Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Iran: ten minste 900 personen gearresteerd of gegeseld voor verzuimen te vasten

Juli 2015 - Het Iraanse regime heeft, volgens de staatsmedia, in de steden Shiraz, Tabriz, Hamadan en Ilam minstens 900 personen  gearresteerd en laten geselen.
De plaatsvervangende officier van Justitie in Shiraz, Ali Keshavarz, bevestigt dat in die stad  500 personen gearresteerd zijn omdat ze niet  vastten. Tegen 480 van hen werd binnen 24 uur een veroordeling uitgesproken. In de meeste gevallen betekende  Het Iraanse regime heeft, volgens de staatsmedia, in de steden Shiraz, Tabriz, Hamadan en Ilam minstens  900 personen gearresteerd en laten geselen. De plaatsvervangende officier van Justitie in Shiraz, Ali Keshavarz, bevestigt dat in die stad  500 personen gearresteerd zijn omdat ze niet  vastten. Tegen 480 van hen werd binnen 24 uur een veroordeling uitgesproken dat een bestraffing met zweepslagen, die uitgevoerd werd door de handlangers van  de “Implementation of Verdicts Unit”. Veel van deze bestraffingen,   met name die van jongeren, werden in het openbaar uitgevoerd. Bovendien kregen tegen de  3000 personen "mondelinge of schriftelijke waarschuwingen" en werden ze onderworpen ondervragingen op  straat of werden ze door vervolgd door de onderdrukkende Basij troepen.

Lees meer...

Barbaarse straf

Het barbaarse regime van Iran heeft zondag 28 juni de handen van twee jonge mannen afgehakt omdat ze beschuldigd worden van diefstal.
Dit gebeurt terwijl de staatsmedia van het regime vol staan met berichten over de astronomische bedragen die door hoge leiders en functionarissen  van het regime verduisterd zijn. De Staats gecontroleerde krant Khorasan meldt dat M. E. 26 jaar oud is en dat hij door de ”rechtbank “ van het regime veroordeeld  is tot het afhakken van een hand omdat hij in   een huis een brandkast opengebroken heeft. De tweede persoon is een jonge man die slachtoffer is geworden van de armoede en de werkloosheid onder het regime van Velayate Faghieh.

Lees meer...

De mensenrechten activiste Narges Mohammadi in hongerstaking

Woensdag, 20 Mei 2015 - Het vrouwen comité van de NCRI roept op tot onmiddellijke vrijlating van Narges Mohammadi. De mensenrechten activiste Narges Mohammadi is sinds Maandag 18 Mei in hongerstaking uit protest tegen het weigeren van toegang  tot medische zorg en medicijnen die zij nodig heeft. Volgens haar  behandelend arts heeft het onthouden van de medicijnen die zij dagelijks moet innemen,  haar gezondheidstoestand verslechterd. Gisteren hebben medegevangenen haar tot 6 keer toe naar de kliniek van de Evin gevangenis gebracht vanwege hartritme stoornissen, maar de vazallen van het regiem blijven weigeren haar de noodzakelijke medicijnen te verstrekken.
Narges Mohammadi is op 5 Mei thuis door agenten van de staatsveiligheid op illegale wijze en zonder gerechtelijk bevel gearresteerd en naar  de Evin gevangenis gebracht. Bij aankomst aldaar hebben de vazallen van het regiem haar medicijnen afgenomen.

Lees meer...

Nucleair Akkoord met Iran… Maar hoe zit het met de mensenrechten?

Brussel, 5 May 2015, Belgisch Parlement - Het Belgisch Comité van Parlementsleden en Burgemeesters voor een Democratisch Iran heeft vandaag in het Nationale Parlement een conferentie gehouden over de huidige situatie van de mensenrechten in Iran.
Onder voorzitterschap van burgemeester Dirk Claes hebben meerdere parlementsleden en Europese hoogwaardigheidsbekleders de vergadering toegesproken, waaronder de parlementsleden David Clarinval (MR), Nele Lijnen (Open VLD), Els Van Hoof (CD&V), An Capoen (N-VA), Peter Van Rompuy  (CD&V) en Professor Alego Vidal-Quadras, President van het Internationale Comité ter Bevordering van Gerechtigheid (ISJ) en voormalig Vice-President van het Europees Parlement, Professor Eric David van het Departement voor Internationaal Recht van de ULB Universiteit en Pierre Galand, President van de  Europese Humanistische Federatie. Alle sprekers veroordeelden ten zeerste de executies in Iran onder de zogenaamd gematigde  president Rouhani, wiens regering meer dan 1500 mensen  heeft geëxecuteerd.

