April 2011 – Gisteravond heeft Nouri Al-Maliki’s gewapende en moorddadige leger een aanval gedaan op Kamp Ashraf met machinegeweren op pantserwagens, BMP-1 en Humvees. Ten minste 2500 moordlustige Irakese strijdkrachten onder bevel van Nouri Al-Maliki zijn betrokken bij deze aanval die om 4:45am Irakese tijd begon. De commandant van dit leger is lieutenant-generaal Ali Gheidan, commandant van de Irakese infanterie. Het schieten op de kampbewoners dat om 4:45am vanmorgen begon, duurt voort

De moorddadige strijdkrachten vielen de bewoners aan met stokken, ijzeren staven, traangas en waterkanonnen en gebruikten granaten tegen de bewoners.Tot dusver zijn 23 inwoners van Ashraf gedood. De namen van de vermoorde slachtoffers zijn: Zahir Zakeri, Hassan Avani, Mohammad-Reza Yazdan-Doust, Fereydoun Eini, Jaafar Bareji, Saeed Chavoushi, , Naser Sepah-Pour, Qasem Etemadi, Akbar Madad-Zadeh, Mehdi Barzegar, Saeed Reza Poorhashem, Mohammad Qayoumi, Massoud Hajiloo, Hanif Kafai, Fateme Masih, Gholam Reza Talghari, Marzieh Pournaghi en anderen.

Volgens de meest recente informatie die wij uit Kamp Ashraf hebben ontvangen zijn honderden inwoners gewond en is een aantal van hen in gijzeling genomen. Voor de dreiging van deze gewelddadige aanval en de catastrofale moord op de inwoners die op dit moment plaatsvindt hebben de Iraanse oppositie, westerse politici en mensenrechtengroepen de hele wereld gewaarschuwd.

Tegelijkertijd met het bezoek van de Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates aan Irak is generaal Molinari die was uitgezonden naar Kamp Ashraf op donderdag vertrokken, en daarmee hebben de VS, die op de hoogte waren van deze dreigende schending van de mensenrechten, de Iraakse strijdkrachten het groene licht gegeven en de ogen gesloten voor deze misdaad.

Tegelijkertijd met het bezoek van minister van defensie Robert Gates aan Irak beval Nouri al-Mali de Amerikaanse strijdkrachten om Kamp Ashraf te verlaten. Deze strijdkrachten waren vanaf zondag 3 april naar Kamp Ashraf gezonden.

Na hun ontmoeting kregen de Amerikaanse strijdkrachten het bevel om het kamp te verlaten en niet tussenbeide te komen om de aanval te verhinderen. Het gebrek aan daadkracht van de US en de internationale gemeenschap met betrekking tot Ashraf maakte de slachting mogelijk van de bewoners van Ashraf, beschermd krachtens de Vierde Geneefse Conventie en aan wie de US specifieke garanties van bescherming had gegeven, en is een misdaad tegen de menselijkheid.

Al-Maliki en anderen betrokken bij deze aanval moeten worden berecht voor misdaden tegen de menselijkheid en tegen de internationale gemeenschap. De regering van de VS en hun strijdkrachten die individuele overeenkomsten tekenden met elke bewoner om hun veiligheid te bieden in ruil voor het overhandigen van hun wapens, moeten aansprakelijk worden gesteld voor deze misdaden. Deze misdadige aanval moet onmiddellijk worden gestaakt en de Irakese strijdkrachten moeten Kamp Ashraf verlaten.

De autoriteiten van de VS en de internationale gemeenschap hebben verplichtingen jegens de kampbewoners, beschermd krachtens de Vierde Geneefse Conventie en krachtens individuele overeenkomsten met de VS om die hun bescherming garandeerden.

Mali’s strijdkrachten bombarderen momenteel de woningen van de kampbewoners met BMP-1, en volgens de orders van commandanten van de aanval worden hun eigendommen geplunderd; wat de strijdkrachten niet kunnen meenemen wordt verbrand en vernietigd.

Luitenant-generaal Ali Gheidan, commandant van de Irakese infanterie en aanvoerder van de aanval onder direct bevel van Maliki, bevond zich op een van de voornaamste pleinen in Ashraf, Laleh, en droeg zijn mannen op om op de inwoners te schieten.

Omdat Ashraf sinds begin 2009 lijdt onder een medische blokkade, zijn er geen faciliteiten voor de gewonden, en met name de slachtoffers die dringend bloedtransfusies nodig hebben verkeren op de rand van de dood.

Wij vragen alle humanitaire organisaties, alle politieke beleidsmakers, politici en vredelievende mensen in de wereld om deze aanval ten strengste te veroordelen en de onmiddellijke beëindiging te eisen. Deze misdadige aanval en het bloedbad dat Mali heeft aangericht in Kamp Ashraf is nog veel ernstiger dan de misdaden van Gaddafi tegen Libië.

De slachting van weerloze, beschermde mensen moet onmiddellijk worden gestaakt. Wij smeken de internationale humanitaire en medische organisaties en om de gewonde inwoners te helpen.