lakan-gevangenis in Rasht op 9 oktober en de brand in de beroemde Evin-gevangenis in Teheran op 15 oktober 2022 zijn hier voorbeelden van.

Onmiddellijk nadat we hoorden van de brand in de Evin-gevangenis, waarbij 8 gevangenen om het leven kwamen en minstens 61 anderen gewond raakten, hebben we de Nederlandse pers onmiddellijk geïnformeerd en geprotesteerd voor de ambassade van het regime in Den Haag.

Deelname en solidariteitsverklaring aan internationale campagnes ter ondersteuning van de opstand van het Iraanse volk

10 oktober – Internationale Dag Tegen de Doodstraf

In 2002 hebben “Amnesty International” en “World Solidarity Against the Death Penalty” 10 oktober uitgeroepen tot Internationale Dag tegen de Doodstraf. Ter gelegenheid van deze dag was er op de Dam in Amsterdam een grote tentoonstelling met namen en foto’s van geëxecuteerden in Iran, samen met acties van andere verenigingen. In deze tentoonstelling, die van ’s ochtends tot ’s avonds geopend was, werden 500 brochures in het Nederlands en Engels over de staat van executie in Iran uitgedeeld aan de bezoekers.

17 oktober: deelname en solidariteitsverklaring aan de grote demonstraties van Iraniërs voor het gebouw van de Raad van Ministers van de Europese Unie in Luxemburg

21 oktober: deelname aan de grote demonstratie van Iraniërs bij de top van de Europese Unie in Brussel

10 december, Wereld Mensenrechtendag

Voor het Nederlandse parlement werd een grote actie en tentoonstelling gehouden over mensenrechtenschendingen in Iran, vooral in 2022 door de onderdrukkende krachten van het regime van de mullah’s. De actie en tentoonstelling trokken de aandacht en steun van parlementariërs en vrijheidslievende mensen. Twee vertegenwoordigers van het parlement kwamen naar de bijeenkomst ter ondersteuning van de opstand van het Iraanse volk en kondigden hun steun aan. Ze kondigden aan de deelnemers van de bijeenkomst aan dat ze hun best zullen doen in het parlement om de IRGC op de terroristenlijst te plaatsen van de Europese Unie.

Campagne om informatie van martelaren van de recente opstand te verzamelen

Onze stichting besteedt veel moeite en energie om de namen en foto’s van de martelaren van de opstand te verkrijgen. Dankzij onze steun, medewerking en energie, riskeerden families van de martelaren om te communiceren en namen en foto’s van de slachtoffers door te geven en te verifiëren. Hiermee probeerden we de repressie van het regime te onthullen en de strijd van dappere vrouwen en jonge mensen die hun leven en alles voor vrijheid hebben opgeofferd, voort te zetten.

Ondanks alle beperkingen en bedreigingen die in Iran op dit gebied bestaan, zijn we erin geslaagd om via onze vrijwilligers de namen en foto’s van de martelaren te bemachtigen. Door verschillende tentoonstellingen voor te bereiden op verschillende universiteiten in Nederland en in grote steden als Amsterdam en Den Haag lieten we deze beelden zien om de misdaden van de fascistisch-religieuze regering van de mullahs aan het licht te brengen.

De ontvangst van onze tentoonstellingen was erg goed. We konden vragen van onze bezoekers over de opstand van het Iraanse volk beantwoorden en mensen inlichten over de zorgwekkende mensenrechtensituatie. Bij onze actie- en foto-expositie in Den Haag deden parlementariërs mee en kwamen zij tevens aan het woord.

Het proces tegen een van de daders van het bloedbad in de zomer van 1988

Hamid Nouri werd op 8 november 2019 gearresteerd wegens zijn deelname aan het bloedbad in de zomer van 1988 toen hij in Zweden aankwam op de luchthaven Arlanda in Stockholm. Zijn proces duurde 9 maanden en na 92 zittingen werd hij veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf op beschuldiging van deelname aan de massale executie van politieke gevangenen.

