Op vrijdag 12 april 2019 hebben boze jongeren en volwassenen in Malashiyeh in Ahvaz (provincie Khuzestan) geprotesteerd tegen de aanwezigheid in hun gebied van IRGC commandant Mohammad Reza Naghdi met de leus “Donder op, Ahvaz zal vrij blijven”, en hem zodoende gedwongen te vertrekken.
De mensen riepen ook: “Khuzestan staat onder water, de autoriteiten zijn aan het slapen!” Mohammad Reza Naghdi is hoofd van de afdeling sociaal en cultureel werk van het Corps van de Revolutionaire Gardes (IRGC), voormalig hoofd van de Basij en een van de meest criminele IRGC commandanten.

Op vrijdagavond 12 april heeft de bevolking van Shelang Abad in Ahvaz gedemonstreerd tegen de inefficiëntie van het regime bij het verlenen van hulp aan de overstromingsslachtoffers en tegen het onder laten lopen van landbouwgronden woonwijken.
’s Middags diezelfde dag, demonstreerden mensen uit Ein Do (Seyed-Karim) in het westen van Ahvaz tegen het niet geleiden van water naar moerassen en het gebrek aan middelen om dijken en dammen te maken. Zij riepen: “Dit land heeft dappere mensen en niemand durft ze te benaderen” en “Ze wilden ons vernederen, maar dat is ze niet gelukt.”
Demonstraties tegen het geestelijk regime gingen in sommige delen van Ahvaz in de avond nog steeds door.
De moedige mensen van Ahvaz eisen dat het regime de noden van de inwoners van Ahvaz onmiddellijk tegemoet treedt: “De capaciteiten van het leger, de IRGC en overheidsinstellingen, zoals zware machinerie, boten van de marine, opgeslagen voorraden en nood huisvesting, moeten ingezet worden voor het volk om toekomstige overstromingen te voorkomen, mensenlevens te beschermen en watersnood slachtoffers te redden en tijdelijk van onderkomen te voorzien.”
De mogelijkheden van het leger en de IRGC moeten ingezet worden voor het volk om de overstromingsslachtoffers te redden.