Ad Melkert, voormalig Speciaal Vertegenwoordiger van de VN Secretaris-generaal voor Irak

Januari 2015
Noot van de schrijver
Na als Speciale vertegenwoordiger van de VN Secretaris-generaal voor Irak gediend te hebben (juli 2009 – september 2011), ben ik me natuurlijk continu betrokken blijven voelen bij het lot en de toekomst van de mensen in Irak. Ik ben vaak gevraagd commentaar te geven op politieke, economische, sociale en humanitaire ontwikkelingen en om bijdragen te leveren aan beleidsdiscussies en –aanbevelingen.
Onder de vele thema’s van zorg valt de willekeurige detentie[1] van de asielzoekers[2] in Camp Liberty op als een humanitair noodgeval: lastig op het eerste gezicht, maar relatief eenvoudig op te lossen wanneer politieke wil en humanitair mededogen zouden prevaleren boven politieke berekening en passiviteit.

Nu het einde van 2014 nadert, is de politieke situatie in de regio dramatisch veranderd door de inval van extremisten van de islamitische Staat van Irak en de Levant in grote delen van Irak en Syria. Parallel daaraan hebben de Irakese parlementsverkiezingen en de daaropvolgende verandering van premier, president en parlementsvoorzitter potentiële openingen voor nieuw initiatief gecreëerd. Beide factoren zijn relevant voor de toekomst van de Camp Liberty bewoners. Enerzijds is er grote zorg voor een massaslachting in het kamp wanneer ISIS de kans zou krijgen nog dichter bij Bagdad te komen dan ze nu zijn; of door Sjiitische milities die openlijk hebben verklaard trouw te zijn aan Iran en die door de Iraanse Quds-strijders worden aangestuurd.