Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

Iran: Twee gevangenen opgehangen in het openbaar in Teheran

Woensdag 23 januari 2013 - NCRI - Het Iraanse regime heeft op zondagochtend, 20 januari 2013 Alireza Mafiha 20 en Mohammad-Ali Sarvari 23 ter dood veroordeeld vanwege Moharebeh (oorlog tegen God voeren) en "corruptie op aarde" en in het openbaar opgehangen. De twee jonge mannen waren beschuldigd van het stelen van 150 duizend Tomans (minder dan 35 euro) en het dragen van wapens. Hoewel de verdachten zich hebben verzet tegen het vonnis, heeft het regime zonder beroepsmogelijkheid de twee jonge gevangenen opgehangen. Het volgt daarmee eigen doelstellingen in het creëren van een sfeer van horror, angst, en absolute repressie. Het regime wil een openbare uiting van onvrede voorkomen, vooral omdat de presidentsverkiezingen van het regime nadert.

Volgens staatsmedia heeft de diefstal op 2 december plaatsgevonden. De twee jongeren werden op 15 december gearresteerd. Dat betekent dat het hele proces heeft geleid tot executies binnen slechts 6 weken. De zitting werd voorgezeten door een handlanger van het regime; rechter Salavati heeft een vreselijke reputatie vanwege executies en zou voor misdaden tegen de menselijkheid moeten worden berecht.

De vader van de eerste verdachte werd gedood tijdens de oorlog met Irak. Zijn moeder is een arme werkende vrouw. Hij pleegde deze misdaad om 4 miljoen tomans (1.000 euro) medische kosten van zijn moeder te betalen.

Lees meer...

Iran wil gevangenen massaal executeren

05-November-2012 - TEHERAN - De rechterlijke macht in Iran werkt aan plannen voor een massaexecutie van circa duizend ter dood veroordeeldn de Gohardasht-gevangenis.

Dat heeft Human Rights and Democracy Advocates in Iran zaterdag gemeld. De gevangenen moeten een formulier invullen waarin ze instemmen met de doodstraf of verklaren dat ze voor hun verblijf in de cel betalen. (nd – buitenland)

Iraanse kinderen kijken toe en families smeken om gratie bij dagelijkse ophangingen

Dinsdag, 18 september 2012 15:59 - The Observer -Saeed Kamali Dehghan

In Iran, het land waar ik geboren ben en tot drie jaar geleden woonde, zijn publieke ophangingen voor velen een gruwelijk maar vertrouwd toneel, in elk geval voor degenen die in de buurt van een stadscentrum of een plein wonen.  Ooit toen ik als kind op weg was naar school, maakte ik onbedoeld een executie mee – ik was geschokt om de bewakers een touw om de hals van een veroordeelde te zien doen. De herinnering eraan achtervolgt me nog altijd. Ophanging is de gangbare methode van executie in Iran. De gerechtelijke moorden vinden doorgaans bij zonsopgang plaats, vaak op de plaats van het misdrijf of in een stadscentrum. De families van de slachtoffers en de veroordeelden verzamelen zich terwijl de autoriteiten de voorbereidingen treffen om de veroordeelden op te hangen aan een kraan.

Lees meer...

Dominee Nadarkhani 1000 dagen in hechtenis

Mensenrechtenactivisten en politici roepen op tot vrijlating van de predikant, die uitsluitend is aangehouden wegens het uitoefenen van zijn recht op godsdienstvrijheid.

De Iraanse dominee Youcef Nadarkhani (op de foto met zijn zoontjes) zit in de noord Iraanse stad Rasht al langer dan 1.000 dagen in de gevangenis omdat hij tot het christendom is bekeerd en predikant is van een kleine protestantse gemeenschap. De doodstraf die hem is opgelegd is nog niet geannuleerd.

Wereldwijd hebben mensenrechtenactivisten en politici ,waaronder ook het US State Department , opnieuw de vrijlating van Nadarkhani geëist.

In april hebben de Duitse Bondskanselarij en het ministerie van Buitenlandse Zaken Teheran  via de Iraanse ambassadeur in Berlijn "dringend verzocht"  om af te zien van het voltrekken van het doodvonnis.

 

CDU secretaris-generaal Hermann Grohe heeft herhaaldelijk campagne gevoerd voor de vrijlating van Nadarkhani. De beschuldigingen "afvalligheid van het islamitische geloof" en "het verspreiden van niet-islamitische leer" zijn geen rechtvaardiging voor strafmaatregelen – laat staan de doodstraf.

Ook de gevolmachtigde voor de mensenrechten van de Bondsregering, Markus Loening, heeft Iran opgeroepen Nadarkhanis vrij te laten en herhaaldelijk herinnerd aan de internationale verplichting tot respecteren van het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.

EU-Parlement: Mensenrechtensituatie in Iran verslechtert voortdurend

20 november 2011
"Door het aantal terechtstellingen in de eerste helft van het jaar 2011 is Iran - per hoofd van de bevolking - wereldwijd  het land met de meeste terechtstellingen geworden."
Het Europese Parlement heeft op 17 november met grote meerderheid een motie aangenomen, waarin de toenemende mensenrechtenschendigen in Iran scherp veroordeeld worden. Daarin spreekt het EU-Parlement „zijn diepste bezorgdheid uit over de voortdurend verslechterende menschenrechtensituatie in Iran, het groeiende aantal politieke gevangenen, het nog steeds hoge aantal terechtstellingen - ook van minderjarigen - , en de algemene inzet van folteringen en unfaire procedures“. In de motie wordt erop gewezen dat „ Iran door het aantal terechtstellingen in de eerste helft van het jaar 2011 - per hoofd van de bevolking - wereldwijd  het land met de meeste terechtstellingen geworden. is en daarmee in  tegenstelling tot de werlewijde tendens tot afschaffing van de doodstraf staat“.

Iran stelt volgens verscheidene berichten meer jeugdige delinquenten terecht dan welk ander land ook. Het EU-Parlement „keurt de in Iran gepraktizeerde doodstraf nadrukkelijk af en roept de Iraanse staat op om conform de resoluties 62/149 en 63/138 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in afwachting van de afschaffing van de doodstraf een moratorium voor terechtstellingen in te stellen.“
Het Europaparlement verklaart zich bereid om bijkomende sancties tegen individuele personen te bepleiten, die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen in Iran. Het roept de EU-lidstaten die permanente leden van de UNO-Veiligheidsraad zijn, op om het initiatief te nemen tot een onderzoek door de UNO of de misdaden die door de Iraanse overheidsorganen begaan worden, misdaden tegen de menselijkheid zijn.