Op 29 oktober 2015 is Camp Liberty, vlakbij Bagdad, bij een terroristische aanslag door 80 raketten getroffen.
Door deze barbaarse aanslag is bijna 50% van de aanwezige faciliteiten, zoals slaap- en werkplekken, en de kantine vernield en uitgebrand.
Door de verwoesting van de generatoren is ook de elektriciteit uitgevallen en zijn de vuilverwerking en de rioleringssystemen stuk gegaan.
Na deze aanslag is er niet alleen geen hulp geboden aan slachtoffers en getroffenen, maar is de aanvoer van medicijnen, voedsel en brandstof door de Iraakse autoriteiten zelfs tegengehouden of bemoeilijkt. De bewoners van het Camp zijn tegenstanders van het fundamentalistische regime van Iran. Ze vallen onder de Geneefse conventie als ‘beschermde personen’ en zijn als vluchtelingen erkend.

In Camp Liberty verblijven ruim 2000 mensen waaronder enkele honderden vrouwen.
De bewoners van Camp Liberty die momenteel te kampen hebben met grote schaarste aan medicijnen, voedsel, medische voorzieningen en brandstof, vragen de aandacht van de internationale gemeenschap voor hun erbarmelijke situatie en roepen om snelle acties.