Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Verslaafd Geboren: Het Tragische Verhaal van Drugsmisbruik in Iran

April 2017- Volgens regeringsofficials zijn in 2016 in Iran honderden baby’s geboren met een drugsverslaving.
Op 9 April zei een staatsfunctionaris, aangehaald in de staatskrant Quanoon: "In [de eerste 9 maanden van] 2016 zijn 384 kinderen geboren met verschijnselen van drugsverslaving”.
Dit zou kunnen betekenen dat de baby’s mentaal of psychisch zijn aangetast door alcohol gebruik of rookgewoontes van de moeders, of dat de baby’s lijden aan ontwenningsverschijnselen van narcotica.
Dit is een huiveringwekkende statistiek, maar het is slechts deel van een groter probleem. Iran heeft een enorm drugsprobleem, met name in de armste en meest gemarginaliseerde gemeenschappen.
Waarom gaan mensen aan de drugs?

Lees meer...

" Farideh Gudarzi" gemarteld tijdens haar zwangerschap

Dit is een toespraak van Fariedeh Gudarzi, ex-politieke gevangene, die ze uitsprak tijdens de conferentie “Oproep voor rechtvaardigheid” in Parijs.
Ik ben Fariedeh Gudarzi, sympatisant van” Nationale raad van Iraanse verzet”. Twee maanden geleden ben ik Iran ontvlucht. Tijdens de revolutie  tegen de Shah heb ik kennisgemaakt met de Oppositie groepen. In de zomer van 1983 werd ik opgepakt, waarna ik 5,5 jaar vastzat in de stad Hamedan.
In die tijd ben getuige geweest van de massamoord in 1988.
In de zomer van 1983 werd ik samen met mijn man en mijn broer gearresteerd. Ik was hoogzwanger. Gelijk na de arrestatie werd ik naar de martelkamer  gebracht. Dit is een donkere kamer waarin alleen een bed staat, waarop de gevangene wordt vastgebonden. En er liggen elektrische kabels waarmee  de gevangen wordt geslagen en gemarteld.
Ik werd gemarteld. Een van de aanwezigen was Ibrahim Raiessi, toentertijd de procureur-generaal van Hamadan en later een lid van de  ‘Dood-commissie’ voor de massamoord op 1988.

Lees meer...

verslag van Narges Mohammadi over een dag in de vrouwengevangenis.

Feb 2017 - Woensdag, dag van de moeders die gevangen zitten in de Evin gevangenis en hun jonge kinderen / verslag van  Narges Mohammadi over een dag in de vrouwengevangenis.
Harana: 4 feb. 2017.
Sommige dagen van de week zijn bijzondere dagen in de vrouwengevangenis. Acht van de eenendertig vrouwen hebben kleine kinderen en dit zijn: Maryam  Akbari Monfared, Layla Djama’at, Nigara Afsharzadeh, Narges Mohammadi, Zahra ZohtabChi, Fatemeh Mosan’na, Azita RafieZadeh en Nazanin Zagheri.
 Dit is een verslag van Narges Mohammadi, mensenrechtenactiviste vanuit de gevangenis.  Volgens het reglement van de gevangenis kunnen de kleine kinderen op woensdagen tussen 13:00 – 14:00 uur hun moeder in de gevangenis bezoeken. Dit bezoek tussen moeder en kind vindt plaatst in de ontmoetingszaal, waar de gevangenen worden bezocht  in het bijzijn van bewakers  en onder toezicht van vijf camera’s. De kinderen komen met  hun familieleden tot voor de deur van de gevangenis.  Daar worden de kinderen overgedragen aan de bewakers. Waarna ze naar de ontmoetingszaal  worden gebracht voor een ontmoeting van 1 uur met hun moeder. Op woensdagen zijn alle vrouwen van de gevangenis  opgetogen over de ontmoetingen  tussen de moeders en hun kinderen. Als Azita terugkomt van de ontmoeting met haar kind, begint ze gelijk te vertellen over Bashier.

Lees meer...

Iran: Al 21 mensen opgehangen in 2017 en 26 gevangenen staan vlak voor hun executie

Op 11 Januari heeft het inhumane regiem van de mullahs een gevangene geëxecuteerd in de Urmia Gevangenis in noordwest Iran. Een dag eerder is een andere gevangene naar de galg geleid in de Maraghe Gevangenis, ook in noordwest Iran. Op 8 Januari zijn nog 2 gevangenen, beschuldigd  van diefstal, publiekelijk opgehangen in de stad Sarpol Zahab, gelegen in de Provincie Kermanshah in west Iran. Jongeren worden publiekelijk opgehangen in een tijd waarin senior officials van het regiem, hun families en beste vrienden betrokken zijn bij de grootste verduisteringen in de geschiedenis van Iran.
In 1 geval gaat het om bijna $3 miljard en zij die betrokken zijn bij zulke diefstal en plundering van de door God gegeven rijkdommen van het Iraanse volk blijven ongedeerd en worden hier niet op afgerekend.Vanaf 1 Januari tot nu toe zijn al tenminste 21 executies geregistreerd.

Lees meer...