Tijdens de rechtbank van 9 maanden stuurden wij onze vrijwilligers, verslaggever en fotograaf daarheen om voor de rechtbank te verschijnen. Tegelijkertijd probeerden we, naast het bijwonen van de rechtszaak, via sociale netwerken onze landgenoten snel informatie te verstrekken en ter plekke op de hoogte te houden.

De voorzitter van onze stichting, samen met een vrijwilliger die zelf een politieke gevangene was onder het regime van de mullah’s, en een van onze vrijwilligers die getuige was van de marteling van gevangenen door Hamid Nouri namen actief deel aan deze campagne. De getuige is op uitnodiging van de Zweedse rechtbank op de getuigenbank geplaatst en heeft daar ook opgetreden als getuige. Onze stichting speelde een actieve rol bij het online publiceren van de getuigenissen.

7 oktober 2022

Een nacht van solidariteit met de dappere opstanders van het Iraanse volk voor vrijheid in muzeumplein in Amaterdam.

Een nacht voor solidariteit aan opstaanders in Iran in de Damplein in Amsterdam

1295 uur fondsenwervingscampagne en handtekening verzameling

De straatinzamelingsactie die gedurende het hele jaar door onze vrijwilligers werd uitgevoerd, met name in de tweede helft van het jaar, ging door in de Nederlandse kou tijdens de Iraanse volksopstand. Onze vrijwilligers zijn geholpen door vredeliefhebbende Nederlandse supporters en ontvangen met hete thee en koffie. Hun waardevolle woorden moedigden ons aan en ondersteunden ons om onze doelen te bereiken door de opstand van het Iraanse volk te ondersteunen, en we zijn erg dankbaar voor hun hulp en steun.

Vrouwendag ceremonie

Op 8 maart hielden we een onlineprogramma om de Internationale Vrouwendag te vieren. De vrouwen die deelnamen aan het programma waren gekleed in de lokale kleding van verschillende etniciteiten in Iran. Ook verschillende Nederlandse verenigingen en een groep Oekraïense vrouwen namen deel aan dit

Internationale Vrouwendag

In dit programma hielden verschillende Iraanse en Nederlandse vrouwelijke figuren toespraken waarin ze hen steunden en wezen op de unieke moed van Iraanse vrouwen tijdens de opstanden. In dezelfde toespraken werd de moed van Oekraïense vrouwen in de ongelijke oorlog geprezen. Terwijl ze iedereen herinnerden aan de noodzaak van de vrijheid van vrouwen in Iran, benadrukten ze de noodzaak van een samenleving die vrij is van discriminatie op grond van geslacht. Iraanse en Oekraïense muziekgroep voerden een artistiek programma uit in samenwerking met Oekraïense vrouwen.

Nowruz – Iraans nieuwjaar

Op 21 maart vond een grote bijeenkomst plaats met het gezelschap van Iraniërs en een aantal Nederlandse en Oekraïense vrienden. Tijdens Nowruz voerden de Iraanse muziekgroep en de Oekraïense muziekgroep een artistiek programma uit. Tijdens deze ceremonie prezen Iraniërs het verzet en het doorzettingsvermogen van de bevolking van Oekraïne.

Kerstmis – Christelijk Nieuwjaar

Onze voorzitter en een aantal vrijwilligers namen deel aan de kersmis en nieuwjaarsceremonie van de Amsterdamse kerk. Zij staken kaarsen aan en baden voor de vrijlating van politieke gevangenen en martelaren van de Iraanse opstand.

In 2022 heeft onze stichting meer hulp geleverd dan de jaren ervoor aan vluchtelingen die door hun ouderdom hun dagelijkse werk niet kunnen doen. Van boodschappen doen tot het regelen van hun vervoer voor medische behandeling en het houden van culturele en artistieke bijeenkomsten om hen moreel te geven met de inspanningen en collectieve inzet van vrijwilligers.

