Volgens de statistieken over kindhuwelijken in Iran, gepubliceerd in het kwartaalrapport van het Nationaal Centrum voor Statistiek (NCS), zijn in de periode April – Juni 2020 meer dan 7000 meisjes onder de 14 jaar getrouwd in Iran. Het exacte aantal getrouwde meisjes tussen de 10 en 14 jaar oud bedraagt volgens het NCS 7323. Voor dezelfde periode is 1 huwelijk van een meisje onder de 10 jaar geregistreerd. ( NCS Rapport – 30 November 2020)
Het NCS maakte ook bekend dat tussen 2016 en 2019 130.000 huwelijken van kinderen onder de 14 jaar zijn geregistreerd, wat neerkomt op 43.300 kindhuwelijken per jaar.
Fysieke en psychologische schade door kindhuwelijken in Iran veroorzaakt veel onherstelbare negatieve gevolgen voor het leven van jonge vrouwen, in het bijzonder bij hen die voor hun 18de al zwanger zijn geweest. Hieronder vallen moedersterfte, depressies, zelfmoord, scheidingen en vroegtijdige schoolverlating, wat weer kan leiden tot een niet te doorbreken cyclus van culturele en economische armoede.
De afgevaardigde voor jongeren aangelegenheden op het Ministerie van Jeugd en Sport had eerder al bekendgemaakt dat het aantal vrouwen onder de 18 die huwelijksleningen aanvraagt is gestegen. Hij zei: “Tweederde van de aanvragen betrof vrouwen onder de 18 jaar en dit is gelijkwaardig aan het aantal gedwongen huwelijken.”
Het hoge aantal kindhuwelijken in Iran vóór het bereiken van intellectuele meerderjarigheid, geeft de alledaagsheid van dit fenomeen in de Iraanse samenleving aan. De legale huwelijksleeftijd is gebaseerd op fysieke rijpheid, maar volgens experts is fysieke rijpheid slechts deel van de complete rijpheid van de mens. Fysieke groei, kennis, onderwijs en keuzevrijheid horen tot de meest fundamentele humanitaire voorwaarden voor huwelijk en gezinsleven.