Lees meer...

43 executies in 9 dagen

Donderdag 4 december 2014
Gedurende de afgelopen negen dagen zijn ten minste 43 gevangenen in Iran opgehangen, onder wie twee vrouwen en een minderjarige.
De stijging van het aantal executies komt door  twee factoren die beide de oorzaak kunnen zijn van de woede-uitbarstingen tegen het regime, onderhuids altijd aanwezig in de Iraanse maatschappij. Ten eerste, het regime heeft gefaald in zijn onderhandelingen om een allesomvattende nucleaire deal met de wereldgemeenschap te bereiken.
Ten tweede, het Iraanse regime heeft wegens de economische omstandigheden de  prijs van brood, het belangrijkste voedingsmiddel van de Iraanse bevolking, met maar liefst 30% verhoogd.
De meerderheid van deze 43 executies is tussen 24 november en 2 december in het geheim uitgevoerd zonder publieke kennisgeving door de autoriteiten.
Op 2 december werden 11 gevangenen geëxecuteerd in de Ghezel Hesar gevangenis in de stad Karaj. Onder de geëxecuteerden waren een vrouw en haar man, evenals een Afghaanse burger. Dit was de vijfde reeks van massa-executies in de afgelopen weken in deze gevangenis.
Een grote groep gevangenen uit afdeling twee van deze gevangenis begon op 1 december  een hongerstaking uit protest tegen de massa-executies en om verdere executie van  celgenoten te voorkomen. De  gevangenischef  bedreigde hen na deze protestactie door te zeggen dat hij 200 mensen zou executeren bij voortzetting van hun protest.

Op dezelfde dag, 2 december, werden vier andere gevangenen waaronder één vrouw in de stad Orunieh en drie gevangenen in de stad Bandar Abbas geëxecuteerd.
Op 27 november werden drie gevangenen in de steden  Mashhad en Jaghtay in het openbaar opgehangen. De opgehangen gevangene in Jaghtay - in de provincie Khorasan - was een 20-jarige jongeman. Hij werd opgehangen ondanks het verlenen van clementie door de familie van het vermoorde slachtoffer.
Op 28 november werden twee gevangenen in de steden Ardabil en Qom geëxecuteerd.

Op woensdag 26 november werden vijf gevangenen samen geëxecuteerd in de beruchte gevangenis Gohardasht in de stad Karaj.
Verder werden op dezelfde dag twee andere gevangenen, waaronder een 23-jarige in de Qazvin gevangenis, en een gevangene in de Sari gevangenis geëxecuteerd.
Op 25 november werd een groep van tien gevangenen in de Ghezel Hesar gevangenis in de stad Karaj opgehangen.

Op dezelfde dag werd Rahim Nourallah-Zadeh, een jonge gevangene die op het moment van zijn arrestatie slechts 14 jaar oud was, in de Tabriz gevangenis geëxecuteerd.
Ten minste vier andere jeugdige delinquenten zijn in de afgelopen maanden in deze gevangenis geëxecuteerd. Fardin Jafarian, Ahad Akbari, Behnam Hakim Khani en
Mohsen Moghadam waren allemaal jonger dan 18 jaar op het moment van hun arrestaties.
Op 24 november werd een gevangene geëxecuteerd in de centrale gevangenis van de stad Kashan.
Naast al deze misdaden werden vier personen in de derde week van november, in de stad  Cheram in de provincie Kohgilouye en Boyerahmad, door de staatsveiligheidstroepen gegeseld.

Passiviteit en stilte binnen de internationale gemeenschap ten opzichte van onmenselijke bestraffingen en willekeurige massa-executies in Iran,
heeft de regerende religieuze dictatuur in Iran aangemoedigd om door te gaan met de schendingen van de mensenrechten.

Het dossier van de schendingen van de mensenrechten van dit regime moet door de wereld gemeenschap hard  beoordeeld worden en voor verdere maatregelen naar
de Veiligheidsraad van de VN verwezen worden. De leiders van dit regime moeten worden berecht.
Secretariaat van de Nationale Raad van Verzet van Iran
3 December 2014