2 mei 2019 – Amnesty International heeft op 29 aprl bericht dat Iraanse autoriteiten in het geheim twee minderjarige jongens hebben geëxecuteerd na hen eerst nog gegeseld te hebben.
De executie van jeugdigen wordt beschouwd als een ernstige minachting van het internationaal recht en de kinderrechten, aldus Amnesty.
Het A.I. persbericht stelt dat de twee neven, Mehdi Sohrabifar en Amin Sedaghat, op 25 April na een oneerlijk proces zijn geëxecuteerd in de Adelabad gevangenis van Shiraz, in de provincie Fars in zuid Iran. Beiden waren op hun 15de gearresteerd.
Amnesty is er achter gekomen dat autoriteiten van het Iraanse regime de twee jongens vlak voor hun dood nog hebben gegeseld om vervolgens in het geheim tot executie over te gaan.

Volgens Amnesty maakt informatie over deze executies duidelijk dat de twee minderjarigen tot kort voor hun executie niet op de hoogte waren van hun ter dood veroordeling en dat striemen op hun lichamen zijn aangetroffen, wat duidelijk maakt dat zij kort voor hun dood nog zijn afgeranseld. Hun families en advocaten waren niet van te voren van hun executies op de hoogte gebracht en waren ontzet bij het vernemen van het nieuws.
Philip Luther, Directeur van A.I. voor het Midden Oosten en Noord Afrika: “De Iraanse autoriteiten hebben eens te meer aangetoond dat zij op walgelijke wijze bereid zijn kinderen ter dood te brengen, dit in flagrante tegenspraak met het internationaal recht. Het lijkt erop dat zij deze twee jongens twee jaar lang in onwetendheid hebben gelaten over hun doodstraf, hen op het eind van hun leven nog hebben afgeranseld en hun executie daarna in het geheim hebben uitgevoerd. “
“Het gebruik van de doodstraf tegen mensen onder de 18 jaar ten tijde van hun misdrijf, is absoluut verboden onder het internationale mensenrecht en is een flagrante schending van de kinderrechten…”
Amnesty International stelt dat het regime van de mullahs in Iran nog steeds op wereldschaal de meeste jongerenexecuties heeft en dat het regime voortdurend wordt veroordeeld voor schendingen van de mensenrechten. Als ondertekenaar van de Conventie van Kinderrechten en van de Internationale Overeenkomst van Burgerrechten en Politieke Rechten, is Iran wettelijk verplicht iedereen onder de 18 jaar als minderjarige te behandelen en er op toe te zien dat zij nooit de doodstraf of levenslang opgelegd krijgen.
Mehdi Sohrabifar en Amin Sedaghat zijn sinds 2017 vastgehouden in een heropvoedingskamp voor jeugdigen. Op 24 April zijn zij klaarblijkelijk zonder opgave van reden overgeplaatst naar de Adelabad gevangenis. Diezelfde dag mochten hun families hen bezoeken, maar er is hun niet verteld dat dit in het kader van de aanstaande executie was.
De volgende dag, 25 April, kregen de families plotseling bericht van de Iraanse medisch-forensische Organisatie dat hun zoons waren geëxecuteerd en dat ze de lichamen konden ophalen.
De rechtsgang, leidend tot de veroordeling en het vonnis tegen de twee jongens was niet correct en een flagrante schending van de principes van het jeugdrecht. Na hun arrestatie zijn zij twee maanden in een politie detentiecentrum vast gehouden en naar eigen zeggen geslagen. Ook hadden zij gedurende het onderzoeksproces geen toegang tot een advocaat, aldus A.I.
Amnesty stelt dat verhoor van kinderen door politie zonder bewaking of advocaat een schending is van de Conventie van Kinderrechten.