Graag willen we alle organisaties bedanken die ons hebben bijgestaan bij het behalen van onze doelen ter ondersteuning van de opstand van het Iraanse volk, zoals drukkerijen, transportbedrijven, voedselbedrijven en kunstgroepen. Met de steun van deze organisaties waren wij in staat om onze kosten aanzienlijk te verlagen en onze intensieve projecten nader uit te voeren.

Beste ondersteuners,

Wat ons in het bijzonder door deze moeilijke tijd heeft gebracht, vooral in de tweede helft van het jaar, in de zeer moeilijke en zware dagen toen we getuige waren van de dagelijkse executies en onderdrukking van onze dierbaren in Iran, is jullie steun geweest. Dit heeft ons kracht geboden om deze werkdruk op een ongekende en zeer intensieve manier het hoofd te bieden.

Bij elke nieuwe ontwikkeling in Iran die in een noodtoestand was beland, hebben wij dit gecommuniceerd met alle leden, vrijwilligers en supporters van onze stichting. Door het organiseren van online- en persoonlijke- en dagelijkse meetings met onze leden en vrijwilligers hebben wij met iedereen samen kunnen werken en kunnen luisteren naar hun waardevolle ideeën en suggesties en deze kunnen toepassen op onze projecten. Samen met een specifieke taakverdeling onder onze leden en vrijwilligers hebben wij razendsnel kunnen werken. Misschien kunnen we zelfs zeggen dat ondanks de zeer zware en uitputtende werkzaamheden, hebben wij een van de meest effectieve periodes van ons collectieve werk neergezet. Sterker en krachtiger dan ooit, natuurlijk, met de steun van u als onze dierbare Nederlandse supporters, konden we een stap voorwaarts zetten in het ondersteunen van de dappere en vrijheidslievende mensen van ons land.

Met oneindige dank.

Stichting Steun Mens en Rechten

Financiële verantwoording

Financieel beheer is een van de randvoorwaarden voor stichting steun mensenrechten stop maatschappelijk geweld in 2018 geweest. Uitgangspunten voor het financieel beheer zijn transparantie, verantwoording en verantwoordelijkheid en zorg voor continuïteit. Het financieel beleid van de stichting steun mensenrechten stop maatschappelijke geweld bestaat uit vrijwillige giften en hulp van mensen.
Stichting Steun mensenrechten

31-dec-22 31-dec-21
Activa
Materiële vaste Activa 5.100 5.100
Vorderingen 750  2.189
Liquide middelen 26.115 16.808
Totaal 31.965 24.097
Passiva
Eigen vermogen 30.949 20.222
Kortlopende schulden 1.016 3.875
Totaal 31.965 24.097
Resultaatrekening over: 2022 2021
Ontvangsten
Giften, Schenkingen en Donaties 179.355 135.217
Overige baten 0.00 0.00
Totaal 179.335 135.217
Directe uitgaven
Project kosten 11.448
Demonstraties, bijeenkomsten  en Mediavoorlichtinge satelliet 64.356 48.059
Human Right projecten 21.494 4.189
Voorlichting/briefing 12.356 10.160
Medische hulp projecten 114 21.139
Massamoorden 1988 8.486 3.816
Vrouwen rechten projecten 6.000
Projecten en activiteiten 124.254 87.363
Project- en wervingskosten 20.254 9.139
Totaal projecten en activiteiten 133.060 96.682
indirecte uitgaven
Afschrijvingen 500
Overige personeelskosten 4.818 4.340
Huisvestingskosten 19.174 16.575
Autokosten 2.444
Algemene kosten 850 745
Kantoorkosten 7.835 5.840
Som der kosten 35.121 28.000
Rentelasten en soortgelijke kosten -2.134 -1.813
Bijzondere lasten -1.439 -1.813
Resultaat 7.601 8.722