Op 11 Januari 2017 hebben meer dan 2500 ontslagen en/of gepensioneerde ex-werknemers uit de staalindustrie geprotesteerd voor het parlement van het regiem. De deelnemers aan het protest kwamen uit verschillende provincies.
Zij hadden een groot spandoek bij zich met  de tekst: “Wij willen gewoon ons recht”. “De ontslagenen en gepensioneerden uit de staalindustrie willen opgenomen worden in een  staatspensioen.” De demonstranten eisen de afschaffing van het zelf beheerde  pensioenplan van de staalindustrie en de overgang  naar een door de staat gecontroleerd pensioenplan, alsmede de betaling van nog uitstaande claims, waaronder salarissen en gezondheidszorg  toelagen voor gepensioneerden.

Tegelijkertijd protesteerden voor het parlement 300 medewerkers van het Landbouw Verzekering Fonds om duidelijkheid te krijgen over hun werknemersstatus.
Ook op 11 Januari protesteerden arbeiders van de Saman Steenfabriek In Boroujerd voor de vijfde keer deze maand voor het Departement van Sociale Zekerheid. De arbeiders eisen uitbetaling van achterstallig loon; zij hebben al 20 demonstraties gehouden, maar nog geen antwoord gehad van de verantwoordelijken van het regiem.