Stichting Steun Mens en Rechten

Stop maatschappelijk geweld

Het doel van onze stichting is de mensenrechtenschendingen in de wereld, maar in het bijzonder in Iran onder de aandacht te brengen van de internationale gemeenschap.

Wij onderhouden contacten met diverse mensen en organisaties in de wereld, die opkomen voor de rechten van vrouwen, religieuze of etnische groepen, politieke gevangenen en advocaten, kunstenaars of journalisten en al diegenen die worden onderdrukt en waarvan de rechten op brute wijze worden geschonden en stelselmatig worden ingeperkt.

Wij laten onze stem horen om een einde te maken aan de martelingen en executies door het
theocratische, fascistische regime van Teheran van mensen waarvan de roep om vrijheid of
het hebben van een mening hun enige misdaad is.

Wij voeren actie en laten onze stem horen om de slachtoffers van genocide en vervolging, van
martelingen en executies niet te doen vergeten en voortdurend onder de aandacht te brengen
van de internationale gemeenschap en roepen staten op deze misdaden van het mullah regime
tegen de menselijkheid en het Iraanse volk publiekelijk te veroordelen en zo mogelijk in te
grijpen of in ieder geval alles in het werk te stellen om de slachtoffers te ondersteunen.

Onze middelen :

  • Wij organiseren symposia, conferenties en manifestaties om de mensenrechtensituatie
    in Iran onder de aandacht te brengen.
  • Wij publiceren boeken, brochures, tijdschriften en nieuwsbulletins in dit kader.
  • Wij leggen contacten met vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties en
    instituten van de VN.
  • Wij ondersteunen en nemen deel aan culturele manifestaties.
  • Wij bieden hulp aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen.

Wij zijn een stichting opgezet door Iraanse vluchtelingen en hoewel onze doelstelling breed Cancel
is richten wij ons vooral op de misdaden van het regime in Iran. Terecht, want de daden van
het schrikbewind in Teheran zijn zelfs in de regio van een ongekende wreedheid. Iran is in
wereld qua aantallen geƫxecuteerden per maand percentueel ongeƫvenaard en in absolute zin
een goede tweede ( na China; let wel Iran heeft ca. 70 miljoen inwoners ).
Onze inspanning is daarom vooral gericht op de schendingen van mensenrechten door het
Iraanse regime en haar marionetten in de regio.