Medische uitgaven 2014 en 2015 voor bewoners op $4,754,000.
907 bewoners, waaronder 245 vrouwen wachten op urgente behandeling.
117 bewoners sinds 2012 op wachtlijst.

Het Medisch Comité van de  Camp Liberty heeft verklaard dat de medische uitgaven voor Liberty bewoners in 2013 $2,168,866 en in 2014 $2,585,610 bedroegen, een totaal van $4,754,476. Hierbij inbegrepen zijn medicijnen, medisch en tandheelkundig materiaal en operaties in ziekenhuizen in Baghdad. Het merendeel van deze uitgaven is betaald door de National Council of Resistance of Iran en de families van de bewoners. Eind 2014 is dit comité meer dan $750,000 verschuldigd.De verklaring van het Medisch Comité van de Camp Liberty is ondertekend door de voorzitter en 11 artsen. De verklaring stelt: “Op dit moment wachten 907 bewoners, waaronder 245 vrouwen, op urgente medische behandeling, waarbij 117 van hen sinds 2012 op de  wachtlijst staan. De medische blokkade van Camp Liberty en het grote aantal restricties opgelegd door de Irakese strijdkrachten voor doorverwijzing van bewoners naar ziekenhuizen, zijn regelmatig in de dagelijkse kamprapporten onder de aandacht gebracht van UNAMI, UNHCR en U.S. Officials. De Irakese regering
verhindert het overbrengen van Ashraf naar Camp Liberty van  medische apparatuur die allemaal gekocht is door bewoners gedurende hun verblijf in Ashraf. Dit gebeurt in een periode waarin honderden zieken en gewonden naar het buitenland worden overgebracht tegen zeer hoge kosten. De kosten van ziekenhuis opnames en operaties van velen en in verschillende landen komen per patiënt uit op tienduizenden euro’s”.
Het Medisch Comité roept op tot het opheffen van het medisch beleg en het overbrengen van Ashraf naar Camp Liberty van ambulances en noodzakelijke
apparatuur en instrumenten zoals CT scan, X-ray en ultrasound machines, gastroscoop, laparoscoop, cystoscoop, microscoop en andere medische,
tandheelkundige en oogheelkundige apparatuur. Dit alles moet dan gebruikt gaan worden onder supervisie van de Irakese kliniek ten behoeve van
behandeling van Liberty patiënten en gewonden. Hierdoor worden de noodzakelijke doorverwijzingen naar ziekenhuizen buiten het kamp verminderd,
die sowieso door Irakese officials worden tegengewerkt. Als gevolg van de onmenselijke medische blokkade, die een overduidelijke misdaad tegen
de menselijkheid en een schending van de internationale wetten en conventies is, hebben tot nu toe al 23 Camp Liberty bewoners het leven verloren.

Het Secretariat van de National Council of Resistance of Iran.
22 January, 2015.