Straatsburg, 15-11-2011 – In een vandaag aangenomen verklaring bij een bijeenkomst van de Commissie Politieke Zaken van de Parlemenaire Assemblé van de Raad van Europa (PACE), worden de Iraakse autoriteiten opgeroepen een humanitaire ramp en mensenrechtenschndingen in Camp Ashraf te verhinderen: “De Commissie is bezorgd over de situatie van de bewoners van Camp Ashraf (ook wel Camp Nieuw Irak genoemd), die gevaar lopen op gewelddadige wijze door Iraakse veiligheidstroepen verdreven te worden. Het kamp is woonplaats van circa 3.400 Iraniërs die verzet bieden aan het heersende regime in hun land. De Iraakse Regering heeft haar beslissing meegedeeld het kamp tegen eind 2011 definitief te sluiten, en heeft de bewoners bevolen naar een andere plaats in Irak te verhuizen, of terug te kerren naar Iran.

De Iraakse autoriteiten hebben al enkele keren geprobeerd om het kamp met geweld binnen te dringen en de bewoners te verdrijven. Op 8 april 2011 werden bij een aanval op het kamp meer dan 30 mensen gedood, en ruim 300 gewond.

De UNHCR bestudeert momenteel individuele aanvragen voor de vluchtelingenstatus van de kant van de bewoners van Ashraf. Doordat iedere aanvraag individueel onderzocht moet worden, kost dit werk veel tijd en kan het niet afgemaakt worden vóór de door de Iraakse autoriteiten gestelde deadline.

Nu deze deadline steeds dichterbij komt, groeit de vrees binnen de internationale gemeenschap dat een nieuwe poging tot een gewelddadige verdrijving van de bewoners van Ashraf tot een nieuwe grootschalige slachtpartij zou kunnen leiden.

De Commissie dringt er bij de Iraakse autoriteiten op aan de aangekondigde deadline voor de sluiting van Camp Ashraf (31 december 2011) te herzien, om daarmee voldoende tijd en passende voorwaarden voor de UNHCR te creëren om, op individuele basis, alle door de bewoners van het Camp ingediende aanvragen voor de vluchtelingenstatus te onderzoeken.

We moedigen de lidstaten en de waarnemende staten van de Raad van Europa aan de herhuisvestingsaanvragen van die Ashraf-bewoners die door de UNHCR als vluchtelingen erkend worden, positief te willen beoordelen.