Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Iraanse politieke gevangene in kritieke toestand wordt urgente medische aandacht onthouden

19 Oktober 2018 - Door Mohammad Sadat Khansari
Mensenrechten verdediger en gewetensbezwaarde Arash Sadeghi verkeert in kritieke toestand in een Iraanse gevangenis. De 38 jarige winkelier heeft een zeldzame vorm van botkanker en is ruim een maand geleden geopereerd.
Zijn behandelend arts heeft een zeer strikt vervolgprotocol geadviseerd om Mr. Sadeghi adequate zorg en behandeling te kunnen geven. De arts heeft gezegd dat de patiënt minstens 25 dagen na de operatie in het ziekenhuis moest blijven vanwege het hoge infectiegevaar of andere complicaties die na de ingreep zouden kunnen optreden.

Lees meer...

Iran: Gewelddadige Aanval van Handlangers van het Regime op Politieke Gevangen in de Orumieh Gevangenis en de Ernstige Situatie in de Zahedan Gevangenis

17 Oktober 2018 - Het Iraans Verzet roept op tot de oprichting van een internationaal panel om de situatie in Iraanse gevangenissen te onderzoeken
Op maandagavond, 15 Oktober, hebben anti-oproer troepen politieke gevangenen aangevallen in Afdeling 12 van de Orumieh gevangenis, waarbij zij werden geslagen en sommigen in isoleercellen zijn geplaatst. De aanval vond plaats nadat gevangenen hadden geprotesteerd tegen het slaan en vervolgens plaatsen in een isoleercel van een van hen. Op dinsdag 16 oktober zijn de gevangenen in hongerstaking gegaan uit protest tegen deze gewelddadige aanval.

Lees meer...

Iran Hangt 3 Koerdische Politieke Gevangenen Op Ondanks Luid Mondiaal Protest om De Executies te Stoppen

10 september 2018 - Iraanse autoriteiten hebben 3 Koerdische politieke gevangenen geëxecuteerd ondanks grootscheepse nationale en internationale pogingen de geplande executies te stoppen.
Ramin Hossein Panahi (24), Loghman Moradi (32) en Zaniar Moradi (30) waren in hongerstaking en zijn geëxecuteerd in de Gohardasht gevangenis van Karaj, ten westen van Teheran.
Het door de staat gecontroleerde nieuwsagentschap Fars, gelieerd aan de Revolutionaire Garde, heeft deze 3 executies op 8 september bevestigd.
Amnesty had de internationale gemeenschap opgeroepen de executie van deze 3 Iraanse Koerden ten strengste te veroordelen.
Executie van 3 Iraanse Koerden is een Wandaad
Amnesty International, 8 September 2018
In antwoord op het nieuws dat 3 Iraanse Koerden, Ramin Hossein Panahi (24), Loghman Moradi (32) en Zaniar Moradi (30) vanochtend zijn geëxecuteerd in de Raja’i Shahr gevangenis van Karaj, heeft Philip Luther, de A.I. Onderzoek en Lobby Directeur voor het Midden Oosten en Noord Afrika, het volgende gezegd:

Lees meer...

Iran veroordeelt 12 kerkleden tot gevangenisstraffen omdat ze praktiserend Christen zijn

3 september 2018 - De Revolutionaire Rechtbank van Bushehr heeft een Christelijk echtpaar en 10 andere Iraanse Christenen tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege “propageren tegen de staat en voor het Christendom.” De groep Christelijke bekeerlingen was op 7 April 2015 gearresteerd.
Het paar, Shapour Jozi en zijn vrouw Parastou Zarif, wordt beschuldigd van “gerichtheid op het Christendom.”
Het staatsrapport hierover voegt nog toe: “ De overheid gaat door met het intimideren, ondervragen en arresteren van Baha’is, Christenen (in het bijzonder bekeerlingen), Soennitische Moslims en andere religieuze minderheden en heeft Christelijke geloofspraktijken scherp gereguleerd om hiermee tot een verbod op bekeringsactiviteiten te komen.”

Youcef Nadarkhani en 3 bekeerlingen tot zware gevangenisstraffen veroordeeld.

Foto van Pastoor Youcef Nadarkhani en 3 bekeerlingen; ieder tot 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Een Hof van Appèl heeft een eerdere veroordeling bekrachtigd van in totaal 40 jaren gevangenisstraf voor 4 Christenen vanwege “het uitdragen van het Christendom” en het houden van kerkdiensten thuis.
Pastoor Youcef Nadarkhani, Yasser Mossayebzadeh, Saheb Fadaie en Mohammad Reza Omidi werden op 2 Mei door hun advocaat op de hoogte gebracht van deze beslissing van het Hof. Nadarkhani en Omidi hebben ook 2 jaar binnenlandse verbanning gekregen in zuid Iran, ver van hun families in de noordelijke stad Rasht.

IRAN: 36 Executies in Juli 2018

Volgens bevestigde berichten van Iran Mensenrechten (IHR) is in de maand Juli in verschillende Iraanse steden bij tenminste 36 mensen de doodstraf voltrokken.
Tenminste 133 mensen zijn tot nu toe in 2018 geëxecuteerd, waaronder 4 jongeren. Onderzoek naar de aanklachten tegen de in Juli geëxecuteerde gevangenen toont aan dat 11 ter dood veroordeelden waren beschuldigd van Moharebeh (oorlog voeren tegen God), 24 van moord en 1 van drugs gerelateerde misdaden.

Lees meer...