Op 8 april 2011 vielen Iraakse bewapende regeringstroepen in de vroeg ochtend kamp Ashraf binnen en richtten een gruwelijk bloedbad aan.Bij deze laffe aanval werden 23 mannen en vrouwen onmiddellijk gedood; 178 van de meer dan 300 gewonden zijn door geweervuur geraakt en van velen is de toestand kritiek.
Nog eens 11 gewonden overleden in de 48 uur daarna, waardoor het dodental tot 34 steeg.Artsen uit Ashraf meldden dat de meesten nog gered hadden kunnen worden als ze op tijd de benodigde behandeling hadden gekregen.
Vanwege het voortdurende beleg wordt de aanvoer van medische hulpmiddelen zoals zuurstof en bloed voor transfusies verhinderd zodat het ziekenhuis de gewonden niet adequaat kan behandelen.

Sommige gewonden werden pas uren later alsnog naar lokale Iraakse ziekenhuizen gebracht, maar ze werden onmiddellijk weer teruggestuurd naar Ashraf zonder dat ze de benodigde medische verzorging hadden gekregen.
Dit betekende voor 6 mensen dat ze in de Iraakse ziekenhuizen overleden.
Een van hen was Saba Haft-Baradaran (rechts)

Ze was in haar been geschoten maar met tijdige behandeling zou ze het hebben overleefd; ze is helaas een van de vele – onnodige – slachtoffers!
Het is van vitaal belang dat het ziekenhuis in Ashraf in staat wordt gesteld de meer dan 300 gewonde mannen en vrouwen de juiste medische behandeling te geven.

Help ons alstublieft met een gift, hiermee ondersteunt u tevens de campagne die in diverse landen wereldwijd wordt gehouden om de blokkade van Ashraf op te heffen zodat ze daar de essentiële medische hulpmiddelen kunnen krijgen.

ELK mensenleven telt, help alstublieft deze mensenlevens te redden, we zijn u bijvoorbaat zeer dankbaar voor uw hulp.

U kunt u doneren :
Rabobank: 139241264