Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Solidariteit met politieke gevangenen

20 jarige Alireza Tajiki werd opgehangen

 14 januari 2018 - In de periode van 1 tot 11 Januari hebben de executeurs van het regime van de mullahs in meerdere steden 8 jonge gevangenen geëxecuteerd.
 Dit gebeurde ten tijde van de over het hele land verspreide opstand van de Iraanse bevolking, teneinde bevolking te intimideren.
Op donderdag 11 Januari zijn 2 gevangenen publiekelijk geëxecuteerd in de steden Salmas en Qazvin. De gevangene die in Salmas is geëxecuteerd was geestesziek en de jongeman die in de gevangenis van Qazvin is geëxecuteerd stond al 8 jaar op de dodenlijst.
 De stad Salmas -   11Januari
Op 8 Januari zijn 2 gevangenen geëxecuteerd in Sari en op 4 Januari zijn 2 andere gevangenen geëxecuteerd in Gohardasht, Karaj. Een van  de geëxecuteerden, Amir Hossein Pour Jafar, was 16 jaar toen hij zijn zogenaamde misdaad beging. Op 2 Januari is een gevangene geëxecuteerd  in de Dizelabad gevangenis van Kermanshah en een dag eerder is een 22 jarige jongeman geëxecuteerd in de centrale gevangenis van Mashhad.
Deze executies vinden plaats terwijl 8000 jonge mensen zijn gearresteerd tijdens de eerste 2 weken van de opstand van het Iraanse volk en  zij bevinden zich in slechte condities. Het antwoord  van de Iraanse bevolking, en vooral van de moedige Iraanse jeugd, op deze wreedheid is voortzetting van de opstand tot de val van het corrupte en onderdrukkende regime van de mullahs. Het Iraanse Verzet roept alle internationale  mensenrechten organisaties op effectieve en directe stappen te ondernemen om de systematische en wrede mensenrechten schendingen in Iran een halt toe te roepen.

10 dec 2017 - Het Iraanse Hooggerechtshof heeft de doodstraf gehandhaafd tegen de in Iran geboren en in Zweden wonende Ahmadreza Djalali, die sinds April 2016 in Teheran gevangen zit na zijn arrestatie door het Ministerie van Veiligheid.
Zijn vrouw, Vida Mehran-nia, vertelde het Centrum voor Mensenrechten in Iran (CHRI) dat de hoofdadvocaat van haar echtgenoot tijdens een zitting op 5 December 2017 het besluit van het Hooggerechtshof had vernomen, maar dat een afschrift van de beslissing hem onthouden was. Een lid van het verdedigingsteam van Djalali, advocaat Zeynab Taheri, heeft op 10 December de beslissing van het Hooggerechtshof aan CHRI bevestigd.

Lees meer...

De Secretaris Generaal van de VN, António Guterres, heeft in een nieuw rapport de voortdurende oproepen voor waarheid en gerechtigheid ten aanzien van de massamoord van 1988 op politieke gevangenen in Iran benadrukt.
In een nieuw rapport van de Secretaris Generaal aan de Algemene Vergadering van de VN over de “Situatie van Mensenrechten in de Islamitische  Republiek Iran” van 31 Oktober 2017 wordt een paragraaf gewijd aan de massamoord van 1988.

Lees meer...

12 november 2017 - Het Derde Comité van de VN  heeft “zijn grote zorg geuit over het alarmerend hoge aantal uitgesproken en uitgevoerde doodstraffen…waaronder de opgelegde doodstraffen aan minderjarigen en personen die ten tijde van hun vergrijp onder de 18 waren, als ook executies die zijn uitgevoerd  voor misdaden die niet tot de meest ernstige behoren, of op basis van afgedwongen bekentenissen”, en heeft het Iraanse regime opgeroepen  “publieke executies bij wet en in praktijk af te schaffen”.
De resolutie heeft het Iraanse regime ook opgeroepen “ bij wet en in praktijk  te waarborgen dat niemand zal worden gemarteld of een andere  wrede, inhumane of vernederende behandeling of afstraffing zal ondergaan” en verzocht het regime met klem “ te stoppen met het  wijdverbreide  en systematische gebruik van willekeurige opsluiting, waaronder het gebruik van dit soort praktijken tegen dubbele en buitenlandse nationaliteiten, en  bij wet en in praktijk procedurele garanties ten behoeve van correcte processtandaarden te garanderen.”

Lees meer...

IRAN, 11 November 2017—In antwoord op de aan hem toegekende jaarlijkse prijs van Reporters Zonder Grenzen, schreef de Iraanse politieke gevangene  Soheil Arabi in een brief: “Geen enkele prijs kan me gelukkig maken, tenzij we samen een eind maken aan onderdrukking en de onderdrukkers  ten val brengen.”
In een bepaalde passage van zijn brief schreef deze politieke gevangene die vast zit in sectie 8 van de Evin Gevangenis: “Toen de meeste  media in handen waren van twee facties die elkaar beconcurreren in censuur en conservatisme, toen enkele mensen betaald kregen om ongeletterdheid en bijgeloof te promoten teneinde ons te misleiden, toen besloot ik om een onafhankelijk journalist te worden om te reflecteren op de waarheid zonder geschipper en censuur.”
“De arrogante heerser en zijn ondergeschikten hebben echter een onvoorstelbare angst voor ons waarheidsbegrip en de overdracht hiervan aan anderen. Zij houden ons bezig met mythen en bijgeloof en sussen ons in slaap teneinde onze rijkdom en ons land gemakkelijk te kunnen  blijven plunderen. Ja, het ontwaken uit deze toestand staat gelijk aan het zich ontdoen van de tirannen, en daarom onderdrukken zij  op wrede wijze de burgerjournalisten.”

Lees meer...

Het Rapport van Mev. Jahangiri aan Algemene Vergadering van VN

Verschrikkelijke kinderhandel