Shahriar Kia – 28-03-2019 -Volgens de berichten vanuit het binnenland van Iran hebben in bijna all regionen overstromingen plaats gevonden. Tot nu toe lijkt het erop dat alleen een van 32 provincies van Iran gespaard is gebleven voor de gevolgen van de massale overstroming. Het aantal slachtoffers is met meer dan 120 doden alleen al in Shiraz, hoog. Berichten melden dat de condities afschuwelijk zijn; ontelbare mensen lijden onder gebrek aan zuiver water, er is geen elektriciteit en volledige woonwijken zijn onbewoonbaar.

In het zuidwestelijk deel van het land, stijgt het water met onrustbarende snelheid. In de noordwestelijke delen van het land waren ernstige vloedgolven.
In Teheran, de hofstad van het land, stijgt het water pijl en het weerstation waarschuwde voor overstroming. Het ziet er al naar uit dat het waterpijl stijgt en de situatie wordt per uur erger.
Snelwegen over het hele land worden afgesloten door overstromingen en dorpen raken meer geïsoleerd. De mensen raken hun huizen kwijt, terwijl anderen hun leven verliezen. Sommigen verliezen beiden.
Het ernstigste deel van dit verhaal is dat de mensen aan hun lot worden overgelaten en niet worden gesteund door de autoriteiten . De situatie is op een kritiek punt maar toch wordt geen hulp geboden. De inwoners van Khorramshahr in het zuidwestelijk deel van het land hebben geprobeerd te voorkomen dat het water hun huizen binnendringt maar zij hebben alleen de meest eenvoudige middelen.
De Iraanse bevolking heeft massaal geprotesteerd en anti-regering’s demonstraties gehouden sinds 2017.
Het is om redenen zoals deze recente overstroming’s ramp dat het volk continu heeft geprotesteerd. De vergaande corruptie en verwaarlozing van de omgeving heeft problemen zoals de huidige overstroming uitgelokt.
Op dit moment terwijl zij vechten om te overleven hebben de mensen hun woede kenbaar gemaakt. Zij zijn wanhopig en ontzettend boos omdat hun regering de infrastructuur van het land in verval liet gaan. Zij zijn vertoornd omdat in plaats van de mensen hulp te bieden de beruchte Islamic Revolutioaire Guard Corps (IRGC) in de straten allerlei onderdrukkende maatregelen toepast om te proberen de onrust te voorkomen.
Een IRGC generaal heeft verklaard dat veiligheid op dit moment het belangrijkst is en heeft geprobeerd om de controle posten van de tak van dienst te rechtvaardigen. De autoriteiten proberen eveneens om de ernst van de situatie te bagatelliseren en verduisteren de realiteit betreffende het aantal mensen dat als resultaat van de overstroming is overleden.
De autoriteiten verklaren dat 19 mensen de dood hebben gevonden maar het wezenlijke getal is veel hoger en neemt nog steeds toe.
Het wordt hoog tijd – eens en vooral – dat dit verfoeilijk regiem instort. De Iraniers zijn in dergelijke situaties meer ondergeschikt dan die in de meeste landen van de wereld omdat het regiem dergelijke incidenten niet kan voorkomen of het hoofd kan bieden.
Het volk zou de middelen moeten krijgen die nodig zijn maar wederom zij worden veronachtzaamd en onderdrukt. …