24 mei 2018 – Het Iran van nu verschilt in hoge mate van het Iran uit de geschiedenisboeken. Een land met zo’n kleurrijke en indrukwekkende geschiedenis, wordt tegenwoordig ten gronde gericht door het corrupte leiderschap dat het volk om willekeurige redenen martelt en executeert.
Amnesty International heeft een rapport gepubliceerd met enige gruwelijke statistieken, waarin Iran naar voren komt als een van de verschrikkelijkste landen in termen van bruut leiderschap.
In de loop van 2016 hebben meer dan 500 geregistreerde executies plaatsgevonden.  Met nadruk op “geregistreerd” omdat zonder twijfel veel executies zonder officiële verslaglegging zijn uitgevoerd. Meer dan de helft van de wereldwijd gepleegde executies vindt plaats in Iran.

Amnesty international toont statistieken over 4 gevangenissen in Iran: Rajaie Shahr (Gohardasht Karaj), Qezel Hessar, Urmia en Zahedan.
In afdeling 10 van de Gohardasht Karaj Gevangenis zitten momenteel meer dan 260 gevangenen, waarvan 86 in dodencellen. In afdeling 3 zitten ongeveer 180 gevangenen van 25 jaar of jonger. De helft van deze jonge mensen zit eveneens in dodencellen vanwege “in natura vergelding”. Velen van hen zijn gearresteerd vóór ze 18 jaar waren.
In afdeling 2 van de Qezel Hessar Gevangenis zitten ongeveer 1000 mensen gevangen, sommigen vanwege drugsgerelateerde aanklachten.
In de Urmia Gevangenis zitten meer dan 100 gevangenen in dodencellen op de afdelingen 1,2,3 en 4. 8 van hen zijn psychisch verwarde personen die toch in de dodencellen zitten. Nog 3 gevangenen zitten op afdeling 12 in de dodencellen en 6 gevangenen van afdeling 12 wachten op de uitvoering van hun doodstraf. De gevangenis heeft een speciale jongerenafdeling waar 6 mensen in de dodencellen zitten. 6 anderen wachten op hun executie in afdeling 15, waar gevangenen verblijven die zijn gearresteerd op grond van drugsgerelateerde aanklachten.
In de Zahedan Gevangenis zitten tenminste 136 gevangenen in de dodencellen, velen al vele jaren. Sommigen wacht executie op grond van drugsgerelateerde aanklachten en er zitten ook een aantal politieke gevangenen. Afdeling 4 heeft 4 personen in dodencellen op grond van beschuldiging van lidmaatschap van politieke groeperingen, moord en drugshandel.
Het rapport van Amnesty International geeft alleen details over 4 gevangenissen, maar de situatie in vele andere gevangenissen, verspreid over het hele land, is vergelijkbaar.
Het Iraanse regime is berucht vanwege executies van politieke gevangenen en leden van de oppositie. Ook worden vele Iraniërs gevangen gehouden vanwege deelname aan de recente protesten die in het hele land plaatsvonden.
In 1988 zijn meer dan 30.000 politieke gevangenen geëxecuteerd ten tijde van de massamoord van 1988. Dit staat te boek als een misdaad tegen de menselijkheid die door het volk van Iran nooit is vergeten, maar waarvoor het Iraanse regime nooit verantwoordelijk is gehouden.
Ook is het Iraanse regime nooit verantwoordelijk gehouden voor de bijna dagelijks plaatsvindende arbitraire executies. Het is de hoogste tijd dat de internationale gemeenschap achter het volk van Iran gaat staan en hen beschermt tegen het moordende en martelende regime, dat bovendien het land slecht bestuurt en de hulpbronnen plundert.