Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Hevige overstromingen in Iran.De revolutionaire gardes doen niets.

V.N. Expert: Iran executeert Minderjarigen en schendt daarbij de Wet op de Mensenrechten

 Op 17 oktober 2019 verklaarde Javaid Rehman, een onafhankelijke mensenrechten expert, dat Iran vorig jaar zeven minderjarige delinquenten heeft geëxecuteerd en dit jaar tot nu toe twee, terwijl de wet op de mensenrechten de doodstraf voor iedereen onder de 18 verbiedt. Ook vond hij het schrikbarend dat Teheran de doodstraf, ook op minderjarigen, nog steeds blijft toepassen. Een en ander staat in zijn rapport dat hij op 23 oktober heeft gepresenteerd aan het Mensenrechten Comité van de Algemene Vergadering van de V.N..

Lees meer...

IRAN: Schoolverlaters zijn het meest recente cadeau van de mullahs aan de jeugd.

31 okt 2019 - Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar herinneren vroegere jaren aan de beste periode van het leven, waarin het fundament werd gelegd voor de komende generatie van een land.
Dit zou waar zijn als de mullahs in Iran anders zouden regeren.

Volgens UNESCO zou elk kind van 6 tot 18 jaar naar school moeten gaan voor hun verdere ontwikkeling, maar een toe-nemend aantal jongeren in Iran is daartoe onder het regime van de mullahs niet in staat.

Lees meer...

PROTEST VOOR TWEEDE KAMER

              11 oktober 2019 - S'GRAVENHAGE - ANP - Iraniers protesteren voor de Tweede Kamer. Ze zijn verkleed als gevangenen en krijgen sweepslagen. Protest in het kader van de internationale dag tegen de executie. Ze vertellen dat er 30.000 politiek gevangenen zijn afgemaakt.
Demonstratie Nederlandse Iraniërs

        DEN HAAG - NOVUM - Nederlandse Iraniers en voorstanders van het Iraanse verzet houden een manifestatie tegen de doodstraf in Iran bij de Tweede Kamer in Den Haag tijdens de Europese Dag tegen de Doodstraf op 10 oktober. Ze vragen aandacht voor de situatie van politieke gevangenen die worden gemarteld en gedood in Iran.
fotograaf
Bart Hoogveld en Erald Van Der Aa

Het Iraanse Regime Staat Bovenaan de lijst van het aantal Executies per Hoofd van de Bevolking.

Van Hamideh Taati - 10 okt 2019 - Het Iraanse regime geniet de twijfelachtige eer recordhouder terdoodbrenging (per hoofd) te zijn in de wereld.Dat geldt ook waar het gaat om executies van minderjarigen.Ook vrouwen zijn slachtoffer van terechtstelling : alleen al sinds mei-juni zijn er negen vrouwen terechtgesteld.

Vanaf Hassan's Rouhani's aantrede als president zijn er minstens 3800 mensen omgebracht.
In feite deed Rouhani ,als wetgever, al in 1980 een oproep om "dissidenten" publiekelijk op te hangen om als voorbeeld te dienen.
"Samenzweerders dienden opgehangen te worden tijdens het Vrijdaggebed in het zicht van de mensen. Zo heeft het de grootste impact "aldus Rouhani in een parlementszitting op13 juli 1980..

Lees meer...

Massa berechting van arbeiders-activisten en journalisten als voorbode van een voortdurend regime van repressie onder het bewind van het nieuwe hoofd van justitie.

Zeven mensen veroordeeld tot lange gevangenisstraffen in verband met vreed-zame protesten.

30 September 2019 - Minder dan een jaar nadat Arbeidsrechten activisten in zuid-west Iran een publicatie hadden uitgebracht inzake de marteling van gearresteerde mensen door agenten van het Ministerie van Veiligheid, zijn de betreffende activisten én vier onafhankelijke journalisten die verslag deden van die gevallen allen tot lange gevangenisstraffen veroordeeld.
"De uitspraken duiden erop dat het nieuw benoemde hoofd van Justitie : Ehrabim Raisi, de intentie heeft het repressieve beleid van zijn voorganger voort te zetten door vreedzaam activisme af te straffen middels willekeurige arrestaties en illegale gerechtelijke optredens", zei Hadi Ghaemi, uitvoerend directeur van het Centrum voor Mensenrechten (CHRI) in Iran.

Lees meer...

Twee minderjarigen in het geheim geëxecuteerd