Mohammad Sadat Khansari, 09 Mei 2019.
De overstromingen zijn al weer anderhalve maand geleden, maar de verschrikkelijke gevolgen voor de Iranese economie en werkgelegenheid duren voort.
Volgens schattingen van overheidsexperts zijn bijna 10.000 fabrieken beschadigd en zijn 30.000 banen verloren gegaan.
Wat staat de getroffen arbeiders en boeren te wachten?
De overstromingen hebben in 25 provincies vele industrieën, mijnen en ondernemingen getroffen.
Volgens Abdolreza Rahmani Fazli, minister van het Iranese regime onder Rouhani, bedraagt de totale schade zo’n 30 tot 35 miljard Toman.

Het ILNA bericht: “De boeren in Golestan, Lorestan en Khuzestan zijn, over het hele land genomen, het zwaarst getroffen”.
Mahmoud Hojjati, minister van landbouw, schat de schade in de agrarische sector rond de 13 miljard Toman.
Het Ministerie van Coöperaties, Arbeid en Welzijn heeft er op gewezen dat slechts diegenen die een werkloosheidsverzekering hebben, een uitkering kunnen claimen; het heeft ook toegezegd dat mensen met korte termijn arbeidscontracten tot op zekere hoogte zullen worden bijgestaan, maar naar verluidt is met deze groep werknemers nog niet eens contact opgenomen.
Boeren hebben het zwaarder dan ooit
Volgens Mohammad Biranvand, de representant van Khorram Abad, hebben de overstromingen ernstige schade veroorzaakt aan de landbouw, tuinbouw en ongeveer 1300 pompstations in Lorestan.
Farshid Yazdani, een expert in Sociale Ondersteuning, verklaarde aan het ILNA: “vele dorpsbewoners zijn niet verzekerd en zullen het nu moeilijk krijgen om werkloosheidsuitkeringen te ontvangen”.
De overstromingen zijn voorbij, maar de gevolgen ervan zeker niet; het regime moet nog een effectief plan opstellen om de schade te herstellen en heeft nog geen enkele vooruitgang geboekt in de werkloosheidskwestie. Veel mensen raken begrijpelijkerwijze gefrustreerd door de uitzichtloosheid van de huidige situatie.