Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Iran veroordeelt 12 kerkleden tot gevangenisstraffen omdat ze praktiserend Christen zijn

3 september 2018 - De Revolutionaire Rechtbank van Bushehr heeft een Christelijk echtpaar en 10 andere Iraanse Christenen tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege “propageren tegen de staat en voor het Christendom.” De groep Christelijke bekeerlingen was op 7 April 2015 gearresteerd.
Het paar, Shapour Jozi en zijn vrouw Parastou Zarif, wordt beschuldigd van “gerichtheid op het Christendom.”
Het staatsrapport hierover voegt nog toe: “ De overheid gaat door met het intimideren, ondervragen en arresteren van Baha’is, Christenen (in het bijzonder bekeerlingen), Soennitische Moslims en andere religieuze minderheden en heeft Christelijke geloofspraktijken scherp gereguleerd om hiermee tot een verbod op bekeringsactiviteiten te komen.”

Youcef Nadarkhani en 3 bekeerlingen tot zware gevangenisstraffen veroordeeld.

Foto van Pastoor Youcef Nadarkhani en 3 bekeerlingen; ieder tot 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Een Hof van Appèl heeft een eerdere veroordeling bekrachtigd van in totaal 40 jaren gevangenisstraf voor 4 Christenen vanwege “het uitdragen van het Christendom” en het houden van kerkdiensten thuis.
Pastoor Youcef Nadarkhani, Yasser Mossayebzadeh, Saheb Fadaie en Mohammad Reza Omidi werden op 2 Mei door hun advocaat op de hoogte gebracht van deze beslissing van het Hof. Nadarkhani en Omidi hebben ook 2 jaar binnenlandse verbanning gekregen in zuid Iran, ver van hun families in de noordelijke stad Rasht.

IRAN: 36 Executies in Juli 2018

Volgens bevestigde berichten van Iran Mensenrechten (IHR) is in de maand Juli in verschillende Iraanse steden bij tenminste 36 mensen de doodstraf voltrokken.
Tenminste 133 mensen zijn tot nu toe in 2018 geëxecuteerd, waaronder 4 jongeren. Onderzoek naar de aanklachten tegen de in Juli geëxecuteerde gevangenen toont aan dat 11 ter dood veroordeelden waren beschuldigd van Moharebeh (oorlog voeren tegen God), 24 van moord en 1 van drugs gerelateerde misdaden.

Lees meer...

Nieuwe aanklachten tegen mensenrechten advocaat Nasrin Sotoudeh

20 Juli 2018-  Tegen mensenrechten advocaat Nasrin Sotoudeh zijn nieuwe aanklachten geformuleerd, aldus informatie van haar echtgenoot Reza Khandan aan de pers en overige media.
Mensenrechten advocaat Nasrin Sotoudeh is vorige week opgeroepen te verschijnen voor Afdeling 2 van het Evin Inspectiebureau van de Officier van Justitie om nieuwe aanklachten te aanhoren.
Reza Khandan stelde dat er twee dossiers over haar zijn aangemaakt door de rechterlijke macht en dat de nieuwe beschuldiging bestaat uit het deelnemen in “de oprichting en het leiden van de verboden groep LEGAM.” LEGAM bestaat uit een groep burgeractivisten in Iran die campagne voert om de doodstraf af te schaffen.

Lees meer...

Onderwijscrisis in Iran

     Enkele indicatoren van een crisis in het onderwijssysteem in Iran zijn: voortijdige schoolverlaters, onvoldoende opleidingsplaatsen, gebrek aan leerkrachten, onveilige leeromgevingen en gebrekkige basisvoorzieningen.
Ook zijn er vele incidenten betreffende ongewenste seksuele intimiteiten die op enkele scholen weer de kop opsteken en de hoop op een betere toekomst dienaangaande de bodem inslaan.
Volgens het Hoofd van het Departement van Vernieuwing, Mehrale Rakhshani, is de kwaliteit van het onderwijs in termen van beschikbare ruimte en voorzieningen “onder de armoedegrens” en “in crisis” in 11 provincies: Sistan, Baluchestan, Northern Khorasan, Alborz, Teheran, Qom en Gilanare staan er het slechts voor en veel provincies staan aan de rand van de armoedegrens, waardoor er maar weinig provincies overblijven met acceptabele condities.
Een van de oorzaken van de onderwijscrisis is de vervallen staat van de scholen. Veel gebouwen moeten worden gesloopt of gerenoveerd. Rakhshani stelt dat 27% van de scholen renovatie behoeft en dat 34% versterkt moet worden.

Lees meer...

Amnesty International Benadrukt Wederom het Afschuwelijke Rechtssysteem in Iran

 24 mei 2018 - Het Iran van nu verschilt in hoge mate van het Iran uit de geschiedenisboeken. Een land met zo’n kleurrijke en indrukwekkende geschiedenis, wordt tegenwoordig ten gronde gericht door het corrupte leiderschap dat het volk om willekeurige redenen martelt en executeert.
Amnesty International heeft een rapport gepubliceerd met enige gruwelijke statistieken, waarin Iran naar voren komt als een van de verschrikkelijkste landen in termen van bruut leiderschap.
In de loop van 2016 hebben meer dan 500 geregistreerde executies plaatsgevonden.  Met nadruk op “geregistreerd” omdat zonder twijfel veel executies zonder officiële verslaglegging zijn uitgevoerd. Meer dan de helft van de wereldwijd gepleegde executies vindt plaats in Iran.

Lees meer...