In de stad Shiraz zijn afgelopen maand leden van drie gezinnen gearresteerd die zich tot het christendom hadden bekeerd.
De opgepakte christenen, voormalige moslims, waren betrokken bij godsdienstige activiteiten in huiselijke kring. Hun boeken en computers zijn in beslag genomen. De meeste arrestanten zijn inmiddels vrijgelaten, enkelen zitten nog vast. De afgelopen twee jaar trad het strengislamitische regime steeds harder op tegen de naar verluidt sterk in aantal toenemende christelijke huisbijeenkomsten. Degenen die tot het christendom overgaan, kunnen rekenen op fysieke en psychologische mishandeling. Arrestanten brengen dagen- of wekenlang door in eenzame opsluiting. Voor hun vrijlating moeten vaak flinke borgsommen worden betaald. In januari kwam het Iraanse parlement met een voorstel dat het mogelijk moet maken om „afvalligen” die de islam de rug toekeren de doodstraf op te leggen.